Wervingsbureaus verdienen goud geld aan Goede Doelen

Wervingsbureaus en hun eigenaren worden stinkend rijk van hun werk voor Goede Doelen. Met name hun directeuren baden volgens Follow The Money (FTM) vaak in weelde, en investeren het geld in luxegoederen en huizen. Om alvast alle misverstanden uit de wereld te helpen: Hartpatiënten Nederland doet niet mee aan deze waanzin.

Om niet zelf de straat op te hoeven gaan voor het werven van nieuwe donateurs nemen veel Goede Doelen wervingsbureaus onder de arm – maar daarvoor betalen ze wel de hoofdprijs, blijkt uit het donderdag gepubliceerde onderzoek door FTM. Zo werkte Greenpeace in 2018, 2019 en 2022 met wervingsbureau ZSP Netwerk, waar zzp-verkopers volgens FTM tussen de 60 en 100 euro per uur verdienen. Het duurt een hele tijd voor Greenpeace het geïnvesteerde geld terugverdient: maar liefst 24 maanden. Simpel uitgedrukt: goedbedoelende Greenpeace-donateurs spekken twee jaar lang de zakken van de bureaus en vooral hun eigenaren, die er een weldadig luxe leventje in peperdure landgoederen op na houden, badend in weelde en luxe. Met geld van donateurs voor Goede Doelen!

Schokkend

FTM somt enkele Goede Doelen op, die gebruik maken van deze bureaus, en waarvan de kersverse donateurs dus meebetalen aan het luxeleventje van de eigenaren. Wat ons direct opviel: De Hartstichting. Ongelooflijk, vinden wij dat. Geld van donateurs bedoeld voor onderzoek naar hart- en vaatziekten wordt binnengehaald door zakkenvullers die vooral zichzelf als Goed Doel lijken te beschouwen.

Vluchtelingenwerk, ook zo’n Goed Doel, waarvan de goedbedoelende donateur maar liefst 20 maanden het salesbureau betaalt, voor er een cent richting vluchtelingen vloeit. Verder onder meer Unicef, het Aidsfonds, WWF, Het Rode Kruis. Van de 20 grootste Goede Doelen die een CBF-erkenning hebben maken er nu of in het verleden zeker 15 gebruik van salesbureaus. Aldus FTM. Natuurmonumenten stopte in 2020 omdat het onder de streep toch te weinig opleverde.

Onacceptabel

Wij vinden dit onacceptabel. Voor bestuurders van Goede Doelen geldt niet voor niks de Balkenendenorm: ze mogen niet teveel verdienen, want het geld behoort naar de mensen te gaan voor wie zij opkomen. Tegelijkertijd zie je dat miljoenen aan donateursgelden in de wijde zakken van mensen vloeien die echt van niemand hulp nodig hebben: de eigenaren en aandeelhouders van de salesbureaus.

Schrapen

FTM noemt als voorbeeld van zo iemand eigenaar Sharif Sayed van zo’n wervingsbureau, multimiljonair en in het bezit van heel veel vastgoed. Op social media laat hij zich bewonderen in een helikopter boven de Grand Canyon, in een jeep op Hawaï of een crossmotor op Dubai. Sayed woont in Amsterdam in een penthouse van 250 vierkante meter aan de gracht bij de Jordaan, een woning met negen kamers en een hoog, deels glazen plafond, met een waarde van zo’n twee miljoen euro. Verder bezit de goede man twee vastgoed bv’s op Ibiza. In zijn eigen Holding heeft hij inmiddels ruim 11 miljoen euro opgepot, en hij is geen uitzondering volgens FTM. Hij boorde net zoals veel andere mannen een goudader aan door te gaan werven voor Goede Doelen: niets vermoedende donateurs spekken hun enorme rijkdom.

