Hartpatiënten Nederland bezorgd na berichtgeving over cardiologen

Hartpatiënten Nederland is bezorgd na berichtgeving over cardiologen die zouden worden betaald door de medische industrie, zonder dat ziekenhuizen daarvan afweten. De NOS maakte dat afgelopen week bekend. “Tientallen cardiologen ontvangen miljoenen euro’s van de medische industrie, achter de rug van ziekenhuizen om. Voor die betalingen moeten ze vooraf toestemming vragen aan hun ziekenhuisbestuur, om belangenverstrengeling te voorkomen. Maar dat gebeurt in veel gevallen niet”, aldus de NOS.

De NOS en Nieuwsuur analyseerden honderden betalingen uit de medische industrie aan specialisten. Daaruit bleek volgens de NOS dat cardiologen in niet-academische ziekenhuizen in vergelijking met andere specialisten en ziekenhuizen veel geld krijgen gestort op hun bv’s en stichtingen.

Strenge voorwaarden

“Medische bedrijven sponsoren regelmatig specialisten om bijvoorbeeld wetenschappelijke onderzoeken uit te voeren”, aldus de NOS. “Dat is alleen toegestaan onder strenge voorwaarden, om het risico op beïnvloeding of zelfs omkoping zo klein mogelijk te maken.

Zo moet iedere betaling van een leverancier van medische hulpmiddelen vooraf goedgekeurd worden door het ziekenhuis waar de specialist werkt. Dat is belangrijk, omdat artsen ook meebeslissen over bijvoorbeeld pacemakers en stents die ze bij patiënten gebruiken. Bij de voorkeuren van de arts mogen sponsorbetalingen van bedrijven geen rol spelen.”

Ontbrekende toestemming

De NOS deed navraag bij negen ziekenhuizen, waaruit bleek dat tenminste zeven besturen niet voor alle betalingen vooraf toestemming gaven. Drie besturen wisten zelfs geeneens dat hun cardiologen de bv’s of stichtingen hadden. Het gaat om het Amphia Ziekenhuis in Breda, het Albert Schweitzer-ziekenhuis in Dordrecht en het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen.

Volgens Omroep Brabant kregen cardiologen van het Amphia in Breda achter de rug van het bestuur om 1,8 miljoen euro in drie jaar tijd.

Sponsoring

Hartpatiënten Nederland vindt het al decennia een probleem dat specialisten worden gesponsord door medische bedrijven, bijvoorbeeld om de inkoop van bepaalde producten voorrang te geven. “Het risico is dat er omkoping ontstaat”, zegt Rob van Eijbergen, hoogleraar integriteit en kwaliteit van organisaties aan de NOS. “De vraag is of cardiologen vrij en onafhankelijk hun mening konden geven over welke middelen er nodig zijn, of dat zij zich door andere motieven lieten inspireren. Het ziekenhuis moet daarom als derde partij meekijken naar de gelden die worden ontvangen.”

Wetenschappelijk onderzoek

“De cardiologen van de drie ziekenhuizen uit Dordrecht, Breda en Nijmegen laten weten het geld voornamelijk te hebben besteed aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs”, aldus de NOS. “Ze betaalden bijvoorbeeld zichzelf om onderzoek te doen, financierden er promovendi mee en organiseerden symposia. Volgens hen is er geen sprake van omkoping.

Wel geven ze toe dat de regels niet goed zijn gevolgd. “We moeten vaststellen dat we er onvoldoende bij hebben stilgestaan om toestemming te vragen aan de raad van bestuur voor het aangaan van overeenkomsten”, zeggen bijvoorbeeld de cardiologen van het Amphia Ziekenhuis.”

Inspectie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat aan de NOS weten controles via zelfregulering over te laten aan de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH). Hierin zitten brancheorganisaties van artsen, ziekenhuizen en leveranciers van medische hulpmiddelen. Deze GMH hield naar eigen zeggen onlangs een steekproef bij 19 contracten. Daaruit zou zijn gebleken dat bij vijf contracten de goedkeuring door het ziekenhuisbestuur ontbrak. De GMH deelde in die tijd echter geen waarschuwingen uit.

