Prognose electieve wachttijden maart 2023

Ons recente onderzoek naar de wachttijden voor openhartoperaties en dotterbehandelingen in de Nederlandse hartchirurgische centra laten lichte verschuivingen zien ten opzichte van de vorige periode.

Voor dotterbehandelingen (PTCA) zien we dat de wachttijd in enkele ziekenhuizen is afgenomen. In Rotterdam (Maasstad) is de wachttijd nog steeds slechts één week; in Amsterdam (A.M.C.), Breda (Amphia) en Leiden (L.U.M.C.) is de wachttijd nog steeds het langst; 6 tot 9 weken.

De wachttijden die wij registreren voor openhartoperaties zijn ongeveer gelijk gebleven, op enkele uitzonderingen na. Er zijn echter nog steeds enkele zorgelijke uitschieters met onaanvaardbaar lange wachtlijsten: Breda (Amphia) 17 weken en Rotterdam (Erasmus): 5 tot 6 maanden! De kortste wachttijden worden in Nieuwegein (Antonius), Eindhoven (Catharina) en Groningen (U.M.C.G.) en in Utrecht (U.M.C.U.) gerealiseerd: 1 tot 2 weken.

Prognose electieve wachttijden december 2022

Ons recente onderzoek naar de wachttijden voor openhartoperaties en dotterbehandelingen in de Nederlandse hartchirurgische centra laten lichte verschuivingen zien ten opzichte van de vorige periode.

Voor dotterbehandelingen (PTCA) zien we dat de wachttijd in enkele ziekenhuizen is toegenomen. Zo is de wachttijd in Breda (Amphia) en in Leiden (L.U.M.C.) opgelopen tot wel 10 weken! Daarentegen is de wachttijd in Amsterdam (A.M.C.) gelukkig afgenomen, echter bedraagt deze nog steeds rond de acht weken.

De wachttijden die wij registreren voor openhartoperaties zijn over het algemeen iets afgenomen. Er zijn echter enkele zorgelijke uitschieters met onaanvaardbaar lange wachtlijsten. In Breda (Amphia), Leiden (L.U.M.C.) en Rotterdam (Erasmus) registreren wij een wachttijd van maar liefst vier tot zes maanden. De kortste wachttijden worden in Eindhoven (Catharina), Den Haag (HagaZiekenhuis), Zwolle (Isala), Leeuwarden (M.C.L.), Enschede (M.S.Twente), Groningen (U.M.C.G.) en in Utrecht (U.M.C.U.) gerealiseerd: 2 tot 6 weken.

 

Prognose electieve wachttijden oktober 2022

Ons recente onderzoek naar de wachttijden voor openhartoperaties en dotterbehandelingen in de Nederlandse hartchirurgische centra stemt ons gematigd positief.

Wij constateren dat veel ziekenhuizen alles in het werk hebben gesteld om de door corona opgelopen wachtlijsten weg te werken. Daardoor zijn de wachttijden, op enkele uitzonderingen na, over het algemeen redelijk te noemen.

Voor dotterbehandelingen (PTCA) is de gemiddelde wachttijd rond de vijf weken. Uitschieter is het A.M.C. in Amsterdam met een wachtlijst van maar liefst vier maanden!

De wachttijden die wij registreren voor openhartoperaties variëren van vier tot maar liefst 26 weken en langer! De kortste wachttijd meten wij in Den Haag (Haga-Ziekenhuis) en in Twentse (M.S. Twente): rond vier weken. In Utrecht (U.M.C.U.): 12 weken, gevolgd door Leiden (L.U.M.C.) met 4 maanden. Meest schrijnend: Amsterdam (A.M.C.): 6 tot 12 maanden!

 

Wachttijden oktober 2021

Al jarenlang onderzoekt Hartpatiënten Nederland de wachttijden binnen de hartchirurgische centra in Nederland. Daarbij inventariseren wij de zogenaamde electieve wachttijden voor dotterbehandelingen en openhartoperaties. De zogenaamde electieve wachttijd is een schatting van de tijd waar thuis verblijvende patiënten rekening mee moeten houden.