Nieuw kinderhartrevalidatieprogramma voorkomt problemen op latere leeftijd

Kinderen met een hartafwijking hebben vaker gedrags- en leerproblemen dan kinderen zonder hartafwijking. Wanneer een kind niet goed meekomt, wordt het sneller moe, verliest het plezier in sport en spel en is er vaker sprake van frustratie en boosheid. Door kinderen en hun omgeving in deze fase goed te begeleiden kunnen problemen op latere leeftijd worden voorkomen.

Het speciale kinderhartrevalidatieprogramma van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis (WAKZ) van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en (kinder)revalidatiecentrum Basalt biedt uitkomst. Het helpt kinderen tussen de 8 en 12 jaar, hun gezinnen en begeleiders om de fysieke en mentale belastbaarheid te herstellen en zelfvertrouwen te herwinnen. Zorgverleners vanuit verschillende expertisegebieden (fysiotherapeut, psycholoog, bewegingsagoog, ergotherapeut etc.) vormen een behandelteam rondom de kinderen en hun familie. Het programma is een waardevolle aanvulling op het medische en psychosociale zorgpad dat al werd aangeboden binnen het Centrum Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden (CAHAL).

Problemen op latere leeftijd voorkomen

Derk Jan Ten Harkel, kindercardioloog LUMC: “Hartrevalidatie bij kinderen is een essentieel traject. Door onze jarenlange ervaring weten we dat met zo’n traject problemen en leed in het latere jongvolwassen leven van deze kinderen kan worden voorkomen.”

Marianne Dieleman, revalidatiearts Basalt: “Doordat we kinderen leren hun grenzen te kennen en waar mogelijk te verleggen, bouwen ze zelfvertrouwen op. Bij ouders en begeleiders bestaat vaak de angst dat het kind iets, gezien de historie, niet aankan. Onze multidisciplinaire aanpak waarbij de expertise van bijvoorbeeld een fysiotherapeut, een psycholoog en een ergotherapeut samenkomt helpt deze vicieuze cirkel te doorbreken, waardoor problemen op latere leeftijd voorkomen kunnen worden.”

Kinderhartrevalidatietraject

In Nederland worden jaarlijks zo’n 1500 kinderen geboren met een hartafwijking. Een kwart van deze kinderen heeft een ingreep nodig in het eerste levensjaar, zoals een hartkatheterisatie of een hartoperatie. De levensverwachting van deze kinderen is over het algemeen goed, maar veel kinderen ervaren later de nadelige consequenties van hun ziekenhuisopname en de ingreep. Verminderde conditie op jonge leeftijd leidt tot achterstand en onzekerheid tijdens de jonge kinderjaren. Op de langere termijn (20-30 jaar) zien cardiologen vervolgens complicaties zoals hartfalen, ritmestoornissen en psychosociale problematiek. Een kinderhartrevalidatietraject voorkomt dat deze groep van de regen in de drup terecht komt.

Bron: LUMC

Onderzoek naar aannemen 1,8 miljoen euro door Bredase cardiologen

BREDA – Het ziekenhuis koos eerst voor een eigen intern onderzoek, maar Amphia laat alsnog een extern en onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de financiën van de cardiologen in het hospitaal. Die namen namelijk zonder daarvan melding te maken 1,8 miljoen euro aan. Dat meldde BN de Stem zaterdag.

De cardiologen liggen onder een vergrootglas sinds bekend werd dat ze 1,8 miljoen euro hebben opgestreken van medische bedrijven. Op zich mag dat, maar dan moet daarvan wel melding worden gemaakt aan het ziekenhuisbestuur. En precies dat hadden de cardiologen niet gedaan. Volgens de krant richtten de cardiologen van het geld een eigen stichting op, waarvan het ziekenhuis totaal geen weet had.

Toen eenmaal alles uitlekte, haastten de cardiologen zich om excuses te maken en spijt te betuigen. Ze vertelden dat het geld zou zijn gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en bijscholing.

Het onderzoek dat Amphia wil laten uitvoeren door een groot accountantskantoor richt zich onder meer op de vraag of de donaties van invloed zijn geweest op de inkoop van medische hulpmiddelen door het ziekenhuis.