Onze reactie op de berichtgeving

Hartpatiënten Nederland vindt dat de verschenen mediaberichten aanleiding zijn tot nader onderzoek. De berichtgeving doet het ergste vrezen. Dat maakt het nodig dat een en ander tot op de bodem wordt uitgezocht door de bevoegde instanties. Hartpatiënten Nederland zal dit proces op de voet volgen.

Hoe maak je een medische wilsverklaring?

Veel mensen worden overvallen door een ongeluk of ziekte, zonder dat ze iets geregeld hebben over de behandeling, en dan met name over hoe ver die mag gaan. Het komt regelmatig voor dat slachtoffers verder leven als een kasplantje, terwijl ze dat helemaal niet gewild zouden hebben. Dat maakt het voor iedereen, oud én jong, belangrijk om een wilsverklaring op te stellen.

----

Als lid van Hartpatiënten Nederland heeft u onbeperkte toegang tot alle Premium-artikelen op hartpatienten.nl. Het enige wat u hiervoor hoeft te doen is inloggen op uw profiel. Het zijn artikelen waar we trots op zijn en die we graag met u als trouwe lezer delen.

Hartpatienten Nederland eist onderzoek naar constructies specialistische zorg

IGZ: onderzoek constructies specialistische zorg

Hartpatiënten Nederland maakt zich ernstig zorgen over de mogelijk ondoorzichtige constructies in ziekenhuizen rond specialisten. De stichting vraagt in een brandbrief aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd IGZ met klem aandacht voor de patiëntveiligheid in het licht van de gebeurtenissen in het Isala ziekenhuis in Zwolle. Die zorgen voor veel onrust onder hartpatiënten en bedreigen het vertrouwen van patiënten in de cardiologische zorg!

FIOD

Bij Isala onderzoekt de FIOD mogelijke fraude door cardiologen van het ziekenhuis. Jarenlang zouden ze in ruil voor steekpenningen een toeleverancier bevoordeeld hebben. Volgens het Financieel Dagblad hebben ziekenhuizen maar beperkt grip op de nevenfuncties en -verdiensten van hun medisch specialisten. En precies dat maakt hen volgens deskundigen kwetsbaar voor fraude.

Onacceptabel

Waar behandeladviezen mogelijk door oneigenlijke financiële motieven van de specialist gedreven worden, is het belang van de patiënt in het geding. Elke patiënt heeft recht op de beste behandeling. Hierin zijn mogelijke financiële belangen van een behandelend arts onacceptabel. Dit soort vermeende verstrengelde belangen, van welke aard dan ook, schaden het vertrouwen in de zorg in ernstige mate. En vertrouwen is juist het fundament onder een goede behandeling.

Slager keurt eigen vlees

Zo heeft het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam alleen zicht op het doen en laten van de artsen in vaste dienst. De vrijgevestigde specialisten in het ziekenhuis hoeven hun nevenactiviteiten alleen te melden aan het eigen Medisch Specialistisch Bedrijf, kortweg MSB, opvolger van de vroegere maatschappen.

Vragen aan Inspectie

Hartpatiënten Nederland vraagt de Inspectie hoe het mogelijk is dat er niet eerder bij Isala werd ingegrepen en hoe het gesteld is bij andere ziekenhuizen.

Laat de Inspectie toe dat alleen de eigen maatschap van specialisten controleert wat deze specialisten aan nevenfuncties hebben? Of laat de Inspectie de maatschappen controleren op eventuele nevenfuncties die de specialisten hebben? En wordt dan ook gecontroleerd of ze er geld uit genereren en om welke bedragen het gaat en welke onderhandse afspraken eraan ten grondslag liggen?

Ook is de vraag van Hartpatiënten Nederland of IGZ wel goed op de hoogte gehouden wordt door regionale partners over wat er in ziekenhuizen gebeurt en of er meer “Isala’s” in andere ziekenhuizen rond MSB’s van specialisten gesignaleerd zijn en of er meldingen daarover bekend zijn.

