Tijdelijke QR-code voor mensen die zich niet kunnen laten inenten

DEN HAAG – Groot nieuws! Iedereen die zich om medische redenen niet mag laten vaccineren tegen corona kan een tijdelijk verstrekte QR-code krijgen. Dat heeft demissionair zorgminister Hugo de Jonge dinsdagavond 16 november tijdens een debat aan de Tweede Kamer laten weten.

Daarmee komt de minister tegemoet aan een dringende oproep van onze stichting, Hartpatiënten Nederland. We stuurden onlangs een brandbrief met dit verzoek naar de Jonge en de Tweede Kamer.

Wie daarvoor in aanmerking komt, kan daarvoor een aanvraag indienen. Die wordt bekeken door een arts of eventueel andere deskundigen. Niet door de eigen huisarts, overigens, zo liet De Jonge weten.

Volgens de minister gaat het om enkele duizenden mensen. Buiten hun schuld worden ze nu buitengesloten uit het publieke leven, omdat ze geen QR-code hebben. De Jonge verwacht dat het nog enkele weken gaat duren voor tijdelijk verstrekte QR-code voor deze mensen kunnen worden verstrekt.

De minister benadrukt dat het niet om mensen gaat die zich niet wíllen laten vaccineren of denken dat het vaccin niet goed voor hen is. Eerder brachten deskundigen al naar voren dat mensen met kwalen soms ten onrechte denken dat het vaccin voor hen niet goed is, terwijl dat juist het omgekeerde is.

Hartpatiënten Nederland komt op voor non-responders

Afgelopen zondag was voorzitter Jan van Overveld te zien in Hart van Nederland, waar aandacht werd besteed aan de groep mensen die zich niet kunnen laten vaccineren en hierdoor buitengesloten worden van de maatschappij. Gemist? Kijk het hier terug!

OPROEP

OPROEP: Voor een landelijke nieuwszender is de redactie op zoek naar iemand die zich dolgraag zou willen laten vaccineren, maar dit om medische redenen niet kan. Met de aanscherping van de QR-code regels zou dit betekenen dat mensen die tot deze doelgroep behoren een sombere winter tegemoet gaan.

Graag zou de nieuwsredactie in contact willen komen met de persoon die hiermee te maken heeft en zijn of haar verhaal zou willen delen in een videoreportage vandaag. U kunt bellen naar 020 800 7702. Alvast hartelijk bedankt.

Senioren willen zelf beslissen over al dan niet reanimeren

Steeds vaker blijkt dat dat ziekenhuizen beleid hanteren om senioren op hoge leeftijd niet meer te reanimeren. Zelfs relatief gezonde ouderen zouden dit bij opname te horen krijgen en ze hebben geen stem bij dit besluit. We hielden een peiling via onze Nationale Hartmonitor over dit onderwerp. Met als vraagstelling: moeten senioren zelf een stem hebben in het reanimeerbeleid? Ja, zei een meerderheid van de mensen die meededen aan onze peiling via onze Nationale Hartmonitor.

Bijna 30.000 mensen bekeken onze poll met deze vraagstelling. Van hen deed 10 procent mee aan de poll. Van deze bijna 3000 deelnemers stemden ruim 2000 dat senioren zelf een stem moeten hebben in het reanimeerbeleid van de ziekenhuizen. Slechts 143 mensen vonden dat senioren daarin geen stem moesten hebben, de rest had geen mening. Duidelijke uitspraak dus!

Academie brengt verbetering in zorg voor hartpatiënt

Op initiatief van de Maastrichtse cardiothoracaal chirurg Peyman Sardari Nia is een academie opgericht die wereldwijd wil werken aan het verbeteren van de hartzorg. De Heart Team Academy wordt gesteund door Hartpatiënten Nederland. “In veel landen is er te weinig samenwerking tussen hartchirurgen en cardiologen”, zegt Jan van Overveld, voorzitter van Hartpatiënten Nederland. “Op initiatief van dokter Sardari Nia is een stichting opgericht die daarin wereldwijd verandering wil brengen.”

