default-header

Word donateur

Home Word donateur

Word donateur

Uw steun maakt een groot verschil voor hartpatiënten en hun naasten. En dat is hard nodig. Er zijn in Nederland 1,5 miljoen hart- en vaatpatiënten en het aantal stijgt. Een hartaandoening heeft een enorme impact en kan het leven flink op zijn kop zetten. Veel mensen verliezen het vertrouwen in hun lichaam of maken zich zorgen over de toekomst. Dan is het fijn als je ergens terecht kunt voor hulp en advies.
Hartpatiënten Nederland staat mensen bij met raad en daad en dit doen we al sinds 1970. In die tijd waren er in Nederland enorme wachtlijsten voor een hartoperatie. Mensen stierven onnodig en dit vonden wij onaanvaardbaar. Met onze Luchtbruggen vlogen we patiënten naar Londen en Houston voor een hartoperatie. Hierdoor zijn veel levens gered.
Inmiddels bestaan we al 50 jaar en met uw steun blijven we opkomen voor patiëntenbelangen. Onafhankelijk en objectief. Denk hierbij aan lotgenotencontact, aandacht voor jonge hartpatiënten, zorgeloos reizen met begeleiding, ondersteuning / bemiddeling, een meldpunt waar mensen terecht kunnen met klachten, specifieke informatie over vrouwencardiologie, lifestyleadviezen en het informatieve HartbrugMagazine. Als het om het hart gaat, is niets ons te veel.

Waarom doneren?

Hartpatiënten Nederland maakt zich al 50 jaar sterk voor hartpatiënten en hun naasten. Wij zijn daarvoor afhankelijk van uw vrijgevigheid. Hier leest u wat we doen met uw giften.

Hartpatiënten Nederland is een belangenorganisatie voor hartpatiënten en andere betrokkenen. Ons belangrijkste doel is hartpatiënten, familie, nabestaanden en andere geïnteresseerden zoveel mogelijk ondersteunen. We bieden hulp, begeleiding en adviezen op het gebied van hart- en vaatziekten.
Hartpatiënten Nederland is een stichting zonder winstoogmerk. We ontvangen geen subsidie van de overheid en willen geen geld van (farmaceutische) bedrijven. Dat zou onze onafhankelijkheid en objectiviteit in gevaar brengen. Zonder uw steun kunnen wij het dus wel vergeten!
Als donateur van Hartpatiënten Nederland heeft u veel voordelen:
• U ontvangt jaarlijks zes uitgaven van ons tijdschrift HartbrugMagazine, met daarin het katern van HartbrugReizen.
• Medisch en juridisch advies.
• Ontvang onze digitale Hartflits en Reisflits
• Volg nieuws en ontwikkelingen in de gezondheidszorg via onze website
• Aandacht voor lifestyle en het vrouwenhart

Schenken & nalaten

Doneer slim! Fiscaal doneren aan Hartpatiënten Nederland

Hartpatiënten Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat Hartpatiënten Nederland geen schenk- of erfbelasting betaalt over ontvangen giften en erfenissen. Wij kunnen uw donaties dus voor 100 procent inzetten voor hartpatiënten en andere betrokkenen.
Onderstaand een heldere en duidelijke uitleg over slim schenken, geschreven door Che Chow Li, ambassadeur van Hartpatiënten Nederland en tevens oud-belastingadviseur:

Schenken aan Hartpatiënten Nederland kan leiden tot algehele aftrek van het door u geschonken bedrag. Bent u gewend jaarlijks een willekeurig bedrag over te maken, dan dient u bij de aangifte inkomstenbelasting rekening te houden met een drempelbedrag alvorens in aanmerking te komen voor giftenaftrek. Het drempelbedrag wordt bepaald door een door de belastingdienst vastgesteld percentage van uw inkomen te berekenen.
Als u overgaat tot een periodieke schenking voor minstens 5 jaar, van een van te voren door u vastgesteld bedrag, dan mag u het totaal geschonken bedrag direct in mindering brengen van uw belastbaar inkomen op de aangifte inkomstenbelasting van het betreffend jaar. Afhankelijk van uw inkomen kunt u onderstaande percentages van het geschonken bedrag maximaal gerestitueerd krijgen c.q. minder aan belasting betalen. In onderstaand voorbeeld wordt dit duidelijker, waar we een willekeurig gekozen schenkingsbedrag van € 1.000,- noemen:

Jaar                                       Tarief                                   Geschonken                                      Voordeel

2019                                      49%                                       1.000,–                                                490,–

2020                                      46%                                       1.000,–                                                460,–

2021                                      43%                                       1.000,–                                                430,–

2022                                      40%                                       1.000,–                                                400.–

2023                                      37,35%                                 1.000,–                                                373.50

Na 2023 zal het tarief 37,35% blijven bedragen.

