Wachttijden mei 2021

Al jarenlang onderzoekt Hartpatiënten Nederland de wachttijden binnen de hartchirurgische centra in Nederland. Daarbij inventariseren wij de zogenaamde electieve wachttijden voor dotterbehandelingen en openhartoperaties. De zogenaamde electieve wachttijd is een schatting van de tijd waar thuis verblijvende patiënten rekening mee moeten houden.

Momenteel zijn de wachttijden voor deze patiënten enorm zorgelijk vanwege de bezetting van ziekenhuisbedden door coronapatiënten. In veel ziekenhuizen durven ze niet eens een inschatting te maken van de wachttijden. De situatie is op dit moment nog steeds veel te onzeker.

Over de wachttijden voor een PTCA (dotterbehandeling) kunnen we ondanks alle zorgen redelijk positief zijn: de kortste wachtlijst registreren we in Leeuwarden (MCL), Enschede (MS Twente), Utrecht (UMCU) en Rotterdam (Maasstad ziekenhuis): één tot twee weken. De langste wachtlijst treffen we aan in Leiden (LUMC): twee maanden. De wachttijden in Breda (Amphia), Alkmaar (MCA) en Amsterdam (VU) zijn ons helaas onbekend.

Voor openhartoperaties is de situatie minder rooskleurig. Voor slechts vijf van de zestien centra kunnen we een prognose geven. Nieuwegein (Antonius) heeft een wachttijd van vier weken, gevolgd door Amsterdam (AMC) en Rotterdam (Erasmus): zes tot acht weken. De langste wachtlijst van de bij ons bekende wachttijden registreren wij in Groningen (UMCG): maar liefst zes maanden!

Ook in deze tumultueuze tijden van onzekerheid houden wij de vinger aan de pols en vragen de bevoegde instanties om ervoor te zorgen dat de benodigde bedden voor deze levensreddende ingrepen beschikbaar zijn en blijven. Maakt u zich zorgen over uw wachttijd: raadpleeg ons actuele wachttijdenoverzicht.

 

Wachttijden maart 2021

Al jarenlang onderzoekt Hartpatiënten Nederland de wachttijden binnen de hartchirurgische centra in Nederland. Daarbij inventariseren wij de zogenaamde electieve wachttijden voor dotterbehandelingen en openhartoperaties. De zogenaamde electieve wachttijd is een schatting van de tijd waar thuis verblijvende patiënten rekening mee moeten houden.

Momenteel zijn de wachttijden voor deze patiënten enorm zorgelijk vanwege de bezetting van ziekenhuisbedden door coronapatiënten. In veel ziekenhuizen durven ze niet eens een inschatting te maken van de wachttijden. De situatie is op dit moment veel te onzeker.

In zeven van de negentien centra kon voor het dotteren geen indicatie afgegeven worden. Van de ziekenhuizen waar we wel informatie van mochten krijgen, loopt de wachttijd op van één week in Rotterdam (Maasstad) tot zeven weken in Eindhoven (Catharina). Voor openhartoperaties is de situatie nijpender. Voor zes van de zestien centra kunnen we een prognose geven. Het snelst daarvan is Den Haag (Haga) met een prognose van slechts twee weken. De langste wachtlijst registreren we in Groningen (UMCG): 16 weken.

Ook in deze tumultueuze tijden van onzekerheid houden wij de vinger aan de pols en vragen samen met de Vereniging van Thoraxchirurgen aan de bevoegde instanties om ervoor te zorgen dat de benodigde bedden voor deze levensreddende ingrepen beschikbaar zijn en blijven. Maakt u zich zorgen over uw wachttijd: raadpleeg onze, min of meer complete, lijst van alle centra: wachttijden maart 2021

Wachttijden

Al jarenlang onderzoekt Hartpatiënten Nederland de wachttijden binnen de hartchirurgische centra in Nederland. Daarbij inventariseren wij de zogenaamde electieve wachttijden voor dotterbehandelingen en openhartoperaties. De zogenaamde electieve wachttijd is een schatting van de tijd waar thuis verblijvende patiënten rekening mee moeten houden.

Momenteel zijn de wachttijden voor deze patiënten enorm zorgelijk vanwege de bezetting van ziekenhuisbedden door corona patiënten. In veel ziekenhuizen durven ze geen inschatting te maken van de wachttijden. De situatie is op dit moment veel te onzeker.

In elf van de negentien centra kon voor het dotteren een indicatie afgegeven worden. Deze indicatie varieert tussen een week in Rotterdam (Maasstad) tot zes weken in Groningen (UMCG).