De academie werkt aan gespecialiseerde zorg waarbij de hartpatiënt centraal staat, legt Sardari Nia uit. Het idee werd geboren ergens in 2014. “Ik zei toen: we moeten in een hartteam niet alleen samen beslissen, maar ook samen behandelen. Binnen het hartteam bespreken onder meer de interventiecardioloog en de hartchirurg een patiënt. Maar de problemen van een patiënt zijn niet standaard, ze kunnen erg specifiek zijn. Daarvoor heb je binnen het team gespecialiseerde artsen nodig.”

Sardari Nia wijst bijvoorbeeld op het via de lies inplanteren van hartkleppen, een ontwikkeling die sinds tien jaar voortschrijdt. “Je krijgt dan patiënten die zowel door de interventiecardioloog als door de hartchirurg behandeld kunnen worden. Het idee is: niet doen wat jij als specialist vanuit jouw vakgebied wilt, maar overleggen welke beslissing beter is, welke behandeling voor de patiënt het beste is.”

Europese en Amerikaanse vakverenigingen van hartchirurgen en cardiologen hebben de vorming van een hartteam in hun richtlijnen opgenomen. Werken met zo’n team is de beste standaard van behandeling bij hartaandoeningen, aldus deze richtlijn. Maar in veel landen wordt deze richtlijn niet geïmplementeerd, zegt Sardari Nia.

Dat komt ook omdat er soms weerstand is tegen deze samenwerking. “In veel landen is de zorg zo georganiseerd dat de diensten die je aan een patiënt aanbiedt, winstgevend zijn. Hoe meer productie, hoe meer beloning. Dan wordt het moeilijk om zo’n hartteam te implementeren. Je wilt je patiënt niet aan een ander verliezen.”

Volgens Sardari Nia is werken met een hartteam echter een winnende formule. “Als je een team vormt dat goede zorg levert, dan krijg je meer patiënten. Dat is ook winstgevend. Het implementeren van een hartteam in de zorg levert voor iedereen profijt op.” Hij erkent dat het in het begin moeilijk kan zijn om iedereen daarvan te overtuigen.

Om die reden gaat de kersverse Academy ook onderzoek doen, om daarmee het bewijs te leveren dat patiënten er baat bij hebben. “Nu is er slechts een richtlijn, een aanbeveling, dat kun je naast je neerleggen. Hoe meer data wij kunnen aanleveren, des te meer bewijs is er. En is dat bewijs er eenmaal, dan zijn landen verplicht de richtlijn te volgen.”

“Bewijsvoering is heel belangrijk. Maar als niemand zich daarvoor inzet, komt die er niet. Vandaar dat we een structureel onderzoeksprogramma gestart zijn met data van de effecten van de implementatie van de hartzorg, op de kwaliteit van de zorg.”

Sardari Nia nam het initiatief voor de oprichting van de Academy vanwege de ontwikkelingen binnen de cardiovasculaire behandelingen. Die maakten overleg sowieso al nodig. Dat is volgens hem de enige manier om de juiste beslissingen te nemen. Zeker bij een ingreep. Het is niet de bedoeling dat die uitsluitend beïnvloed wordt door het eigen vakgebied van bijvoorbeeld een cardioloog of chirurg of door de industrie, aldus Sardari Nia. “Je moet een platform creëren dat mensen met verschillende expertises samenbrengt. Dat is heel belangrijk voor het verbeteren van de zorg en de kwaliteit daarvan. Plus, we moeten onderzoek naar de samenstelling van zo’n platform promoten, én zorgen dat cardiologen en hartchirurgen getraind worden.“

De Heart Team Academy is gebaseerd op vier pijlers. De eerste pijler is wat Sardari Nia noemt een “dedicated heart team”, dat expertise bij elkaar brengt: mensen samenbrengen die expertise hebben over een specifiek hartprobleem. De tweede pijler is Smart Intervention, want de ene operatie is moeilijker dan de andere, mede afhankelijk van de vraag hoe vaak zo’n operatie al eerder werd uitgevoerd. Het maakt wel wat uit of iemand die ingreep eerder al 100 keer of slechts 5 keer deed. “Je moet patiënten beter selecteren, operaties beter plannen en vooraf simuleren, in oefensituaties”, aldus Sardari. “Al die ontwikkelingen zijn vaak niet door artsen bedacht, maar door wetenschappers, ingenieurs en mathematici op het gebied van technologie. Het idee is om hun inzichten erbij te betrekken, om zodoende meer efficiëntie te ontwikkelen op het gebied van materialen die nodig zijn bij ingrepen en operaties.”