Helderheid

Wij mogen hopen, dat dit alleen bij Isala gebeurde. Waar de slager zijn eigen vlees keurt, zijn de resultaten van zo’n keuring volstrekt onbetrouwbaar. Wat gaat de Inspectie op korte termijn ondernemen om helderheid en transparantie rond cardiologen en andere specialisten in ziekenhuizen te verschaffen en eventuele misstanden op te sporen en aan te pakken? Een dergelijke helderheid en transparantie is onzes inziens belangrijk in verband met de patiëntveiligheid en ter voorkoming van groeiende onrust onder patiënten.

Wachtlijsten

We moeten er niet aan denken dat soortgelijke situaties ontstaan als in het Zwolse ziekenhuis: een zoektocht naar nieuwe cardiologen, personeelsgebrek, en zoals het Isala zelf schreef: “De wachtlijsten worden steeds langer en ook de huidige zorg kan maar moeilijk ingevuld worden.” De wachtlijst van de Zwolse polikliniek is sinds maart ruim verdubbeld, van 3000 naar meer dan 7000 patiënten.

Bemiddeling

Patiënten die geconfronteerd worden met een te lange wachtlijst of geen vertrouwen hebben in hun behandeling kunnen Hartpatiënten Nederland altijd inschakelen om te bemiddelen in een behandeling elders op basis van de actuele wachttijden voor dotterbehandelingen en open hartoperaties bij de Nederlandse hartchirurgische centra.

Raadpleeg ons actuele wachttijdenoverzicht

Lees hier de brief

Het nieuwe HPNLmagazine ligt op de deurmat!

Inmiddels ligt de nieuwe uitgave van het HPNLmagazine op de deurmat bij onze donateurs.

Ook dit keer, zoals u van ons gewend bent, weer boordevol interessante en informatieve artikelen en interviews. Zo deelt Sanna Keizer, voormalig topbeachvolleybalster, haar persoonlijke hartverhaal. Hans Kàzan adviseert om te focussen op wat je hebt in plaats van op wat je mist. Ook is er meer te lezen over diverse medisch specialisten. Zo vertelt cardiothoracaal chirurg Peyman Sardari Nia meer over informed consent, Valentine Dillisse bespreekt de gunstige effecten van meditatie en vaatchirurg Kak Khee Yeung heeft het over onderzoek naar antistolling.

We besteden uiteraard weer aandacht aan een gezonde leefstijl. We geven tips over hoe je goed slaapt, huisarts Stefan van Rooijen geeft tips over hoe je fit de zomer ingaat en lees ook alles over vezels. Fred Onderwater is aan het woord over liefde op latere leeftijd, en ook maken we in deze zomeruitgave een astrologisch uitstapje.

Deze uitgebreide uitgave bevat ook een ‘Hartritmestoornis Special’. In deze special leest u alles over de verschillende soorten hartritmestoornissen, de oorzaken en behandeling hiervan, en nog veel meer. En er is meer te lezen over een speciale donateursactie. Dit heeft te maken met een product waarmee je heel makkelijk zelf een hartfilmpje kunt maken. Lees snel meer hierover in de special.

Dit is nog maar een kleine greep, dus lees snel verder. Wij wensen u veel leesplezier!

Geen donateur maar benieuwd? Bekijk hier een voorproefje van het HPNLmagazine.

Of vraag hier een proefexemplaar van het HPNLmagazine aan

Meer aandacht voor geluidsoverlast: Rotterdam neemt geluidsprofessor in de arm

Bij de inrichting van steden staat geluidsoverlast doorgaans niet op de eerste plaats, terwijl dit toch veel invloed heeft op de bezoekerservaring en zelfs kan leiden tot gezondheidsproblemen. Daarom heeft Rotterdam nu een geluidsprofessor in de arm genomen om een betere akoestische ervaring te creëren.

Onderzoek van het RIVM en het WHO wijst uit dat geluidsoverlast kan leiden tot stress en slapeloosheid. Ook krijgen er door geluidhinder jaarlijks zo’n 750 mensen te maken met hart- en vaatziekten. Ongeveer 65 mensen overlijden hier jaarlijks aan. Reden voor de gemeente Rotterdam dus om in te grijpen.

