default-header

Adviseren

HomeWat wij doenAdviseren

Adviseren

Het blijkt dat veel hart- en vaatpatiënten met niet beantwoorde vragen zitten. Hartpatiënten Nederland biedt haar donateurs daarom extra adviesdiensten op medisch-, juridisch en lifestylegebied.

Medisch advies

Voor medisch advies is en blijft de eerste vraagbaak natuurlijk de eigen huisarts en/of specialist. Maar er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij de behoefte bestaat om elders een mening te vragen. Hartpatiënten Nederland stelt zich beschikbaar om, daar waar nodig, hulp te bieden. Óf via de telefonische hulplijn óf door binnenkomende vragen door te leiden naar deskundigen.

Heb je medische vragen? Vul dan het vragenformulier in. Wij zullen je vraag dan voorleggen aan een van de deskundigen die aan Hartpatiënten Nederland verbonden zijn. Om in aanmerking te komen voor medische adviezen kun je tijdens kantooruren contact opnemen met onze stichting: 085 081 1000.

Daarnaast hebben leden van Hartpatiënten Nederland 24/7 toegang tot de virtuele assistente, die je helpt antwoorden te vinden op je hart-gerelateerde vragen. We hebben al onze kennis en expertise aan de virtuele assistente toevertrouwd. Zo heb jij dag en nacht direct de mogelijkheid om rust te creëren rondom datgene wat je bezig houdt. Klik hier voor meer informatie.

Adviseren

Let op!
De informatie aangeboden via dit nummer is bedoeld ter ondersteuning, niet ter vervanging, van de relatie bestaande tussen patiënt, cliënt of sitebezoeker en zijn of haar arts. Wij geven uitsluitend advies. Wij benadrukken je behandeling niet zonder overleg met je behandeld arts te wijzigen.

Wachttijden

Vanzelfsprekend kun je ons ook benaderen indien je van mening bent dat je onaanvaardbaar lang op een behandeling moet wachten. Wij kunnen dan onderzoeken of eventueel bevorderen dat je eventueel elders sneller de voor jouw noodzakelijke behandeling kunt ondergaan.

Juridische informatie

Wij staan onze donateurs ook graag bij met juridische informatie. Heb je een geschil of wil je iets aan de kaak stellen? Bel ons en wij wijzen je de weg.

Donateurs van onze stichting kunnen in beginsel gratis gebruik maken van onze juridische hulpservice. Deze service is beperkt tot vrijblijvende adviezen op het gebied van problemen welke te maken hebben met hart- en vaataandoeningen. Hierbij kan worden gedacht aan problemen met uitkeringen, arbeidsongeschiktheid, eventuele medische geschillen en dergelijke. Het betreft een ‘eerste hulp’ om je op weg te helpen of je meer inzicht te geven in de problematiek. Dit maken we mogelijk omdat je er vaak zonder dergelijke eerste hulp niet altijd goed uitkomt.

Leefstijl advies

Leven als hart- en/of vaatpatiënt vraagt aanpassingen in je leefstijl. Dat kan variëren van het aanpassen van je voedingspatroon tot andere keuzes qua vrijetijdsbesteding en sport. Én onze leden kunnen allerlei gezonde recepten vinden op de receptenpagina.

Ondanks alle informatie toch nog vragen? Neem contact op!

Het forum bevat enorm veel waardevolle informatie, maar wordt door de gebruikers gevuld. Wij kunnen onmogelijk alle informatie op het forum controleren of up-to-date houden. Ook is het mogelijk dat je bepaalde informatie niet direct kunt vinden. In dat geval kun je altijd gebruik maken van onze adviesdiensten. Daarnaast kun je via onderstaand formulier altijd een vraag of informatieverzoek bij ons neerleggen.

Hartpatiënten Nederland is netwerkpartner van lifestyle4health