Een derde pijler is educatie. De huidige procedures zijn heel technisch geworden. Dat moet anders, vindt Sardari. “Die educatie moet verder uitgebouwd worden, bijvoorbeeld op het gebied van simulaties.” Tenslotte de vierde pijler, aangewakkerd door de coronacrisis: het digitaliseren van de hartzorg. Ook daarvoor moet meer aandacht komen.

“De Academy is bedoeld om het dedicated heart team te promoten, maar ook de interactie met andere vakgebieden. Je kunt niet alles alleen blijven doen voor de patiënt. Er zijn zoveel specialisaties. Dus je hebt gespecialiseerde programma’s nodig. De academy is daarbij de katalysator.”

Belangrijk is dat de academy niet concurreert met de vakverenigingen van bijvoorbeeld cardiologen en hartchirurgen. Ook belangrijk is de samenwerking met patiënten organisaties, waarbij Hartpatiënten Nederland voorop ging. Deze samenwerking met HPNL is van belang, onder andere omdat zij Heart Team Academy samen wil brengen met andere patiënten belangenorganisaties, ook uit andere landen. HPNL denkt niet in het belang van de beroepsgroep, maar juist in het belang van de patiënt.

“De nu opgezette stichting is opgezet als Global Academy”, zegt Sardari. “Werkt wereldwijd. In die stichting hebben prominente artsen zitting, hartchirurgen en cardiologen uit Europa en de VS. Zij hebben de stichting mede opgericht en vormen ook het wetenschappelijk comité.”

“We gaan nu starten met de onderzoeken: hoe worden de hartteams georganiseerd in andere landen en ziekenhuizen? Naast dit onderzoeksproject zijn er ook plannen voor educatieve projecten.”

Tekst: Henri Haenen
Beeld: Heart team academy

Ziekenhuizen weigeren senioren te reanimeren

Uit een publicatie van MAX Vandaag blijkt dat ziekenhuizen vaak weigeren om senioren te reanimeren. Ze hanteren steeds vaker het beleid om senioren op hoge leeftijd niet meer te reanimeren als dat nodig is. Zelfs relatief gezonde ouderen zouden dit bij opname in het ziekenhuis te horen krijgen en ze hebben geen stem bij dit besluit.

Artikel lezen?

Webinar: (ex-) diabetespatiënten helpen elkaar

Op donderdag 21 oktober om 15.00 uur organiseert Hartpatiënten Nederland een webinar hoe diabetespatiënten elkaar helpen. Wij gaan dan in gesprek met huisarts Jacqui van Kemenade. Het is de missie van Jacqui om zo veel mogelijk mensen de voordelen van een gezonde leefstijl te laten inzien.

Haar nieuwste initiatief hiervoor is ‘Club Diabetes’: een netwerk van (ex-) diabetespatiënten die elkaar helpen hun leefstijl om te gooien. Met hulp van een aantal andere deskundigen richtte Jacqui ‘Club Diabetes’ op.

Bij Club Diabetes worden ex-diabetespatiënten als buddy gekoppeld aan een zogenaamd maatje. Een maatje is iemand met diabetes die graag met zijn/haar leefstijl aan de slag wil gaan. De buddy’s zijn geen professionals, dus ze geven geen medisch adviezen. Tijdens het webinar vertelt Jacqui hier meer over.

Ook bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen. Deze kunnen van tevoren worden gemaild (roermond@hartpatienten.nl), maar kunnen ook live worden gesteld middels de chatfunctie.

LET OP: VOL = VOL en inschrijven = noodzakelijk!

Schrijf u hier in voor het webinar.

Kwart Nederlanders stelde zorg uit vanwege corona

Ruim een kwart van de Nederlanders heeft het afgelopen jaar een bezoek aan een zorgverlener uitgesteld door het coronavirus. Van deze groep durfde 36 procent niet naar het ziekenhuis te gaan vanwege angst om corona op te lopen. Over het algemeen meed één op drie Nederlanders het ziekenhuis bij niet dringende complicaties om het risico op een coronabesmetting te voorkomen, blijkt uit onderzoek van online vergelijker Pricewise onder 2.000 Nederlanders, in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht. Dit meldt Pricewise.

