Hartpatiënt fietst mee met zijn dokter

Maastrichtse cardiologen fietsen op 8 juni samen met hartpatiënten voor de eerste keer  ‘Fiets met je dokter’ rond het dorpje Geulle. De deelnemers halen geld op voor meer onderzoek naar hart- en vaatziekten. Een van hen is de 78-jarige Maastrichtse hartpatiënt Piet Claasen, schreef De Limburger op 30 mei.

Claasen fietst met zijn zwager door het Limburgse heuvelland. Hij is blij dat hij dat weer kan. Vijf jaar geleden kreeg Claasen last van hartritmestoornissen en werd naar het academisch ziekenhuis (MUMC+) in Maastricht doorverwezen. Hij kreeg er medicijnen die de hartslag in evenwicht moesten brengen. Maar dat lukte niet helemaal. Vorig jaar werd hij geopereerd. Nu zijn de problemen voorbij. Hij is minder moe en kan naar eigen zeggen weer alles.

Cardioloog Martijn Smulders van het ziekenhuis in Maastricht is een van de initiatiefnemers van Fiets met je dokter. Cardiologen fietsen dan met patiënten en andere geïnteresseerden om geld in te zamelen. Het fietsen gaat op het gemak, een rondje van 20 kilometer. Wie wil kan nog een rondje extra fietsen. “Belangrijk is: in beweging blijven. Van vitaal belang om het risico op hart- en vaatziekten te verminderen”, zegt Smulders in de krant.

Claasen fietst mee uit dankbaarheid voor de geslaagde operatie en om geld in te zamelen. „Ik fiets weer één tot twee keer per week zo’n 50 kilometer”, vertelt Claasen in De Limburger. “Voorheen was 70 kilometer een peulenschil, maar ik word ook een dagje ouder.”

Wil je nog meedoen? Schrijf je dan hier in: www.fietsmetjedokter.nl.

Dick Bijl over corona: overheid leert niet van fouten

De overheid leert niet van fouten, en datzelfde geldt voor adviesorganen van die overheid. Dat stelt Dick Bijl in het boek Voorbij de pandemische chaos. Goed op weg? Daarin buigen (inter)nationale deskundigen zich over de vraag naar de aangerichte schade op wetenschappelijk, geneeskundig, juridisch, journalistiek en democratisch gebied, en hoe we nu verder moeten. In dit interview beperken we ons tot de maatregelen die werden ingesteld om het virus te beteugelen. Bijl oordeelt hard over zowel big farma als onze overheid.

Samengevat: Het is maar de vraag of het Pfizervaccin überhaupt werkte, allerlei beloftes over de werking van medicijnen bleken op zijn minst zwaar overdreven of onwaar, bijwerkingen werden gebagatelliseerd, onderzoeken deugden niet en kunnen niet door onafhankelijke wetenschappers worden gecontroleerd omdat de gegevens geheim blijven, minister Hugo de Jonge liep aan het handje van de Big Farma, en de regering stelde volkomen zinloze maatregelen in zoals de mondkapjesplicht en de lockdowns.

Werkzaamheid

Hoewel de werkzaamheid van de vaccins tegen corona weliswaar aannemelijk is gemaakt, weten we niet hoe groot die werkzaamheid is, aldus Bijl. Om daar achter te komen hebben wetenschappers als Bijl openbare onderzoeksgegevens nodig. Maar die krijgen ze niet ofschoon internationale deskundigen daar expliciet om gevraagd hebben bij EMA, FDA en Pfizer. Dat is volgens Bijl door Pfizer geblokkeerd. Bovendien zou het zomaar kunnen dat vaccins op basis van mRNA slechter werken dan de zogenoemde vectorvaccins en geen effect hebben op overlijden, aldus Bijl. “Bijwerkingen van medicijnen worden onvoldoende betrouwbaar bijgehouden en geanalyseerd”, betoogt hij.  Hij vergelijkt de vaccins van Pfizer en Moderna, de mRNA-vaccins, met die van Janssen en AstraZeneca, de vectorvaccins. De mRNA-vaccins komen er niet goed van af.