Momenteel zijn de wachttijden voor deze patiënten nog steeds enorm zorgelijk. In veel ziekenhuizen durven ze nog steeds geen inschatting te maken van de wachttijden. De situatie is op dit moment nog steeds veel te onzeker.

Over de wachttijden voor een PTCA (dotterbehandeling) kunnen we ondanks alle zorgen redelijk positief zijn: de kortste wachtlijst registreren we in Rotterdam (Maasstad en Erasmus M.C.) en Leeuwarden (M.C.L.): twee weken.

De langste wachtlijst treffen we aan in Amsterdam (A.M.C.), Eindhoven (Catharina) en Zwolle (Isala): bijna twee maanden. De wachttijden in Breda (Amphia) en Amsterdam (VU) zijn ons helaas onbekend.

Voor openhartoperaties is de situatie minder rooskleurig. Voor slechts zes van de zestien centra kunnen we een prognose geven. Nieuwegein (Antonius) heeft een wachttijd van vier weken, gevolgd door Leeuwarden (M.C.L.), Utrecht (U.M.C.U.): vijf tot acht weken. Zwolle (Isala) heeft een wachttijd van tien weken. De langste wachtlijst van de bij ons bekende wachttijden registreren wij in Rotterdam (Erasmus M.C.), minimaal 12 weken, en in Amsterdan (A.M.C.): drie tot vier maanden.

Ook in deze tumultueuze tijden van onzekerheid houden wij de vinger aan de pols en vragen de bevoegde instanties om ervoor te zorgen dat de benodigde bedden voor deze levensreddende ingrepen beschikbaar zijn en blijven. Maakt u zich zorgen over uw wachttijd: raadpleeg ons actuele wachttijdenoverzicht.

Wachttijden juli 2021

Al jarenlang onderzoekt Hartpatiënten Nederland de wachttijden binnen de hartchirurgische centra in Nederland. Daarbij inventariseren wij de zogenaamde electieve wachttijden voor dotterbehandelingen en openhartoperaties. De zogenaamde electieve wachttijd is een schatting van de tijd waar thuis verblijvende patiënten rekening mee moeten houden.

Momenteel zijn de wachttijden voor deze patiënten nog steeds enorm zorgelijk. In veel ziekenhuizen durven ze nog steeds geen inschatting te maken van de wachttijden.  De situatie is op dit moment nog steeds veel te onzeker.

Over de wachttijden voor een PTCA (dotterbehandeling) kunnen we ondanks alle zorgen redelijk positief zijn: de kortste wachtlijst registreren we in Rotterdam (Maasstad en Erasmus M.C.), Alkmaar (M.C.A.), Nieuwegein (Antonius), Leeuwarden (M.C.L.) en Amsterdam (O.L.V.G.): één tot drie weken.

De langste wachtlijst treffen we aan in Amsterdam (A.M.C.), Eindhoven (Catharina) en Zwolle (Isala): bijna twee maanden. De wachttijden in Breda (Amphia) en Amsterdam (VU) zijn ons helaas onbekend.

Voor openhartoperaties is de situatie minder rooskleurig. Voor slechts zeven van de zestien centra kunnen we een prognose geven. Nieuwegein (Antonius) heeft een wachttijd van vier weken, gevolgd door Rotterdam (Erasmus M.C.), Leeuwarden (M.C.L.) en Utrecht (U.M.C.U.): acht tot tien weken. Zwolle (Isala) heeft een wachttijd van veertien weken. De langste wachtlijst van de bij ons bekende wachttijden registreren wij in Maastricht (M.U.M.C.+), namelijk vijf maanden, en in Groningen (U.M.C.G.): maar liefst zeven maanden!

Ook in deze tumultueuze tijden van onzekerheid houden wij de vinger aan de pols en vragen de bevoegde instanties om ervoor te zorgen dat de benodigde bedden voor deze levensreddende ingrepen beschikbaar zijn en blijven. Maakt u zich zorgen over uw wachttijd: raadpleeg ons actuele wachttijdenoverzicht.