Vorig jaar vonden zeven op de tien Nederlanders het onterecht als de zorgpremie in 2021 zou stijgen door corona. Toch ziet het ernaar uit dat dit komend jaar gebeurt. Volgens Suzanne Löwik, specialist zorgverzekeringen bij Pricewise, is het lastig te zeggen wat de daadwerkelijke premieverhoging wordt.

“We weten in ieder geval al dat er ruimte is vrijgemaakt voor het verhogen van de salarissen van het zorgpersoneel. Wat hier nog bij komt, wordt in de komende anderhalve maand duidelijk. Extra zorgkosten worden door zowel de overheid als zorgverzekeraars opgevangen en dat zullen we mogelijk terugzien in de zorgpremie.”

Uitgestelde zorg

“Naast die extra gemaakte coronakosten is het ook goed om in ons achterhoofd te houden dat er veel zorg is uitgesteld.  Aan de ene kant komen deze kosten nog, omdat de zorg wordt ingehaald. Aan de andere kant is het mogelijk dat er nog extra kosten bijkomen, doordat mensen door uitgestelde zorg meer last hebben gekregen van hun klachten en uiteindelijk duurdere zorg nodig hebben. We weten dus niet wat het effect gaat zijn op de lange termijn wanneer deze kosten ook nog doorberekend worden in de premie.”

2022 wordt duur jaar

Niet alleen de zorg wordt flink op de schop genomen in 2022. Afgelopen week bleek ook dat de energiebelasting vanaf 2022 hoger wordt, naast de hard stijgende gasprijzen. Volgens Löwik kan 2022 een duur jaar worden. “De stijging van de verplichte basispremie komt bovenop de vorige week aangekondigde stijging van de energiebelasting. De overheid compenseert de stijging van de basispremie van de zorgverzekering in ieder geval met een soortgelijke stijging van de zorgtoeslag. Mits je daarvoor in aanraking komt.”

Het nieuwe HPNLmagazine ligt op de deurmat!

Deze week ligt de nieuwe uitgave van het HPNLmagazine op de deurmat bij onze donateurs.
Ook dit keer, zoals u van ons gewend bent, weer boordevol interessante en informatieve artikelen en interviews.

Zo vertelt huisarts Jacqui van Kemenade over haar nieuwste initiatief, waarbij (ex-)diabetespatiënten elkaar helpen. Ook is er aandacht voor het vrouwenhart, maar natuurlijk ook voor een gezonde leefstijl. Zo vertellen we hoe het nu écht zit met suiker, is er aandacht voor beweging als medicijn, maar ook meer over de zin (en onzin) van supplementen.

U leest diverse patiëntverhalen, die wellicht (h)erkenning bieden. Zo deelt Quinten, die op zijn tiende een hartstilstand kreeg, zijn verhaal. Trisha was zwanger en kreeg een hartinfarct. Verder leest u meer over een prachtig initiatief, Hart Team Academy, dat zorgt voor verbetering van de zorg voor de hartpatiënt.

Ook geven we tips om lekker te wandelen in mooi Nederland, maar ook over diverse wijndomeinen in eigen land. Ook leest u meer over stress: aanjager en opjager van het hart. Tenslotte is er veel aandacht voor boezemfibrilleren. Dit is nog maar een kleine greep uit de artikelen!

Geen donateur maar benieuwd?

Vraag hier een proefexemplaar van het HPNLmagazine aan.

Aanvragen proefexemplaar HPNLmagazine

Het HPNLmagazine is hét magazine voor hartpatiënten en hun naasten. Hierin leest u (herkenbare) verhalen van hartpatiënten, columns van specialisten en kunt u naar hartenlust reis- en kookinspiratie opdoen. Na het invullen van het formulier ontvangt u editie 5 – 2021 van dit waardevolle magazine, met o.a.:

 • Gezonde voeding Suikers
 • Life & Health Jacqui van Kemenade
 • Hartnieuws
 • Vrouwenhart Signalen en risicofactoren
 • Ouder & Kind Donorhart én steunhart
 • Beweging als medicijn
 • Heart Team Academy Verbetering hartzorg
 • EropUit Wandelen
 • Life & Health Stress
 • Life & Health Supplementen
 • HartArts vaatchirurg Kak Khee Yeung
 • Boezemfibrilleren Wat moet je weten?
 • En veel meer…

Vraag het gratis proefexemplaar hier aan.