Bijl verwijst naar een Deense analyse met in totaal 196.357 deelnemers onder leiding van de Deense hoogleraar microbiologie Christine Stabell Benn naar de effecten van coronavaccins op overlijden bij volwassenen. “Vergeleken werden de twee vectorvaccins (AstraZeneca en Janssen) met de controlegroepen en geconcludeerd werd dat ze het risico op overlijden ongeacht de oorzaak statistisch significant verlaagden. Daarentegen hadden de mRNA-vaccins (Pfizer en Moderna) geen statistisch significant effect op overlijden ongeacht de oorzaak.” En hij vervolgt: “De onderzoekers merken op dat de mRNA-vaccinonderzoeken snel werden gestopt.”

“Er zijn aanwijzingen dat het mRNA-vaccin meer ernstige bijwerkingen heeft dan placebo en dat de balans van werkzaamheid en bijwerkingen mogelijk negatief is. Dat bleek uit een analyse van Fraiman dat gepubliceerd werd in Vaccines: de mogelijke winst van vaccinaties valt in het niet bij de ernstige bijwerkingen. Van algemene maatregelen, zoals lockdowns en mondkapjes, was al in 2020 duidelijk dat deze (vrijwel) zinloos waren, zoals geanalyseerd door de meest geciteerde medische wetenschapper John Ioannidis. Ze werden gepropageerd door belangenverstrengelde artsen en onderzoekers die ook met minder goed wetenschappelijk onderzoek de bevolking enorm beperkende en ziekmakende maatregelen oplegde.” Minder goed opgezet en uitgevoerd onderzoek lijkt de nieuwe norm te worden.

Een snoeihard oordeel kortom. Bijl is ook niet te spreken over hoe alles in het werk werd gesteld om kinderen te vaccineren. Volgens hem is “het risico dat kinderen overlijden aan COVID-19 vergelijkbaar met het risico om door de bliksem te worden getroffen. Weinig geruststellend voor ouders.”

Nood

De nood was hoog, ruim drie jaar geleden toen het coronavirus vanuit een Chinees laboratorium werd verspreid en ook hier terecht kwam. Talloze mensen werden ernstig ziek, velen overleden aan de ziekte. Iedereen smachtte naar een vaccin. De regering nam allerlei groteske maatregelen, zoals een lockdown en een mondkapjesplicht. Allebei maatregelen die volgens Bijl nergens op sloegen en geen enkel effect hadden.

“Mondkapjes dragen niet bij aan het inperken van de verspreiding van het coronavirus”, stelt Bijl. “Er zijn twee gerandomiseerde onderzoeken gepubliceerd naar het effect van mondkapjes: het beste onderzoek, uit Denemarken, liet geen effect zien.” Verder is er veel minder goed onderzoek verricht waar we dus niet wijzer van werden.

En hij vervolgt: “Lockdowns hebben geen effect op het tegengaan van verspreiding van het virus, zoals in meerdere onderzoeken is aangetoond. Van de overige maatregelen is bij herhaling gebleken dat er geen hard wetenschappelijk bewijs voor is. De bewering van de minister-president dat we ons door de wetenschap zouden laten leiden, was volkomen onjuist. Maar het bleek nog veel erger.”

Immuniteit

“Natuurlijke immuniteit bleek in de pandemie een verboden woord, wie daarover begon kreeg al snel een etiket opgeplakt. In september 2021 besteedde het British Medical Journal (BMJ) aandacht aan dit onderwerp en stelde vast dat er heel weinig onderzoek naar was en werd verricht. Wel waren er aanwijzingen dat natuurlijke immuniteit vrijwel even effectief was in de bescherming tegen corona-infecties als vaccinaties.” Ook dat mocht niet gezegd worden.