De periodieke schenking dient vastgelegd te worden in een eenvoudig in te vullen overeenkomst welke door partijen ondertekend moet worden. Ieder krijgt een exemplaar. Hartpatiënten Nederland kan u daarbij behulpzaam zijn en dit formulier toesturen. De schenking moet wel minstens 5 jaar duren. Bij het verliezen van de ANBI-status door Hartpatiënten Nederland vervalt de overeenkomst, eveneens bij overlijden van de schenker. Let wel: bovenstaand voorbeeld is gegeven met een aangenomen bedrag. U bepaalt zelf welk bedrag u schenkt!

Nalaten/testament

Tekst volgt naar aanleiding van de teksten van Centrum Nalatenschappen

Kom in actie

Voor hartpatiënten kunnen we nooit genoeg doen. Tegelijkertijd is zelfs het kleinste gebaar van harte welkom.

Helpt u ook mee? Zet je passie in en kom in actie! Dit kan via www.supportanddonate.com

Wil je geld inzamelen voor Hartpatiënten Nederland maar heb je geen idee wat je kan doen en hoe je dit kan aanpakken? Bedenk dan eens van welke activiteit je erg blij wordt. Een flink stuk wandelen? Marathons lopen? Het is fantastisch dat je daar zo enthousiast over bent en hoe mooi zou het zijn als je nog meer uit je passie kan halen? Nu kun je natuurlijk geld doneren (wat wij natuurlijk heel erg fijn vinden) maar je kan ook op een andere manier een bijdrage leveren aan Hartpatiënten Nederland.

Je kunt ons dus helpen door zelf in actie te komen en hiervoor jouw passie in te zetten! Start je eigen actie via www.supportanddonate.com, hier maak je in 2 minuten je eigen donatiepagina aan!

 

Fonds buitenlandse kinderen

Elke gift maakt het verschil tussen leven en dood!

Stel je voor: je kind, kleinkind, neefje of nichtje heeft een ernstige hartafwijking en kan alleen maar overleven middels een operatie. De financiële middelen ontbreken echter en het kind komt te overlijden.

Voor veel mensen is dit de harde realiteit. Al 50 jaar lang krijgen wij regelmatig hulpvragen voor jonge, kansarme hartpatiëntjes in het buitenland. Daarvoor richtten wij destijds een speciaal fonds op: het Hulpfonds Buitenlandse Kinderen. Wij kiezen ervoor om nooit de publiciteit te zoeken voor dit moeilijke, maar dankbare werk.

Dankzij dit fonds hebben vele kinderen een nieuwe kans gekregen op een gezond leven. Talloze kinderen in arme landen lijden aan hartziekten, onder meer door slechte hygiëne en tekort schietende gezondheidszorg. Vanuit dit speciale fonds proberen wij aan zoveel mogelijk hulpverzoeken te voldoen. In beginsel helpen wij om de kinderen in het land van herkomst te behandelen. Dat is stukken goedkoper en het blijkt dat dit voor de kinderen en de familie veel beter is. Lukt dat niet, dan zoeken we oplossingen in naburige landen en desnoods in Europa. Wij volgen de kinderen en blijven ons verantwoordelijk voelen. Regelmatig ontvangen we dan ook hartverwarmende reacties van kinderen en hun familie. Dat doet altijd goed.

Iedere bijdrage verricht wonderen voor deze kinderen. Mede dankzij sympathie van mensen die ons steunen, maken deze kinderen kans om te leven! Hiervoor hebben wij uiteraard geld nodig. Help je ons mee? Steun het fonds buitenlandse kinderen en maak uw bijdrage over op rekeningnummer NL75 INGB 0000 006333 t.n.v. Hartpatiënten Nederland te Roermond onder vermelding van: Fonds buitenlandse kinderen. Mede dankzij deze kinderen: HARTelijk dank!

 

Fonds buitenlandse kinderen

Vrijwillegers

Bij onze prachtige HartbrugReizen is altijd een verpleegkundige aanwezig voor de medische begeleiding. Dit zorgt bij velen voor een veilig en gerustgesteld gevoel. Mocht er iets gebeuren, dan is er altijd begeleiding om adequaat te reageren. Deze medisch begeleiders gaan mee als vrijwilliger, en zij zetten zich met hart en ziel in voor deze reizen. Onze dank -en die van de reizigers- daarvoor is groot! Zelf een medische achtergrond en interesse om mee te gaan met deze reizen? Mail naar info@hartbrugreizen.nl