Lees verder op RTLnieuws.nl

Oproep hartchirurgen: houd IC-bedden vrij voor hartpatiënten bij nieuwe coronagolf

Hartchirurgen van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven doen een oproep aan de politiek om een deel van de IC-bedden beschikbaar te houden voor hartpatiënten die geopereerd moeten worden.

Daarvoor zou de politiek een noodplan moeten maken, zegt de Eindhovense hartchirurg Bart Koene in het Eindhovens Dagblad. Na een hartoperatie hoeft iemand meestal maar één dag op de IC te liggen, terwijl iemand met corona zo’n IC-bed zeker twee weken bezet houdt, inclusief het bijbehorende personeel. Koene wijst erop, dat juist de hartzorg de afgelopen twee jaar het meest heeft ingeleverd aan de coronazorg.

Uit cijfers van de Nederlandse Hart Registratie bleek dat het aantal hartoperaties vorig jaar met 15 procent terugliep in vergelijking met de tijd voor corona. Dat baart hartchirurgen en cardiologen grote zorgen. Wachttijden lopen op tot vijf maanden. Vóór corona stonden in Eindhoven 100 mensen op de wachtlijst, nu zijn er dat 170, aldus Koene. Terwijl in 2019 nog 1500 openhartoperaties werden uitgevoerd, lag dat aantal de twee jaren daarna 15 procent lager, en nu zit het ziekenhuis nog op 10 procent minder dan het gemiddelde, aldus Koene in het ED.

Bron: ED.nl

Gekozen voor “menselijkere” zorg

Marieke Bon werkt jarenlang als huisarts in de reguliere zorg. Op een gegeven moment breekt haar dat op. Zij voelt zich gevangen in de algemene organisatiestructuur van de huisartsenpraktijken, gedicteerd door het vergoedingensysteem vanuit de zorgverzekeraars én ze is eigenlijk alleen maar bezig met symptoombestrijding. En dan wordt ze ook nog zelf ziek. Het is tijd om het roer om te gooien. Haar verhaal...

Marieke haalt niet meer de voldoening uit haar werk zoals voorheen – mede omdat ze steeds minder tijd heeft voor haar patiënten. Haar grootste struikelblok is dat ze niet meer bezig is met de oorzaak achterhalen: “Ik had niet de tijd om erachter te komen wat er eigenlijk speelt bij de patiënt. Op een gegeven moment ging het enkel over symptoombestrijding. Het voorschrijven van medicatie hoort daarbij en is snel en makkelijk. Maar wat maakt het dat iemand deze klachten heeft, vroeg ik mij continu af?”

----

Als lid van Hartpatiënten Nederland heeft u onbeperkte toegang tot alle Premium-artikelen op hartpatienten.nl. Het enige wat u hiervoor hoeft te doen is inloggen op uw profiel. Het zijn artikelen waar we trots op zijn en die we graag met u als trouwe lezer delen.

FIOD gaat corruptie in zorg opsporen

Het schandaal in het Isalaziekenhuis in Zwolle waar vijf cardiologen worden verdacht van het aannemen van steekpenningen, heeft de Fiscale Inlichten en Opsporingsdienst FIOD op het spoor gezet zich meer dan ooit te richten op de medische sector. De FIOD gaat de komende jaren de nadruk leggen op corruptie in de zorg. Hoewel de dienst geen idée heeft hoe wijdverbreid die corruptie is. Volgens de dienst is de sector er wel gevoelig voor.

Dat schrijft het NRC maandag. NRC-journaliste Liza van Lonkhuyzen had hierover een gesprek met Desirée van der Hoorn, projectleider bij het Anti-Corruptie Centrum van de FIOD, en Martine Dontje, landelijk officier bij het Openbaar Ministerie op het gebied van corruptie.

Gezocht: tipgevers

De FIOD is vooral op zoek naar mensen die tippen, maar die zijn nauwelijks te vinden, bleek uit dat gesprek. Toch hoopt de FIOD dat artsen, verpleegkundigen of financiële managers van zorginstellingen die iets verdachts zien, dat actief gaan melden.