Pfizer

Pfizer legde het onderzoek naar het effect van zijn medicijn opeens stop, met het argument dat het onethisch zou zijn om de placebogroep nog langer van medicijnen te onthouden. Bijl vermoedt echter dat dit gebeurde om te voorkomen dat het medicijn door de mand zou vallen als nauwelijks of niet effectief.

“De meest relevante onderzoeksvraag is uiteraard of een vaccin een netto positief effect op de gezondheid heeft, wat het beste kan worden gemeten door te kijken naar overlijdens of zieken

huisopnamen ongeacht de oorzaak”, betoogt Bijl. “Dit is ook de beste manier om de voordelen en bijwerkingen van een medische behandeling te vergelijken.”

Hij vervolgt: “Het was zeer onwetenschappelijk dat Pfizer om ‘ethische’ redenen hun gerandomiseerde onderzoek naar de werkzaamheid en bijwerkingen van hun vaccin niet volgens plan heeft afgemaakt. Er was van zijn mRNA-vaccin op dat moment namelijk geen werkzaamheid aangetoond op klinisch relevante eindpunten: ernstige ziekte en overlijden. En zoals bekend, we vaccineren niet om te voorkomen dat mensen een loopneus of keelpijn krijgen. Dat bewijs lijkt vooralsnog voor mRNA-vaccins niet te zijn geleverd, althans niet uit gerandomiseerd onderzoek, alleen uit observationeel onderzoek.”

Het onderzoek is ook op geen enkel moment onafhankelijk geweest, want het werd gesponsord door Pfizer. Het is opmerkelijk dat het onderzoek niet volledig is afgerond, aldus Bijl.

Ook de wijze waarop virusremmers werden goedgekeurd was buitengewoon discutabel, zoals remdesivir. “Na een geplande tussentijdse analyse besloot de toezichthoudende commissie dat de werkzaamheid van het middel voldoende was aangetoond.” Met die werkzaamheid viel het wel mee, zelfs de Wereld Gezondheids Organisatie raadde het gebruik van het middel later af, aldus Bijl.

Bijwerkingen

Ernstige bijwerkingen werden eerst ontkend, later gebagatelliseerd, laat Bijl zien. Voor ons is dit van belang: “Sinds de zomer van 2021 verschenen er regelmatig artikelen over cardiale bijwerkingen van vooral de mRNA-vaccins. Het ging om ontsteking van de hartspier (myocarditis) en van het hartzakje (pericarditis), waarbij het vermoeden van een auto-immuunreactie op de vaccins niet uitgesloten kon worden. Van het Pfizer-vaccin Comirnaty waren dat onder meer ontstekingen van de hartspier en het hartzakje en dat gold ook voor Spikevax van Moderna. Van het AstraZeneca-vaccin Vaxzevria kwamen aan het licht trombose met een laag aantal bloedplaatjes, cerebrale veneuze sinustrombose, syndroom van Guillain-Barré, myelitis transversa en capillairleksyndroom. Van het Janssen-vaccin Jcovden waren dat immuuntrombocytopenie, veneuze trombose, oorsuizen en duizeligheid, syndroom van Guillain-Barré, myelitis transversa en cutane vasculitis. Al deze bijwerkingen kunnen worden beschouwd als ernstige bijwerkingen.”

Van geen enkel medicijn of vaccin kan voor de markttoelating worden geclaimd dat het geen bijwerkingen heeft, aldus Bijl. “Toch bleven de overheid, hoogleraren en veeartsen deze claim in stand- houden, ook toen er ernstige bijwerkingen optraden, zoals bekend werd in het buitenland en onder meer gemeld bij Lareb. De feiten die bekend werden over bijwerkingen hadden gaandeweg de vaccinatiecampagne gecorrigeerd en bijgesteld moeten worden, zodat de burgers een beter gefundeerde beslissing konden nemen of zij zich wilden laten vaccineren. Die bijstelling bleef achterwege. Die bleef ook achterwege toen farmaceutische bedrijven erkenden dat hun vaccins geen 100 procent werkzaamheid gaven en dat boosters nodig zouden zijn.”