Wachttijden mei 2021

Al jarenlang onderzoekt Hartpatiënten Nederland de wachttijden binnen de hartchirurgische centra in Nederland. Daarbij inventariseren wij de zogenaamde electieve wachttijden voor dotterbehandelingen en openhartoperaties. De zogenaamde electieve wachttijd is een schatting van de tijd waar thuis verblijvende patiënten rekening mee moeten houden.

Momenteel zijn de wachttijden voor deze patiënten enorm zorgelijk vanwege de bezetting van ziekenhuisbedden door coronapatiënten. In veel ziekenhuizen durven ze niet eens een inschatting te maken van de wachttijden. De situatie is op dit moment nog steeds veel te onzeker.

Over de wachttijden voor een PTCA (dotterbehandeling) kunnen we ondanks alle zorgen redelijk positief zijn: de kortste wachtlijst registreren we in Leeuwarden (MCL), Enschede (MS Twente), Utrecht (UMCU) en Rotterdam (Maasstad ziekenhuis): één tot twee weken. De langste wachtlijst treffen we aan in Leiden (LUMC): twee maanden. De wachttijden in Breda (Amphia), Alkmaar (MCA) en Amsterdam (VU) zijn ons helaas onbekend.

Voor openhartoperaties is de situatie minder rooskleurig. Voor slechts vijf van de zestien centra kunnen we een prognose geven. Nieuwegein (Antonius) heeft een wachttijd van vier weken, gevolgd door Amsterdam (AMC) en Rotterdam (Erasmus): zes tot acht weken. De langste wachtlijst van de bij ons bekende wachttijden registreren wij in Groningen (UMCG): maar liefst zes maanden!

Ook in deze tumultueuze tijden van onzekerheid houden wij de vinger aan de pols en vragen de bevoegde instanties om ervoor te zorgen dat de benodigde bedden voor deze levensreddende ingrepen beschikbaar zijn en blijven. Maakt u zich zorgen over uw wachttijd: raadpleeg ons actuele wachttijdenoverzicht.

 

Wachttijden maart 2021

Al jarenlang onderzoekt Hartpatiënten Nederland de wachttijden binnen de hartchirurgische centra in Nederland. Daarbij inventariseren wij de zogenaamde electieve wachttijden voor dotterbehandelingen en openhartoperaties. De zogenaamde electieve wachttijd is een schatting van de tijd waar thuis verblijvende patiënten rekening mee moeten houden.

Momenteel zijn de wachttijden voor deze patiënten enorm zorgelijk vanwege de bezetting van ziekenhuisbedden door coronapatiënten. In veel ziekenhuizen durven ze niet eens een inschatting te maken van de wachttijden. De situatie is op dit moment veel te onzeker.

In zeven van de negentien centra kon voor het dotteren geen indicatie afgegeven worden. Van de ziekenhuizen waar we wel informatie van mochten krijgen, loopt de wachttijd op van één week in Rotterdam (Maasstad) tot zeven weken in Eindhoven (Catharina). Voor openhartoperaties is de situatie nijpender. Voor zes van de zestien centra kunnen we een prognose geven. Het snelst daarvan is Den Haag (Haga) met een prognose van slechts twee weken. De langste wachtlijst registreren we in Groningen (UMCG): 16 weken.

Ook in deze tumultueuze tijden van onzekerheid houden wij de vinger aan de pols en vragen samen met de Vereniging van Thoraxchirurgen aan de bevoegde instanties om ervoor te zorgen dat de benodigde bedden voor deze levensreddende ingrepen beschikbaar zijn en blijven. Maakt u zich zorgen over uw wachttijd: raadpleeg onze, min of meer complete, lijst van alle centra: wachttijden maart 2021

Wachttijden

Al jarenlang onderzoekt Hartpatiënten Nederland de wachttijden binnen de hartchirurgische centra in Nederland. Daarbij inventariseren wij de zogenaamde electieve wachttijden voor dotterbehandelingen en openhartoperaties. De zogenaamde electieve wachttijd is een schatting van de tijd waar thuis verblijvende patiënten rekening mee moeten houden.

