Prognose electieve wachttijden december 2023

Deze maand signaleren wij in het algemeen een toename van de wachttijden. Voor wat betreft de actuele situatie zien we dat patiënten voor dotteren het langst moeten wachten in het Eindhovense Catharina ziekenhuis. Hier is de wachttijd voor een dotterbehandeling opgelopen tot maar liefst negen weken!

Hartpatiënten die een bypass operatie moeten ondergaan, wachten momenteel het langst in Amsterdam (A.M.C. en V.U.), Utrecht (U.M.C.U.) en Breda (Amphia). Hier kan de wachttijd oplopen tot maar liefst een week of 18. Veel te lang!

Wilt u sneller behandeld worden, kunnen wij hierin adviseren of u vraagt de afdeling zorgbemiddeling van uw ziektekosten verzekering om te bemiddelen.

Opzoek naar lotgenotencontact? Check ons forum of onze besloten FB-groep.

Dit artikel verscheen eerder in het HPNLmagazine.

Prognose electieve wachttijden oktober 2023

Onze maandelijkse peiling binnen de Nederlandse Hartchirurgische centra ziet er deze maand positief uit voor dotterbehandelingen. In een aantal ziekenhuizen is de wachttijd afgenomen tot slechts een week. Het langst moeten dotter patiënten wachten in Eindhoven (Catharina) en Groningen (U.M.C.U.): twee maanden.

Helaas vallen de wachttijden voor openhartoperaties minder goed uit. We zien dat patiënten in Maastricht (U.M.C.U) en Utrecht (U.M.C.U.) rekening moeten houden met een wachttijd van maar liefst drie maanden. In tegenstelling tot deze veel te lange wachtlijsten constateren wij gelukkig ook dat in enkele centra de wachttijden redelijk zijn: twee tot vier weken.

Voor de actuele wachttijd per ziekenhuis, ga naar www.hartpatienten.nl of bel: 085 081 1000

Prognose electieve wachttijden juli/augustus 2023

Ons maandelijks onderzoek naar de wachttijden voor openhartoperaties en dotterbehandelingen in de Nederlandse hartchirurgische centra stemt ons enigszins positief.

Voor dotterbehandelingen (PTCA) is de gemiddelde wachttijd momenteel een week of vier. Met uitzondering van Amphia (Breda), Isala (Zwolle) en L.U.M.C. (Leiden). Dit zijn de koplopers met maar liefst acht weken!

De wachttijden die wij op dit moment registreren voor openhartoperaties zijn ietwat korter dan de vorige maand. Ze variëren nu van één tot maar liefst 14 weken! De kortste wachttijd zien we in M.C.L. (Leeuwarden): slechts een week. De langste wachttijden komen wij tegen in A.M.C. (Amsterdam), Amphia (Breda), Erasmus M.C. (Rotterdam) en U.M.C.U. (Utrecht): ongeveer 3 maanden. Met een uitschieter in het Catharina (Eindhoven): 4 tot 6 maanden!

 

Prognose electieve wachttijden juni 2023

Ons maandelijks onderzoek naar de wachttijden voor openhartoperaties en dotterbehandelingen in de Nederlandse hartchirurgische centra stemt ons negatief.

Voor dotterbehandelingen (PTCA) is de gemiddelde wachttijd een week of vier. Met uitzondering van A.M.C. (Amsterdam), Amphia (Breda), Erasmus (Rotterdam) en Isala (Zwolle). Dit zijn de koplopers met maar liefst acht tot tien weken!

De wachttijden die wij op dit moment registreren voor openhartoperaties variëren van twee tot maar liefst 18 weken! De kortste wachttijd meten wij in M.C.L. (Leeuwarden) en O.L.V.G. (Amsterdam): twee weken. In U.M.C.U. (Utrecht) bedraagt de wachttijd momenteel 14 weken. De langste wachttijd meten we in Amphia (Breda): maar liefst 18 weken!

Voor de actuele wachttijd per ziekenhuis, ga naar www.hartpatienten.nl of bel: 085 081 1000

Prognose electieve wachttijden maart 2023

Ons recente onderzoek naar de wachttijden voor openhartoperaties en dotterbehandelingen in de Nederlandse hartchirurgische centra laten lichte verschuivingen zien ten opzichte van de vorige periode.

Voor dotterbehandelingen (PTCA) zien we dat de wachttijd in enkele ziekenhuizen is afgenomen. In Rotterdam (Maasstad) is de wachttijd nog steeds slechts één week; in Amsterdam (A.M.C.), Breda (Amphia) en Leiden (L.U.M.C.) is de wachttijd nog steeds het langst; 6 tot 9 weken.