Desinteresse

In zijn nawoord schrijft Bijl zijn snoeiharde conclusie op: “Minister De Jonge was het toonbeeld van desinteresse in bijwerkingen. Hoe kon De Jonge als minister van Volksgezondheid het risico op bijwerkingen zo stellig wegwuiven? Niet vanwege inhoudelijke kennis, want die had hij niet. Vermoedelijk van zijn ambtenaren. Die hebben ook geen inhoudelijke kennis maar laten zich graag informeren door de farmaceutische industrie. Lobbyen loont namelijk. Zo werd ook vanuit de overheid de ‘wetenschap’ te grabbel gegooid.”

En hij vervolgt: “Belangrijk is dat de ministeries bevolkt dienen te worden met inhoudelijk deskundige ambtenaren die verantwoording afleggen en zodoende gedwongen worden hun hoogmoed te laten varen en te communiceren met de burgers. Voorts betekent dit dat vooral de samenstelling van de adviescommissies van de overheid veel meer de maatschappelijke diversiteit dient te weerspiegelen. Belangeloze wetenschap, belangeloze communicatie, goede en inhoudelijk sterk onderlegde ambtenaren en politici, transparantie en vooral het vrije woord zijn er een essentieel onderdeel van. Maar het lijkt erop dat het hiervoor al te laat is, de grote multinationale bedrijven hebben behalve de gezondheid van de burgers ondermijnd, inmiddels ook de democratie afgebroken.”

Onderzoeksraad voor Veiligheid begrijpt zorgen over hartafdeling Isala

De Onderzoeksraad voor Veiligheid begrijpt de zorgen die Hartpatiënten Nederland heeft over de gang van zaken bij de afdeling cardiologie van het Isala ziekenhuis. Maar de Raad is niet toegerust om te voldoen aan een verzoek van Hartpatiënten Nederland om een onderzoek in te stellen naar de cardiologie-afdeling in Zwolle.

Dat blijkt uit een antwoord van de Raad aan Hartpatiënten Nederland.

Cardiologie in Zwolle haalde eerder al het nieuws door de verdenking van Justitie dat cardiologen er miljoenen euro’s hebben opgestreken in ruil voor een voorkeursbehandeling van een Duitse ICD-fabrikant. In het ziekenhuis werden bovengemiddeld vaak en snel ICD’s geïmplanteerd. Ze werden patiënten opgedrongen, zoals ook Isala zelf erkent na een publicatie in NRC. Het Zorginstituut liet begin februari weten dat cardiologen in het algemeen te vaak en onnodig ICD’s implanteren.

Hartpatiënten kregen in Isala een draadloze pacemaker. Toen voor deze pacemaker batterijproblemen bekend werden, besloot Isala volgens NRC ondanks adviezen van de fabrikant geen extra controles uit te voeren.

Hartpatiënten Nederland ziet in dit alles voldoende aanleiding voor diepgaand en betrouwbaar, onafhankelijk onderzoek met stevige conclusies. Om die reden vroeg de stichting Hartpatiënten Nederland de Onderzoeksraad voor Veiligheid hier eens goed naar te kijken.

De Onderzoeksraad kan aan dat verzoek echter niet tegemoet komen. Een onderzoek naar schuld en aansprakelijkheid ligt namelijk buiten het mandaat van de Raad. De Onderzoeksraad is vooral gericht op het onderzoeken van achterliggende oorzaken om daarvan te leren, aldus secretaris-directeur Carol Verheij van de Raad in een brief aan Hartpatiënten Nederland.

Isala erkent overigens dat de behandeling van patiënten die een pacemaker of ICD kregen niet altijd verliep zoals het hoort. Mogelijk zijn patiënten onder druk gezet, erkent het ziekenhuis. Isala zegt de signalen van patiënten serieus te nemen.