Het vermeende gesjoemel met geld door cardiologen werd ontdekt door de NOS. De omroep deed navraag bij negen ziekenhuizen, waaruit bleek dat tenminste zeven besturen niet voor alle betalingen aan cardiologen door medische bedrijven vooraf toestemming gaven. Drie besturen wisten zelfs geeneens dat hun cardiologen eigen bv’s of stichtingen hadden. Het gaat om het Amphia Ziekenhuis in Breda, het Albert Schweitzer-ziekenhuis in Dordrecht en het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen.

Hartpatiënten Nederland bezorgd na berichtgeving over cardiologen

Hartpatiënten Nederland is bezorgd na berichtgeving over cardiologen die zouden worden betaald door de medische industrie, zonder dat ziekenhuizen daarvan afweten. De NOS maakte dat afgelopen week bekend. “Tientallen cardiologen ontvangen miljoenen euro’s van de medische industrie, achter de rug van ziekenhuizen om. Voor die betalingen moeten ze vooraf toestemming vragen aan hun ziekenhuisbestuur, om belangenverstrengeling te voorkomen. Maar dat gebeurt in veel gevallen niet”, aldus de NOS.

De NOS en Nieuwsuur analyseerden honderden betalingen uit de medische industrie aan specialisten. Daaruit bleek volgens de NOS dat cardiologen in niet-academische ziekenhuizen in vergelijking met andere specialisten en ziekenhuizen veel geld krijgen gestort op hun bv’s en stichtingen.

Strenge voorwaarden

“Medische bedrijven sponsoren regelmatig specialisten om bijvoorbeeld wetenschappelijke onderzoeken uit te voeren”, aldus de NOS. “Dat is alleen toegestaan onder strenge voorwaarden, om het risico op beïnvloeding of zelfs omkoping zo klein mogelijk te maken.

Zo moet iedere betaling van een leverancier van medische hulpmiddelen vooraf goedgekeurd worden door het ziekenhuis waar de specialist werkt. Dat is belangrijk, omdat artsen ook meebeslissen over bijvoorbeeld pacemakers en stents die ze bij patiënten gebruiken. Bij de voorkeuren van de arts mogen sponsorbetalingen van bedrijven geen rol spelen.”

Ontbrekende toestemming

De NOS deed navraag bij negen ziekenhuizen, waaruit bleek dat tenminste zeven besturen niet voor alle betalingen vooraf toestemming gaven. Drie besturen wisten zelfs geeneens dat hun cardiologen de bv’s of stichtingen hadden. Het gaat om het Amphia Ziekenhuis in Breda, het Albert Schweitzer-ziekenhuis in Dordrecht en het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen.

Volgens Omroep Brabant kregen cardiologen van het Amphia in Breda achter de rug van het bestuur om 1,8 miljoen euro in drie jaar tijd.

Sponsoring

Hartpatiënten Nederland vindt het al decennia een probleem dat specialisten worden gesponsord door medische bedrijven, bijvoorbeeld om de inkoop van bepaalde producten voorrang te geven. “Het risico is dat er omkoping ontstaat”, zegt Rob van Eijbergen, hoogleraar integriteit en kwaliteit van organisaties aan de NOS. “De vraag is of cardiologen vrij en onafhankelijk hun mening konden geven over welke middelen er nodig zijn, of dat zij zich door andere motieven lieten inspireren. Het ziekenhuis moet daarom als derde partij meekijken naar de gelden die worden ontvangen.”

Wetenschappelijk onderzoek

“De cardiologen van de drie ziekenhuizen uit Dordrecht, Breda en Nijmegen laten weten het geld voornamelijk te hebben besteed aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs”, aldus de NOS. “Ze betaalden bijvoorbeeld zichzelf om onderzoek te doen, financierden er promovendi mee en organiseerden symposia. Volgens hen is er geen sprake van omkoping.

