default-header

Vrouwen

Vrouwen

Het vrouwenhart verschilt van het mannenhart. Daarmee verschilt ook de benadering ervan. Vrouwen met hart- en vaataandoeningen hebben andere symptomen en mogelijke behandelingen. Hartpatiënten Nederland is zich hiervan bewust en ondersteunt de opkomende ontwikkelingen waarin opnieuw en anders naar het vrouwenhart wordt gekeken. Wij erkennen jullie strijd en helpen waar mogelijk!

Vrouwen

Wat kondigt bij vrouwen een hartinfarct aan?

Bij vrouwen voelt een hartinfarct vaak anders dan bij mannen, maar ook de symptomen zijn vaak anders. Een hartinfarct is bij vrouwen doodsoorzaak nummer één. Zo’n 80 procent van de hartinfarcten kan voorkomen worden door je leefstijl te veranderen, genoeg te bewegen en gezond te eten. En vooral door stress af te bouwen, want vrouwen zijn gevoeliger voor stress dan mannen.

Andere symptomen

Natuurlijk zijn ook bij vrouwen – net als bij mannen – enkele risicofactoren bekend: roken, stress, diabetes en hoge bloeddruk, om er maar een paar te noemen. Maar voor vrouwen gelden ook enkele andere risicofactoren: moeizaam zwanger raken, hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap, miskramen, vroeg in de overgang komen, en migraine. Dat kan eventueel wijzen op een verstoring in de dynamiek van de vaten.

Vrouwen hebben vaker dan mannen last van:
  • Pijn in bovenbuik, kaak, nek of rug
  • Pijn tussen de schouderbladen
  • Kortademigheid
  • Extreme vermoeidheid
  • Duizeligheid
  • Onrustig gevoel, angst, snelle ademhaling
  • Misselijkheid of braken
Olifant ontbreekt vaak

Een hartinfarct voelt bij vrouwen ook anders aan. Bij mannen lijkt het vaak alsof er een olifant op de borstkas staat, zo’n enorme druk op de borst ervaren ze. Maar vrouwen hebben veelal vagere klachten. Zij zijn erg angstig, zweten, en hebben pijn in de nek en tussen de schouders. Ze voelen zich erg moe en kunnen niet diep zuchten. Het verschil is dat bij mannen de aderverkalking en daarmee de pijn vaak op één plek zit, maar bij vrouwen niet. De vaten verkrampen.

‘Maagproblemen’

Klachten die wijzen op problemen met hart en vaten worden te vaak afgedaan als maagproblemen, of worden gerelateerd aan de overgang. Of er wordt gezegd dat het tussen de oren zit. Er wordt dan niets aan die klachten gedaan, zodat de problemen toenemen en de vrouwen zich vaak zelfs gedwongen voelen te stoppen met werken. Dan wordt het dringend nodig om in te grijpen, omdat de diagnose anders een hartinfarct wordt.

Vrouwen klagen minder

Vrouwen klagen minder snel dan mannen. Vrouwen zijn eerder geneigd pijn te bagatelliseren: ach, het valt wel mee, ik ga even zitten, het trekt wel weer bij. Bovendien hebben vrouwen vaak andere klachten dan mannen: waar mannen bijvoorbeeld wijzen op een hevige pijn en druk op de borst met uitstraling naar armen, kaak en rug, of zweten, misselijkheid en braken, hebben vrouwen vaker klachten die lastig in zijn te schatten.

Een hartaanval kondigt zich bij vrouwen vaak al weken van tevoren aan door slaapstoornissen, grote vermoeidheid of kortademigheid. Klaagt een vrouw plotseling over duizeligheid, acute ernstige vermoeidheid en een vervelend gevoel in de maagstreek, dan is er mogelijk sprake van een hartaanval. Andere symptomen kunnen zijn: pijn tussen de schouderbladen, hartkloppingen, of een branderig gevoel onder het borstbeen, of flauwvallen. Vaak worden symptomen van een hartaanval bij vrouwen niet als zodanig herkend, zelfs niet door artsen. Neem het zekere voor het onzekere, bel 112 bij de geringste twijfel!

Vrouwen klagen minder
Hoe herken ik symptomen van hartklachten bij een vrouw?