Hartpatiënten Nederland blijft de situatie in Zwolle volgen.

Willen wij nog wel gekend worden als hartpatiënt?

Talloze mensen in ons land hebben hart- en vaatproblemen. Voor hen is decennia geleden onze belangenorganisatie Hartpatiënten Nederland opgericht. Maar steeds meer mensen willen zichzelf niet meer als patiënt zien. Zij vinden het woord een negatieve lading hebben. Iedereen heeft wel wat, immers. Daarom voel je jezelf nog geen patiënt.

Nogal wat donateurs hebben ons de afgelopen maanden benaderd met een soortgelijk verhaal. Zij voelen zich geen patiënt, willen eigenlijk ook helemaal geen hartpatiënt genoemd worden of als zodanig bekend staan. Sommige mensen vinden de omschrijving hartpatiënt zelfs stigmatiserend.

Voor ons als belangenorganisatie vormt deze ontwikkeling aanleiding om na te denken over onze naam en de naam van ons blad. Vandaar dat wij ook aan jou de vraag voorleggen: wat vind jij ervan? Vind je dat onze organisatie een andere naam moet krijgen, zonder dat ‘patiënt’ erbij? En zo ja, heb je misschien een idee voor zo’n nieuwe naam? Of wil je liever alles bij het oude laten? We zijn heel benieuwd naar jouw mening!

Aan de hand van de resultaten van deze poll zullen we jullie laten weten of we ons anders zouden moeten presenteren. Of juist niet. Dus welke eventuele consequenties de uitslag van dit mini-onderzoek voor de naam van onze organisatie heeft. En voor de naam van ons magazine natuurlijk. Doe mee en geef je mening!

Vul onze poll in!

"*" geeft vereiste velden aan

Wil jij nog wel gekend worden als hartpatiënt?*

Wist u dat?

Kardia Mobile

Ons onderzoek is van start gegaan! Mensen met hartritmestoornissen die niet gevangen kunnen worden in het ziekenhuis, kunnen nu zelf eenvoudig een ECG maken vanuit thuis. Dagelijks ontvangen we ECG’s van deelnemers die vervolgens worden beoordeeld door deskundigen.

Acceptgiro

Per 1 juni 2023 wordt de papieren acceptgiro afgeschaft. Dit zorgt voor enige aanpassingen. Wij waarderen het enorm als u bij ons een automatische incasso afgeeft. Zo hoeft u nergens aan te denken en ontvangt u het mooie magazine te allen tijde. Een andere mogelijkheid is een digitale acceptgiro, die ontvangt u via de mail. Houd uw mail goed in de gaten!

Evenementen 2023

Ook in 2023 organiseren we weer leuke evenementen. Meer info volgt. Zorg ervoor dat u er snel bij bent want vol=vol!!

Webinars gemist?

We organiseren regelmatig webinars. Heeft u deze gemist? Kijk deze terug via YouTube. Klik hier.

Adviesgesprekken

Steeds meer donateurs vinden de weg naar een adviesgesprek. Of het nu gaat om leefstijl, medicatie of juridische onderwerpen: donateurs kunnen bij ons terecht voor een goed en eerlijk advies! Bel ons via 085 – 081 10 00

Account website aanmaken

Heeft u nog geen account op onze website? Maak deze dan nu aan zodat u alle premium artikelen kunt lezen: www.hartpatienten.nl/registreren

Cadeaubonnen

Wilt u iemand een cadeau geven maar weet u niet wat? Geef een cadeaubon van HartbrugReizen! Bel of mail.

Het nieuwe HPNLmagazine ligt op de deurmat!

Inmiddels ligt de nieuwe uitgave van het HPNLmagazine op de deurmat bij onze donateurs.
Ook dit keer, zoals u van ons gewend bent, weer boordevol interessante en informatieve artikelen en interviews.