Wel geven ze toe dat de regels niet goed zijn gevolgd. “We moeten vaststellen dat we er onvoldoende bij hebben stilgestaan om toestemming te vragen aan de raad van bestuur voor het aangaan van overeenkomsten”, zeggen bijvoorbeeld de cardiologen van het Amphia Ziekenhuis.”

Inspectie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat aan de NOS weten controles via zelfregulering over te laten aan de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH). Hierin zitten brancheorganisaties van artsen, ziekenhuizen en leveranciers van medische hulpmiddelen. Deze GMH hield naar eigen zeggen onlangs een steekproef bij 19 contracten. Daaruit zou zijn gebleken dat bij vijf contracten de goedkeuring door het ziekenhuisbestuur ontbrak. De GMH deelde in die tijd echter geen waarschuwingen uit.

Onze reactie op de berichtgeving

Hartpatiënten Nederland vindt dat de verschenen mediaberichten aanleiding zijn tot nader onderzoek. De berichtgeving doet het ergste vrezen. Dat maakt het nodig dat een en ander tot op de bodem wordt uitgezocht door de bevoegde instanties. Hartpatiënten Nederland zal dit proces op de voet volgen.

Hoe maak je een medische wilsverklaring?

Veel mensen worden overvallen door een ongeluk of ziekte, zonder dat ze iets geregeld hebben over de behandeling, en dan met name over hoe ver die mag gaan. Het komt regelmatig voor dat slachtoffers verder leven als een kasplantje, terwijl ze dat helemaal niet gewild zouden hebben. Dat maakt het voor iedereen, oud én jong, belangrijk om een wilsverklaring op te stellen.

----

Als lid van Hartpatiënten Nederland heeft u onbeperkte toegang tot alle Premium-artikelen op hartpatienten.nl. Het enige wat u hiervoor hoeft te doen is inloggen op uw profiel. Het zijn artikelen waar we trots op zijn en die we graag met u als trouwe lezer delen.

Hartpatienten Nederland eist onderzoek naar constructies specialistische zorg

IGZ: onderzoek constructies specialistische zorg

Hartpatiënten Nederland maakt zich ernstig zorgen over de mogelijk ondoorzichtige constructies in ziekenhuizen rond specialisten. De stichting vraagt in een brandbrief aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd IGZ met klem aandacht voor de patiëntveiligheid in het licht van de gebeurtenissen in het Isala ziekenhuis in Zwolle. Die zorgen voor veel onrust onder hartpatiënten en bedreigen het vertrouwen van patiënten in de cardiologische zorg!

FIOD

Bij Isala onderzoekt de FIOD mogelijke fraude door cardiologen van het ziekenhuis. Jarenlang zouden ze in ruil voor steekpenningen een toeleverancier bevoordeeld hebben. Volgens het Financieel Dagblad hebben ziekenhuizen maar beperkt grip op de nevenfuncties en -verdiensten van hun medisch specialisten. En precies dat maakt hen volgens deskundigen kwetsbaar voor fraude.

Onacceptabel

Waar behandeladviezen mogelijk door oneigenlijke financiële motieven van de specialist gedreven worden, is het belang van de patiënt in het geding. Elke patiënt heeft recht op de beste behandeling. Hierin zijn mogelijke financiële belangen van een behandelend arts onacceptabel. Dit soort vermeende verstrengelde belangen, van welke aard dan ook, schaden het vertrouwen in de zorg in ernstige mate. En vertrouwen is juist het fundament onder een goede behandeling.

Slager keurt eigen vlees

Zo heeft het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam alleen zicht op het doen en laten van de artsen in vaste dienst. De vrijgevestigde specialisten in het ziekenhuis hoeven hun nevenactiviteiten alleen te melden aan het eigen Medisch Specialistisch Bedrijf, kortweg MSB, opvolger van de vroegere maatschappen.

Vragen aan Inspectie

Hartpatiënten Nederland vraagt de Inspectie hoe het mogelijk is dat er niet eerder bij Isala werd ingegrepen en hoe het gesteld is bij andere ziekenhuizen.