Doordat vrouwen eerder genegen zijn hun (pijn)klachten weg te wuiven, kan dit – zeker in geval van een hartaanval – leiden tot ernstige gevolgen. Vrouwen hebben de pech dat zelfs artsen een hartinfarct vaak niet als zodanig herkennen, en dus een verkeerde diagnose stellen. De laatste tijd komt daarin gelukkig verandering, omdat toonaangevende artsen zoals cardioloog Angela Maas campagne voeren om hartklachten bij vrouwen eerder te herkennen.

Als enkele van de eerdergenoemde symptomen zich voordoen, bel dan 112. Ook bij twijfel!

Zwangerschaps-complicaties

Vrouwen die op jonge leeftijd een beroerte krijgen en daarna zwanger worden, krijgen vaker zwangerschapscomplicaties zoals een verhoogde bloeddruk, het HELLP-syndroom en vroeggeboortes. Daarnaast komt bij hen ook vaker een miskraam en doodgeboorte voor.

Vrouwen die op jonge leeftijd een herseninfarct of TIA hebben gehad ondervinden vaker zwangerschapscomplicaties dan gemiddeld:

Miskraam: 35,2% versus 13,5%
Doodgeboorte: 6,1% versus 0,9%
Vroeggeboorte: 9,0% versus 1,4%
Hoge bloeddruk: 33,3% versus 12,2%
HELLP-syndroom: 9,5% versus 0,5%

Zwangerschap en medicatie

Heb je problemen met de aortaklepstenose, laat die dan voor de zwangerschap behandelen. Moet de klep vervangen worden door een mechanische, dan moet je antistollingsmiddelen slikken. Maar die kunnen afwijkingen in de foetus veroorzaken. In overleg met de behandelend arts zou je dus vóór de zwangerschap moeten stoppen met deze medicatie.

Oorzaken van een beroerte op jonge leeftijd

Bij een deel van de jonge patiënten is sprake van de traditionele risicofactoren voor hart- en vaatziekten die ook bekend zijn bij ouderen: roken, hoge bloeddruk en een hoog cholesterolgehalte. De bekende oorzaken van een herseninfarct bij ouderen – zoals slagaderverkalking of hartritmestoornissen – komen bij jongere mensen ook voor, maar bij 35-50% van de patiënten bleef de oorzaak onduidelijk.

Medicijnen

Sommige geneesmiddelen werken bij mannen goed, maar bij vrouwen juist averechts: antibiotica bijvoorbeeld, kunnen bij vrouwen hartritmestoornissen veroorzaken. Dit komt doordat mannen en vrouwen andere hormonen hebben: mannen testosteron, vrouwen oestrogeen. Testosteron maakt mannen bij het gebruik van antibiotica en bepaalde geneesmiddelen voor psychische klachten minder gevoelig voor hartritmestoornissen dan vrouwen.

 

Overdosering

Bovendien schrijven artsen vrouwen bij wie een hartinfarct wordt geconstateerd, vaak te hoge doseringen medicijnen voor. Daardoor heeft 60% van de vrouwen last van flinke bijwerkingen. Bovendien wordt vaak geen rekening gehouden met de hormonale cyclus van een vrouw.

Bijwerkingen

In Nederland leven ongeveer 230.000 mensen met hartfalen, van wie iets meer dan de helft vrouwen (125.000). Bij vrouwen is het risico op bijwerkingen 1,5 keer zo groot dan bij mannen, wanneer zij dezelfde cardiovasculaire medicatie gebruiken. Deze bijwerkingen kunnen levensbedreigend zijn, zoals bijvoorbeeld het optreden van een ritmestoornis. Maar ook bijwerkingen die op het eerste gezicht niet bedreigend lijken – zoals aanhoudende droge hoest – kunnen ervoor zorgen dat iemand stopt met het innemen van de medicatie. Hierdoor kan iemand de positieve effecten van het medicijn mislopen. Bovendien kan dit op lange termijn leiden tot verslechtering van de gezondheid.

Leefstijl

Een gezonde leefstijl is de hoeksteen van het voorkomen van hart- en vaatziekten. ‘Juist bij vrouwen is aangetoond dat hartinfarcten, hartfalen en beroertes te voorkomen zijn met een gezonde leefstijl’, schrijft cardioloog Angela Maas in haar boek Hart voor Vrouwen. Maar zo’n leefstijl is volgens haar vaak lastig vol te houden.