Zo deelt schrijver Paul van Hooff, die in februari 2022 een hartinfarct kreeg in Bolivia, zijn persoonlijke verhaal. John Boon vertelt meer over hoe hij 5 hartinfarcten wist te verwerken. Personal trainer en coach Radmilo Soda adviseert hartpatiënten om het krachthonk in te gaan en we besteden aandacht aan het belang van goed tandenpoetsen. Ook interviewden we Iceman Wim Hof en diëtist Leroy van de Ree geeft tips hoe je met een kleine beurs tóch gezond kunt eten.

Ook is er meer te lezen over diverse medische interessante onderwerpen. Zo vertelt cardiothoracaal chirurg Peyman Sardari Nia over het hartteam en verpleegkundig specialist Astrid de Vries over het belang van hartrevalidatie. Hartchirurg Ehsan Natour gaat dieper in op aneursyma’s, terwijl Marian de beleving van de patiënt belicht. Dr. Michiel Henkens is aan het woord over de Hartenbank.

En er is aandacht voor het webinar met hartchirurg Ehsan Natour, over doodsangst, het gevoel waarmee hartpatiënten de operatiekamer ingaan. Heeft u dit gemist? Geen zorgen, terugkijken kan nog steeds!

Dit is nog maar een kleine greep, dus lees snel verder. Wij wensen u veel leesplezier!

Ook hebben we een aparte reisbrochure uitgebracht van onze unieke HartbrugReizen! Ter ere van het 35-jarig jubileum zijn er enkele reizen georganiseerd naar extra bijzondere bestemmingen. In deze uitgave staat het volledige reisprogramma van 2023 gepubliceerd. Wees er snel bij! Deze reisbrochure aanvragen kan via www.hartbrugreizen.nl

Vraag snel een proefexemplaar aan.

Als u dit magazine graag elke 2 maanden wil ontvangen, dan kunt u hier doneren. Bij de keuze vriend/vriendin ontvangt u het magazine alleen digitaal, bij abonnee en supporter ontvangt u dit automatisch elke 2 maanden op de deurmat.

Veel leesplezier!

NRC: Isala zette patiënten onder druk om ICD te nemen

ZWOLLE – Het Isala ziekenhuis in Zwolle heeft hartpatiënten onder druk gezet om een ICD te nemen. Ze kregen het apparaat volgens de krant gewoon opgedrongen. Isala erkent in een reactie op het krantenbericht dat “niet in alle gevallen is voldaan aan de standaarden die Isala hanteert en dat trekken wij ons zeker aan.”

Vier patiënten namen contact op met NRC en vertelden dat ze onder druk werden gezet om snel te beslissen over de plaatsing van de inwendige defibrillator. Isala doet het boetekleed aan: “Een patiënt mag nooit druk ervaren om voor een bepaalde behandeling te kiezen. We kunnen ons daarom goed voorstellen dat deze patiënten met een naar gevoel terugkijken op hun ervaringen.”

Bij cardiologie in Isala speelt een corruptiezaak tegen een groep cardiologen. Volgens NRC en het Duitse blad Der Spiegel zouden ze een Duitse leverancier van ICD’s en pacemakers hebben voorgetrokken bij bestellingen en hiermee miljoenen hebben verdiend. Twee cardiologen zijn inmiddels geschorst. Ze zouden betrokken zijn geweest bij enkele internationale hartonderzoeken.

Oproep: wat zijn uw ervaringen met de afdeling cardiologie van Isala?

De cardiologie-afdeling van ziekenhuis Isala in Zwolle is dit jaar veel in het nieuws geweest vanwege onderzoeken naar mogelijke fraude en belangenverstrengeling, en de schorsing van enkele cardiologen.

De redactie van de Stentor in Zwolle is benieuwd naar de impact hiervan op patiënten van de afdeling cardiologie en komt graag in contact met hartpatiënten die over hun ervaringen willen vertellen.