Laat de Inspectie toe dat alleen de eigen maatschap van specialisten controleert wat deze specialisten aan nevenfuncties hebben? Of laat de Inspectie de maatschappen controleren op eventuele nevenfuncties die de specialisten hebben? En wordt dan ook gecontroleerd of ze er geld uit genereren en om welke bedragen het gaat en welke onderhandse afspraken eraan ten grondslag liggen?

Ook is de vraag van Hartpatiënten Nederland of IGZ wel goed op de hoogte gehouden wordt door regionale partners over wat er in ziekenhuizen gebeurt en of er meer “Isala’s” in andere ziekenhuizen rond MSB’s van specialisten gesignaleerd zijn en of er meldingen daarover bekend zijn.

Helderheid

Wij mogen hopen, dat dit alleen bij Isala gebeurde. Waar de slager zijn eigen vlees keurt, zijn de resultaten van zo’n keuring volstrekt onbetrouwbaar. Wat gaat de Inspectie op korte termijn ondernemen om helderheid en transparantie rond cardiologen en andere specialisten in ziekenhuizen te verschaffen en eventuele misstanden op te sporen en aan te pakken? Een dergelijke helderheid en transparantie is onzes inziens belangrijk in verband met de patiëntveiligheid en ter voorkoming van groeiende onrust onder patiënten.

Wachtlijsten

We moeten er niet aan denken dat soortgelijke situaties ontstaan als in het Zwolse ziekenhuis: een zoektocht naar nieuwe cardiologen, personeelsgebrek, en zoals het Isala zelf schreef: “De wachtlijsten worden steeds langer en ook de huidige zorg kan maar moeilijk ingevuld worden.” De wachtlijst van de Zwolse polikliniek is sinds maart ruim verdubbeld, van 3000 naar meer dan 7000 patiënten.

Bemiddeling

Patiënten die geconfronteerd worden met een te lange wachtlijst of geen vertrouwen hebben in hun behandeling kunnen Hartpatiënten Nederland altijd inschakelen om te bemiddelen in een behandeling elders op basis van de actuele wachttijden voor dotterbehandelingen en open hartoperaties bij de Nederlandse hartchirurgische centra.

Raadpleeg ons actuele wachttijdenoverzicht

Lees hier de brief

Het nieuwe HPNLmagazine ligt op de deurmat!

Inmiddels ligt de nieuwe uitgave van het HPNLmagazine op de deurmat bij onze donateurs.

Ook dit keer, zoals u van ons gewend bent, weer boordevol interessante en informatieve artikelen en interviews. Zo deelt Sanna Keizer, voormalig topbeachvolleybalster, haar persoonlijke hartverhaal. Hans Kàzan adviseert om te focussen op wat je hebt in plaats van op wat je mist. Ook is er meer te lezen over diverse medisch specialisten. Zo vertelt cardiothoracaal chirurg Peyman Sardari Nia meer over informed consent, Valentine Dillisse bespreekt de gunstige effecten van meditatie en vaatchirurg Kak Khee Yeung heeft het over onderzoek naar antistolling.

We besteden uiteraard weer aandacht aan een gezonde leefstijl. We geven tips over hoe je goed slaapt, huisarts Stefan van Rooijen geeft tips over hoe je fit de zomer ingaat en lees ook alles over vezels. Fred Onderwater is aan het woord over liefde op latere leeftijd, en ook maken we in deze zomeruitgave een astrologisch uitstapje.

Deze uitgebreide uitgave bevat ook een ‘Hartritmestoornis Special’. In deze special leest u alles over de verschillende soorten hartritmestoornissen, de oorzaken en behandeling hiervan, en nog veel meer. En er is meer te lezen over een speciale donateursactie. Dit heeft te maken met een product waarmee je heel makkelijk zelf een hartfilmpje kunt maken. Lees snel meer hierover in de special.