De wachttijden die wij registreren voor openhartoperaties zijn ongeveer gelijk gebleven, op enkele uitzonderingen na. Er zijn echter nog steeds enkele zorgelijke uitschieters met onaanvaardbaar lange wachtlijsten: Breda (Amphia) 17 weken en Rotterdam (Erasmus): 5 tot 6 maanden! De kortste wachttijden worden in Nieuwegein (Antonius), Eindhoven (Catharina) en Groningen (U.M.C.G.) en in Utrecht (U.M.C.U.) gerealiseerd: 1 tot 2 weken.

Prognose electieve wachttijden december 2022

Ons recente onderzoek naar de wachttijden voor openhartoperaties en dotterbehandelingen in de Nederlandse hartchirurgische centra laten lichte verschuivingen zien ten opzichte van de vorige periode.

Voor dotterbehandelingen (PTCA) zien we dat de wachttijd in enkele ziekenhuizen is toegenomen. Zo is de wachttijd in Breda (Amphia) en in Leiden (L.U.M.C.) opgelopen tot wel 10 weken! Daarentegen is de wachttijd in Amsterdam (A.M.C.) gelukkig afgenomen, echter bedraagt deze nog steeds rond de acht weken.

De wachttijden die wij registreren voor openhartoperaties zijn over het algemeen iets afgenomen. Er zijn echter enkele zorgelijke uitschieters met onaanvaardbaar lange wachtlijsten. In Breda (Amphia), Leiden (L.U.M.C.) en Rotterdam (Erasmus) registreren wij een wachttijd van maar liefst vier tot zes maanden. De kortste wachttijden worden in Eindhoven (Catharina), Den Haag (HagaZiekenhuis), Zwolle (Isala), Leeuwarden (M.C.L.), Enschede (M.S.Twente), Groningen (U.M.C.G.) en in Utrecht (U.M.C.U.) gerealiseerd: 2 tot 6 weken.

 

Prognose electieve wachttijden oktober 2022

Ons recente onderzoek naar de wachttijden voor openhartoperaties en dotterbehandelingen in de Nederlandse hartchirurgische centra stemt ons gematigd positief.

Wij constateren dat veel ziekenhuizen alles in het werk hebben gesteld om de door corona opgelopen wachtlijsten weg te werken. Daardoor zijn de wachttijden, op enkele uitzonderingen na, over het algemeen redelijk te noemen.

Voor dotterbehandelingen (PTCA) is de gemiddelde wachttijd rond de vijf weken. Uitschieter is het A.M.C. in Amsterdam met een wachtlijst van maar liefst vier maanden!

De wachttijden die wij registreren voor openhartoperaties variëren van vier tot maar liefst 26 weken en langer! De kortste wachttijd meten wij in Den Haag (Haga-Ziekenhuis) en in Twentse (M.S. Twente): rond vier weken. In Utrecht (U.M.C.U.): 12 weken, gevolgd door Leiden (L.U.M.C.) met 4 maanden. Meest schrijnend: Amsterdam (A.M.C.): 6 tot 12 maanden!

 

Wachttijden oktober 2021

Al jarenlang onderzoekt Hartpatiënten Nederland de wachttijden binnen de hartchirurgische centra in Nederland. Daarbij inventariseren wij de zogenaamde electieve wachttijden voor dotterbehandelingen en openhartoperaties. De zogenaamde electieve wachttijd is een schatting van de tijd waar thuis verblijvende patiënten rekening mee moeten houden.

Momenteel zijn de wachttijden voor deze patiënten nog steeds enorm zorgelijk. In veel ziekenhuizen durven ze nog steeds geen inschatting te maken van de wachttijden. De situatie is op dit moment nog steeds veel te onzeker.

Over de wachttijden voor een PTCA (dotterbehandeling) kunnen we ondanks alle zorgen redelijk positief zijn: de kortste wachtlijst registreren we in Rotterdam (Maasstad en Erasmus M.C.) en Leeuwarden (M.C.L.): twee weken.

De langste wachtlijst treffen we aan in Amsterdam (A.M.C.), Eindhoven (Catharina) en Zwolle (Isala): bijna twee maanden. De wachttijden in Breda (Amphia) en Amsterdam (VU) zijn ons helaas onbekend.

Voor openhartoperaties is de situatie minder rooskleurig. Voor slechts zes van de zestien centra kunnen we een prognose geven. Nieuwegein (Antonius) heeft een wachttijd van vier weken, gevolgd door Leeuwarden (M.C.L.), Utrecht (U.M.C.U.): vijf tot acht weken. Zwolle (Isala) heeft een wachttijd van tien weken. De langste wachtlijst van de bij ons bekende wachttijden registreren wij in Rotterdam (Erasmus M.C.), minimaal 12 weken, en in Amsterdan (A.M.C.): drie tot vier maanden.