Bent u ongerust of onzeker, heeft u last van wisselingen in het team of lange(re) wachttijden, of merkt u juist helemaal niets van de problemen op de afdeling en gaat alles door zoals u gewend was? Reageren kan via f.muller@destentor.nl

Het nieuwe HPNLmagazine ligt op de deurmat!

Inmiddels ligt de nieuwe uitgave van het HPNLmagazine op de deurmat bij onze donateurs.
Ook dit keer, zoals u van ons gewend bent, weer boordevol interessante en informatieve artikelen en interviews.

Zo roept hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder op om te stoppen met alle vooroordelen over ouderen, waarbij hij aangeeft dat het onzin is dat een mens op z’n vijfenzestigste oud zou zijn. Er zijn weer diverse deskundigen geïnterviewd over allerlei onderwerpen, bijvoorbeeld over medische ontwikkelingen, maar uiteraard ook over een gezonde leefstijl. Zo besteedt Cardioloog Remko Kuipers uitgebreid aandacht aan omega-3 vetten. Diëtist Femke van Liere vertelt over hoe afvallen daadwerkelijk vol te houden is, en Leroy van de Ree geeft uitleg over de Nutri-Score. Personal trainer en lifestyle coach Radmilo Soda heeft het over sporten vanuit het hoofd, en koolhydraatarm bier wordt besproken met de eigenaar van Jopen.

Ook is er meer te lezen over diverse medisch specialisten. Zo vertelt vaatchirurg Kak Khee Yeung over de veranderingen in het opereren van een aorta aneurysma, hartchirurg Ehsan Natour is aan het woord over doodsangst, het gevoel waarmee hartpatiënten de operatiekamer ingaan.

Dit is nog maar een kleine greep, dus lees snel verder. Wij wensen u veel leesplezier!

Geen donateur maar benieuwd? Bekijk hier een voorproefje van het HPNLmagazine.

Of vraag hier een proefexemplaar van het HPNLmagazine aan.

Het nieuwe HPNLmagazine ligt op de deurmat!

Inmiddels ligt de nieuwe uitgave van het HPNLmagazine op de deurmat bij onze donateurs.
Ook dit keer, zoals u van ons gewend bent, weer boordevol interessante en informatieve artikelen en interviews.

Zo adviseert acteur Bas Muijs om niet langer uit te stellen wat je graag wilt. Er zijn weer diverse deskundigen geïnterviewd over allerlei onderwerpen, bijvoorbeeld over medische ontwikkelingen, maar uiteraard ook over een gezonde leefstijl. Zo geeft huisarts Stefan van Rooijen advies over hoe u zo fit mogelijk een operatie in kunt gaan, waardoor de kans op een goed herstel wordt vergroot. Cardioloog Remko Kuipers besteedt uitgebreid aandacht aan vet cholesterol. Diëtist Femke van Liere vertelt over hartpatiënten en leefstijlveranderingen, en healthy chef Iris Heuer deelt een recept van herfstige ovenschotel.

Ook is er meer te lezen over diverse medisch specialisten. Zo besteedt cardioloog en hoogleraar Leonard Hofstra aandacht aan de impact van een uitgestelde hartoperatie, terwijl cardiothoracaal chirurg Peyman Sardari Nia meer vertelt over de opleiding die een chirurg doorloopt. Jhon, die maar liefst 40 kilo afviel, deelt zijn persoonlijke hartverhaal in deze uitgave.

En, niet te vergeten: er is veel aandacht voor onze unieke HartbrugReizen! In 2023 nemen we het heft weer in eigen handen, zodat u weer oud en vertrouwd met HartbrugReizen op pad kunt. In deze uitgave staat het reisprogramma voor de eerste helft van 2023, gepubliceerd. Wees er snel bij!

Dit is nog maar een kleine greep, dus lees snel verder. Wij wensen u veel leesplezier!

Geen donateur maar benieuwd? Bekijk hier een voorproefje van het HPNLmagazine.

Of vraag hier een proefexemplaar van het HPNLmagazine aan.