Het gaat dan bijvoorbeeld om dingen die opvallen. „Bijvoorbeeld artsen die in een maatschap zitten en zich afvragen: Waarom werken we eigenlijk altijd met leverancier A, en niet B?”, zegt Van der Hoorn in NRC. „Worden er eigenlijk wel offertes opgevraagd? Of de financiële topman die vraagtekens zet bij de inkopen.” Het kan ook dat sommige mensen wel erg ruim in de slappe was zitten en blijkbaar veel te besteden hebben, meer dan je bij een functie zou mogen verwachten. Ook dat wekt argwaan, en zo’n dingen zou de FIOD graag via tips willen achterhalen.

Tipgevers kunnen zich anoniem melden via het Team Criminele Inlichtinge, hun naam wordt niet bekend.

Goed nieuws

Voorzitter Jan van Overveld van Hartpatiënten Nederland is blij met de nieuwe aanpak. “Dit soort hartelijke samenwerkingen tussen een zorgverlener en een farmaceutisch bedrijf zijn wat ons betreft not-done. Die keuren wij ten zeerste af. Op die manier wordt het vertrouwen in de zorg de zoveelste keer geschaad. Hartpatiënten Nederland ondersteunt daarom de onderzoeken van de FIOD van harte en hoopt dat er ingeval van vermeende verstrengelde belangen melding daarvan gedaan wordt.”

Vijf (oud-)cardiologen Isala Zwolle verdacht van corruptie

ZWOLLE – Justitie verdenkt vijf (oud-)cardiologen van ziekenhuis Isala in Zwolle van corruptie. Dat meldt de Volkskrant. In ruil voor steekpenningen zouden ze fabrikanten hebben voorgetrokken.

De vijf zouden aandelen hebben gehad bij het bedrijf Diagram, dat wereldwijd hart- en bloedvatenonderzoek doet, aldus de Volkskrant. Ze zouden miljoenen euro’s hebben ontvangen van een leverancier van medische hulpmiddelen. In ruil daarvoor werd dit merk voorgetrokken, schrijft de krant De Stentor.

De twee zijn geschorst, Isala heeft andere cardiologen aangetrokken om hen te vervangen. Isala verwacht weinig invloed op de wachttijden, laat een woordvoerster aan De Stentor weten.

Medio Juni deed de FIOD een inval bij de maatschap van de cardiologen. In dit verband zijn door de FIOD ook invallen gedaan in tien panden in Nederland, Duitsland en Curaçao.

Volgens de Stentor hebben meerdere hartspecialisten van Isala financieel belang in het bedrijf waar de FIOD invallen deed. Isala zelf liet een onderzoek doen naar het bedrijf door een accountantskantoor. Dat kwam volgens de krant tot de conclusie dat er sprake zou zijn van  ‘de schijn van zakelijke belangenverstrengeling’.

 

 

Twee cardiologen Isala Zwolle verdacht van corruptie

ZWOLLE – Justitie verdenkt twee cardiologen van ziekenhuis Isala in Zwolle van corruptie. Ze zouden miljoenen euro’s hebben ontvangen van een leverancier van medische hulpmiddelen. In ruil daarvoor werd dit merk voorgetrokken, aldus De Stentor.

De twee zijn geschorst, Isala heeft andere cardiologen aangetrokken om hen te vervangen. Isala verwacht weinig invloed op de wachttijden, laat een woordvoerster aan De Stentor weten.

Medio Juni deed de FIOD een inval bij de maatschap van de cardiologen. In dit verband zijn door de FIOD ook invallen gedaan in tien panden in Nederland, Duitsland en Curaçao.

Volgens de Stentor hebben meerdere hartspecialisten van Isala financieel belang in het bedrijf waar de FIOD invallen deed. Isala zelf liet een onderzoek doen naar het bedrijf door een accountantskantoor. Dat kwam volgens de krant tot de conclusie dat er sprake zou zijn van  ‘de schijn van zakelijke belangenverstrengeling’.