Momenteel zijn de wachttijden voor deze patiënten enorm zorgelijk vanwege de bezetting van ziekenhuisbedden door corona patiënten. In veel ziekenhuizen durven ze geen inschatting te maken van de wachttijden. De situatie is op dit moment veel te onzeker.

In elf van de negentien centra kon voor het dotteren een indicatie afgegeven worden. Deze indicatie varieert tussen een week in Rotterdam (Maasstad) tot zes weken in Groningen (UMCG).

Voor openhartoperaties is de situatie nijpender. In slechts vier van de zestien centra konden we een prognose registreren. Variërend van twee weken in Den Haag (Haga) tot dertien weken in Groningen (UMCG).

Ook in deze tumultueuze tijden van onzekerheid houden wij de vinger aan de pols. Maakt u zich zorgen over uw wachttijd, raadpleeg onze, min of meer complete, lijst van alle centra: wachttijden januari 2021

Uiteraard kunt u ons altijd bellen: 085 081 1000 of mailen: roermond@hartpatienten.nl

Wachttijden december 2020

Ons maandelijks onderzoek naar de wachttijden voor dotterbehandelingen stemt ons positief. Natuurlijk speelt het coronavirus de ziekenhuizen behoorlijk parten en is de zorg, en daarmee ook dotterbehandelingen, minder goed planbaar. Een aantal centra durven op dit moment dan ook geen prognose te geven, maar anderen wel. Uit de informatie van de ziekenhuizen die een indicatie geven, blijken Nieuwegein (Antonius), Rotterdam (het Maasstad) en Amsterdam (VU) snel te kunnen behandelen: 2 weken of minder. Maar ook Eindhoven (Catharina), Zwolle (Isala), Leeuwarden (MCL). Arnhem (Rijnstate) en Utrecht (UMCU) zijn alleszins aanvaardbaar met een wachtlijst van minder dan 4 weken.

Ons onderzoek naar de  wachttijden voor openhartoperaties verlopen deze maand moeizamer. Een  aantal ‘wachtlijstafdelingen’ zijn slecht of zelfs niet bereikbaar. Van het aantal ziekenhuizen die bereikbaar zijn, zegt een groot aantal dat het op dit moment uitermate lastig is om iets te voorspellen. Puur vanwege het corona virus dat de ic-afdelingen parten speelt. In Amsterdam (OLVG) worden op dit moment zelfs uitsluitend spoedoperaties uitgevoerd. De wachtlijst in Nieuwegein (Antonius) en Leeuwarden op dit moment een week of drie bedragen, terwijl men in Maastricht (UMCM) tegen een wachtlijst van wel vijf maanden aanhikt.

We houden de vinger aan de pols. Onze welgemeende dank aan alle ziekenhuizen. Blijf gezond!

Wachttijden oktober 2020

Op dit moment zijn de wachttijden voor dotterbehandelingen en openhartoperaties nauwelijks te voorspellen. Als de besmettingen met het coronavirus niet verminderen, worden alle wachttijden in de medische zorg ongetwijfeld langer. Door corona zal de reguliere zorg minder toegankelijk zijn.

Op dit moment constateren we nog weinig toename bij de wachtenden op een dotterbehandeling. In alle ziekenhuizen is een behandeling op korte termijn mogelijk. Behalve in het Amphia in Breda. Daar is de wachttijd opgelopen tot bijna twee maanden.

Voor openhartoperaties zijn de voorspellingen minder rooskleurig. In Amsterdam (AMC), Leiden (LUMC), Maastricht (MUMC), Nijmegen (Radboud) en Groningen (UMCG) is de wachtlijst op dit moment niet voorspelbaar. Echt afhankelijk van alles rondom corona. Klaarblijkelijk ondervinden ze in Amsterdam (OLVG), Enschede (MS Twente) en Nieuwegein (Antonius) nog weinig hinder. In deze ziekenhuizen is de wachttijd twee tot vier weken.

Wordt u geconfronteerd met een lange wachtlijst: bel of mail ons. Wellicht hebben wij een oplossing.

Indicatie oktober 2020

Voor meer artikelen klik hier