Veel mensen hebben beperkte financiële midden, waardoor zij weinig vooruitzicht op verbetering van hun levenssituatie hebben. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat juist deze mensen meer kans lopen op hart- en vaatziekten. Door de beperkte financiën is het lastiger om een gezonde leefstijl te voeren.

Andere risicofactoren die tegenwerken bij het nastreven van een gezonde leefstijl zijn stress, relatieproblemen, ziekte, overlijden van de partner, werkloosheid. Voor vrouwen is het volgens cardioloog Angela Maas belangrijk om economische onafhankelijkheid na te streven, en niet afhankelijk te zijn van een partner en diens inkomen.

Het hebben van een goede relatie lijkt volgens Maas de sterfte aan hart- en vaatziekten te verlagen, door de onderlinge steun. Eenzaamheid en sociale isolatie leiden volgens haar tot een verhoogd risico op hart- en vaatlijden.
Wij adviseren om op deze site veel te lezen over voeding en leefstijl.

Leefstijl

Maar ook milieuvervuiling is een belangrijke boosdoener bij het oplopen van hart- en vaatziekten, plus het vaak aanhoudende en storende omgevingslawaai, aldus Maas.

Leefstijl vereist een gedragsverandering. De arts of specialist heeft echter te weinig tijd om tijdens een consult de patiënt te motiveren tot zo’n gedragsverandering. Bovendien is het helaas vaak zo dat er medicijnen worden voorgeschreven in plaats van te kijken naar bijvoorbeeld de leefstijl. Helaas leiden medicijnen vaak ook tot nare bijwerkingen. Een gezonde leefstijl heeft als enige bijwerking dat je er beter van wordt…

Zachte heelmeesters….

Ook Angela Maas erkent dat gezien al deze bovenstaande factoren het voeren en vooral handhaven van een gezonde leefstijl moeilijk vol te houden is. Hartpatiënten Nederland pleit juist voor het stimuleren van een gezonde leefstijl. Het devies is: eet gezond en beweeg genoeg. Er is weliswaar een Nationaal Preventie Akkoord, maar dat bevat geen dwingende regels en verboden om gedrag te stimuleren dat leidt tot een gezonde leefstijl. Hartpatiënten Nederland vindt dat we van die vrijblijvendheid af moeten, en duidelijke regels en grenzen moeten gaan stellen. In ons aller belang.

Vrouwen
Roken

Met name vrouwen gebruiken roken vaak als argument om beter met stress om te gaan, schrijft Angela Maas. Bij vrouwen versnelt roken de aderverkalking. Ook bij vrouwen die nog niet in de overgang zijn. Roken bevordert ontstekingsreacties en activeert het stollingssysteem. Zelfs één sigaret geeft verhoogd risico op hart- en vaatziekten en hartritmestoornissen, en vergroot het risico van diabetes.

 

Hulp en advies

Juridisch advies

Loop je rond met een juridische vraag? Donateurs kunnen hiervoor bij ons terecht. Kijk op www.hartpatiënten.nl en stel je vraag!

Medisch advies

Op zoek naar een luisterend oor of een specifieke -medische- vraag? Ook van deze diensten kunnen donateurs gebruik maken. Neem contact met ons op via roermond@hartpatienten.nl of 085 081 10000.

Melden misstanden

Iets vervelends meegemaakt of onjuist behandeld in een ziekenhuis, op de afdeling cardiologie of hartchirurgie? Misstanden in de zorg kunnen gemeld worden bij ons Meldpunt Hartpatiënten! Doel van dit Meldpunt is een beeld te krijgen van eventuele problemen en knelpunten in ziekenhuizen op de afdelingen cardiologie of hartchirurgie.

Wij willen benadrukken dat in de meeste Nederlandse ziekenhuizen de zorg prima is, en verreweg de meeste cardiologen en hartchirurgen uitstekend werk verrichten, hun stinkende best doen en uiterst bekwaam zijn. Het Meldpunt is bedoeld om eventuele problemen in kaart te brengen, en die met het desbetreffende ziekenhuis te bespreken. Daar hebben we al mooie resultaten mee geboekt. Dit gebeurt eventueel in samenwerking met een letselschade advocaat.

Een melding maken? Mail naar meldpunt@hartpatienten.nl en wij kijken wat we voor je kunnen doen.

Melden misstanden