default-header
HomeNieuwsEen gift aan Hartpatiënten Nederland is aftrekbaar

Een gift aan Hartpatiënten Nederland is aftrekbaar

Belangenbehartiging

vrijdag 17 november 2023, door Hartpatiënten Nederland

Onze stichting Hartpatiënten Nederland is opgenomen in de lijst van algemene nut beogende instellingen (ANBI’s). Wat betekent dat giften aan onze stichting in veel gevallen aftrekbaar zijn. Dat levert een belastingbesparing op bij je aangifte inkomstenbelasting. Wel gelden enkele voorwaarden waaraan voldaan moet worden, liet de Consumentenbond in september weten[1].

De belastingdienst onderscheidt gewone giften en periodieke giften. In de belastingaangifte staan deze onder het kopje ‘uitgaven’. Je kunt daar ‘giften’ aanvinken. Meestal gaat het om gewone giften. Maar let op: een maandelijkse gift is niet per definitie een periodieke gift. Daarvoor moet je aan alle voorwaarden voor zo’n gift voldoen.

Gewone giften zijn uitsluitend aftrekbaar als je op jaarbasis meer schenkt dat het drempelbedrag. Dat is één procent van het gezamenlijke inkomen van jou en je partner, maar minstens 60 euro. Als je daaronder blijft, heb je geen voordeel. Je bent ook aan een maximum gebonden. Je mag namelijk maximaal 10 procent van je gezamenlijke inkomen aftrekken.

Een gewone gift kun je alleen aftrekken als je daarvan een schriftelijk bewijs hebt. Daarbij kan het gaan om een bankafschrift. Contante giften zijn niet aftrekbaar.

Een tip is om giften van twee of meer jaar op te sparen. Als je die giften van twee of meer jaren in één jaar doneert, heb je maar één keer met een drempel te maken. Daardoor kun je meer van de belasting aftrekken.

Maar let op: aan onze stichting kun je alleen periodieke giften als aftrekpost opvoeren. Een gewone gift is niet aftrekbaar. Dat heeft te maken met wettelijke bepalingen.

Periodieke giften leveren je sowieso meer belastingvoordeel op. Er bestaat geen drempel zoals bij de gewone gift en het maximumbedrag is hoog: 250.000 euro per jaar. De gift mag volledig van je gezamenlijke inkomen worden afgetrokken, maar dan moet je wel aan alle voorwaarden voldoen.

Allereerst moet je minstens vijf jaar hetzelfde bedrag doneren aan de stichting en die gift schriftelijk vastleggen. Wij kunnen je daarbij helpen. De periodieke gift eindigt automatisch bij het overlijden van de schenker.

Je mag alleen of samen doneren. Samen doneren kan voordelig zijn. Laat je hierin door ons adviseren!

Stel je wilt 900 euro periodiek doneren. Per jaar dus. Dan mag je vijf jaar lang dat bedrag volledig aftrekken, mits je aan alle voorwaarden voldoet. Stel je verdient 50.000 euro per jaar, dan levert dat een besparing van 37 procent op met deze aftrekpost. Oftewel 333 euro per jaar. Dat is ruim twee keer zoveel als bij een gewone gift het geval zou zijn, overigens.

Bij een inkomen boven de 73.031 euro in box 1 daalt het belastingvoordeel van alle aftrekposten. In 2022 kon je giften nog tegen maximaal 40 procent aftrekken, in 2023 is dat maximaal 37,1 procent, aldus de consumentenbond.

Waar moet je op letten bij het vastleggen van een periodieke gift?

De consumentenbond heeft een voorbeeldovereenkomst die erg handig is bij een goede vastlegging van de overeenkomst. De Belastingdienst heeft ook een standaardovereenkomst op zijn website staan. Je moet de getekende overeenkomst wel goed bewaren want de Belastingdienst kan ernaar vragen. Je kunt ook altijd bij ons te rade gaan voor hulp.

Kies je voor een vaste looptijd of voor een gift zonder einddatum? Bekijk eerst de voor- en nadelen van een gift voor onbepaalde tijd voordat je een keuze maakt, adviseert de Consumentenbond. In sommige overeenkomsten staat dat je bij een inkomensdaling tussentijds mag stoppen met de periodieke gift. Zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor je belastingaftrek, aldus de bond.

Je hebt volgens de bond meer belastingvoordeel als je gewone giften wijzigt in periodieke giften. Als je kiest voor een combinatie van gewone en periodieke giften, dan is je voordeel kleiner. Je hebt dan nog steeds last van de aftrekdrempel bij gewone giften.

Wil je graag periodiek aan ons doneren, en weet je niet precies hoe je dat moet doen? Bel ons dan! We helpen je graag! En voelen ons zeer vereerd dat je ons hebt gekozen als goed doel om aan te doneren!

[1] https://www.consumentenbond.nl/erven-schenken/geven-goed-doel?CID=EML_NB_TH_Geld_20231108&j=2193465&sfmc_sub=47284902&l=237_HTML&u=50046378&mid=100003369&jb=73&j=2193465&sfmc_sub=47284902&l=237&u=50046378&mid=100003369&jb=73&


Geef een reactie