Ook in deze tumultueuze tijden van onzekerheid houden wij de vinger aan de pols en vragen de bevoegde instanties om ervoor te zorgen dat de benodigde bedden voor deze levensreddende ingrepen beschikbaar zijn en blijven. Maakt u zich zorgen over uw wachttijd: raadpleeg ons actuele wachttijdenoverzicht.

Wachttijden juli 2021

Al jarenlang onderzoekt Hartpatiënten Nederland de wachttijden binnen de hartchirurgische centra in Nederland. Daarbij inventariseren wij de zogenaamde electieve wachttijden voor dotterbehandelingen en openhartoperaties. De zogenaamde electieve wachttijd is een schatting van de tijd waar thuis verblijvende patiënten rekening mee moeten houden.

Momenteel zijn de wachttijden voor deze patiënten nog steeds enorm zorgelijk. In veel ziekenhuizen durven ze nog steeds geen inschatting te maken van de wachttijden.  De situatie is op dit moment nog steeds veel te onzeker.

Over de wachttijden voor een PTCA (dotterbehandeling) kunnen we ondanks alle zorgen redelijk positief zijn: de kortste wachtlijst registreren we in Rotterdam (Maasstad en Erasmus M.C.), Alkmaar (M.C.A.), Nieuwegein (Antonius), Leeuwarden (M.C.L.) en Amsterdam (O.L.V.G.): één tot drie weken.

De langste wachtlijst treffen we aan in Amsterdam (A.M.C.), Eindhoven (Catharina) en Zwolle (Isala): bijna twee maanden. De wachttijden in Breda (Amphia) en Amsterdam (VU) zijn ons helaas onbekend.

Voor openhartoperaties is de situatie minder rooskleurig. Voor slechts zeven van de zestien centra kunnen we een prognose geven. Nieuwegein (Antonius) heeft een wachttijd van vier weken, gevolgd door Rotterdam (Erasmus M.C.), Leeuwarden (M.C.L.) en Utrecht (U.M.C.U.): acht tot tien weken. Zwolle (Isala) heeft een wachttijd van veertien weken. De langste wachtlijst van de bij ons bekende wachttijden registreren wij in Maastricht (M.U.M.C.+), namelijk vijf maanden, en in Groningen (U.M.C.G.): maar liefst zeven maanden!

Ook in deze tumultueuze tijden van onzekerheid houden wij de vinger aan de pols en vragen de bevoegde instanties om ervoor te zorgen dat de benodigde bedden voor deze levensreddende ingrepen beschikbaar zijn en blijven. Maakt u zich zorgen over uw wachttijd: raadpleeg ons actuele wachttijdenoverzicht.

Wachttijden mei 2021

Al jarenlang onderzoekt Hartpatiënten Nederland de wachttijden binnen de hartchirurgische centra in Nederland. Daarbij inventariseren wij de zogenaamde electieve wachttijden voor dotterbehandelingen en openhartoperaties. De zogenaamde electieve wachttijd is een schatting van de tijd waar thuis verblijvende patiënten rekening mee moeten houden.

Momenteel zijn de wachttijden voor deze patiënten enorm zorgelijk vanwege de bezetting van ziekenhuisbedden door coronapatiënten. In veel ziekenhuizen durven ze niet eens een inschatting te maken van de wachttijden. De situatie is op dit moment nog steeds veel te onzeker.

Over de wachttijden voor een PTCA (dotterbehandeling) kunnen we ondanks alle zorgen redelijk positief zijn: de kortste wachtlijst registreren we in Leeuwarden (MCL), Enschede (MS Twente), Utrecht (UMCU) en Rotterdam (Maasstad ziekenhuis): één tot twee weken. De langste wachtlijst treffen we aan in Leiden (LUMC): twee maanden. De wachttijden in Breda (Amphia), Alkmaar (MCA) en Amsterdam (VU) zijn ons helaas onbekend.

Voor openhartoperaties is de situatie minder rooskleurig. Voor slechts vijf van de zestien centra kunnen we een prognose geven. Nieuwegein (Antonius) heeft een wachttijd van vier weken, gevolgd door Amsterdam (AMC) en Rotterdam (Erasmus): zes tot acht weken. De langste wachtlijst van de bij ons bekende wachttijden registreren wij in Groningen (UMCG): maar liefst zes maanden!

Ook in deze tumultueuze tijden van onzekerheid houden wij de vinger aan de pols en vragen de bevoegde instanties om ervoor te zorgen dat de benodigde bedden voor deze levensreddende ingrepen beschikbaar zijn en blijven. Maakt u zich zorgen over uw wachttijd: raadpleeg ons actuele wachttijdenoverzicht.