Dit is nog maar een kleine greep, dus lees snel verder. Wij wensen u veel leesplezier!

Geen donateur maar benieuwd? Bekijk hier een voorproefje van het HPNLmagazine.

Of vraag hier een proefexemplaar van het HPNLmagazine aan

Meer aandacht voor geluidsoverlast: Rotterdam neemt geluidsprofessor in de arm

Bij de inrichting van steden staat geluidsoverlast doorgaans niet op de eerste plaats, terwijl dit toch veel invloed heeft op de bezoekerservaring en zelfs kan leiden tot gezondheidsproblemen. Daarom heeft Rotterdam nu een geluidsprofessor in de arm genomen om een betere akoestische ervaring te creëren.

Onderzoek van het RIVM en het WHO wijst uit dat geluidsoverlast kan leiden tot stress en slapeloosheid. Ook krijgen er door geluidhinder jaarlijks zo’n 750 mensen te maken met hart- en vaatziekten. Ongeveer 65 mensen overlijden hier jaarlijks aan. Reden voor de gemeente Rotterdam dus om in te grijpen.

Lees verder op RTLnieuws.nl

Oproep hartchirurgen: houd IC-bedden vrij voor hartpatiënten bij nieuwe coronagolf

Hartchirurgen van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven doen een oproep aan de politiek om een deel van de IC-bedden beschikbaar te houden voor hartpatiënten die geopereerd moeten worden.

Daarvoor zou de politiek een noodplan moeten maken, zegt de Eindhovense hartchirurg Bart Koene in het Eindhovens Dagblad. Na een hartoperatie hoeft iemand meestal maar één dag op de IC te liggen, terwijl iemand met corona zo’n IC-bed zeker twee weken bezet houdt, inclusief het bijbehorende personeel. Koene wijst erop, dat juist de hartzorg de afgelopen twee jaar het meest heeft ingeleverd aan de coronazorg.

Uit cijfers van de Nederlandse Hart Registratie bleek dat het aantal hartoperaties vorig jaar met 15 procent terugliep in vergelijking met de tijd voor corona. Dat baart hartchirurgen en cardiologen grote zorgen. Wachttijden lopen op tot vijf maanden. Vóór corona stonden in Eindhoven 100 mensen op de wachtlijst, nu zijn er dat 170, aldus Koene. Terwijl in 2019 nog 1500 openhartoperaties werden uitgevoerd, lag dat aantal de twee jaren daarna 15 procent lager, en nu zit het ziekenhuis nog op 10 procent minder dan het gemiddelde, aldus Koene in het ED.

Bron: ED.nl

Gekozen voor “menselijkere” zorg

Marieke Bon werkt jarenlang als huisarts in de reguliere zorg. Op een gegeven moment breekt haar dat op. Zij voelt zich gevangen in de algemene organisatiestructuur van de huisartsenpraktijken, gedicteerd door het vergoedingensysteem vanuit de zorgverzekeraars én ze is eigenlijk alleen maar bezig met symptoombestrijding. En dan wordt ze ook nog zelf ziek. Het is tijd om het roer om te gooien. Haar verhaal...

Marieke haalt niet meer de voldoening uit haar werk zoals voorheen – mede omdat ze steeds minder tijd heeft voor haar patiënten. Haar grootste struikelblok is dat ze niet meer bezig is met de oorzaak achterhalen: “Ik had niet de tijd om erachter te komen wat er eigenlijk speelt bij de patiënt. Op een gegeven moment ging het enkel over symptoombestrijding. Het voorschrijven van medicatie hoort daarbij en is snel en makkelijk. Maar wat maakt het dat iemand deze klachten heeft, vroeg ik mij continu af?”

----

Als lid van Hartpatiënten Nederland heeft u onbeperkte toegang tot alle Premium-artikelen op hartpatienten.nl. Het enige wat u hiervoor hoeft te doen is inloggen op uw profiel. Het zijn artikelen waar we trots op zijn en die we graag met u als trouwe lezer delen.