Voor openhartoperaties is de situatie nijpender. In slechts vier van de zestien centra konden we een prognose registreren. Variërend van twee weken in Den Haag (Haga) tot dertien weken in Groningen (UMCG).

Ook in deze tumultueuze tijden van onzekerheid houden wij de vinger aan de pols. Maakt u zich zorgen over uw wachttijd, raadpleeg onze, min of meer complete, lijst van alle centra: wachttijden januari 2021

Uiteraard kunt u ons altijd bellen: 085 081 1000 of mailen: roermond@hartpatienten.nl

Wachttijden december 2020

Ons maandelijks onderzoek naar de wachttijden voor dotterbehandelingen stemt ons positief. Natuurlijk speelt het coronavirus de ziekenhuizen behoorlijk parten en is de zorg, en daarmee ook dotterbehandelingen, minder goed planbaar. Een aantal centra durven op dit moment dan ook geen prognose te geven, maar anderen wel. Uit de informatie van de ziekenhuizen die een indicatie geven, blijken Nieuwegein (Antonius), Rotterdam (het Maasstad) en Amsterdam (VU) snel te kunnen behandelen: 2 weken of minder. Maar ook Eindhoven (Catharina), Zwolle (Isala), Leeuwarden (MCL). Arnhem (Rijnstate) en Utrecht (UMCU) zijn alleszins aanvaardbaar met een wachtlijst van minder dan 4 weken.

Ons onderzoek naar de  wachttijden voor openhartoperaties verlopen deze maand moeizamer. Een  aantal ‘wachtlijstafdelingen’ zijn slecht of zelfs niet bereikbaar. Van het aantal ziekenhuizen die bereikbaar zijn, zegt een groot aantal dat het op dit moment uitermate lastig is om iets te voorspellen. Puur vanwege het corona virus dat de ic-afdelingen parten speelt. In Amsterdam (OLVG) worden op dit moment zelfs uitsluitend spoedoperaties uitgevoerd. De wachtlijst in Nieuwegein (Antonius) en Leeuwarden op dit moment een week of drie bedragen, terwijl men in Maastricht (UMCM) tegen een wachtlijst van wel vijf maanden aanhikt.

We houden de vinger aan de pols. Onze welgemeende dank aan alle ziekenhuizen. Blijf gezond!

Wachttijden oktober 2020

Op dit moment zijn de wachttijden voor dotterbehandelingen en openhartoperaties nauwelijks te voorspellen. Als de besmettingen met het coronavirus niet verminderen, worden alle wachttijden in de medische zorg ongetwijfeld langer. Door corona zal de reguliere zorg minder toegankelijk zijn.

Op dit moment constateren we nog weinig toename bij de wachtenden op een dotterbehandeling. In alle ziekenhuizen is een behandeling op korte termijn mogelijk. Behalve in het Amphia in Breda. Daar is de wachttijd opgelopen tot bijna twee maanden.

Voor openhartoperaties zijn de voorspellingen minder rooskleurig. In Amsterdam (AMC), Leiden (LUMC), Maastricht (MUMC), Nijmegen (Radboud) en Groningen (UMCG) is de wachtlijst op dit moment niet voorspelbaar. Echt afhankelijk van alles rondom corona. Klaarblijkelijk ondervinden ze in Amsterdam (OLVG), Enschede (MS Twente) en Nieuwegein (Antonius) nog weinig hinder. In deze ziekenhuizen is de wachttijd twee tot vier weken.

Wordt u geconfronteerd met een lange wachtlijst: bel of mail ons. Wellicht hebben wij een oplossing.

Indicatie oktober 2020

Voor meer artikelen klik hier

Wachttijden

Ons maandelijks onderzoek naar de wachttijden voor openhartoperaties en dotterbehandelingen in de Nederlandse hartchirurgische centra stemt ons positief.

De daling van de wachttijden na de stagnatie door de coronacrisis, zet zich door. De ziekenhuizen hebben daadwerkelijk alles in het werk gesteld om alle opgelopen achterstanden weg te werken. Daardoor zijn de wachttijden, op een enkele uitzondering na, over het algemeen zeer aanvaardbaar.

Voor dotterbehandelingen (PTCA) is de gemiddelde wachttijd twee tot drie weken. Met uitzondering van het Amsterdamse AMC met vier tot zes weken, en het Leidse L.U.M.C. met maar liefst 8 weken als koploper.

De wachttijden die wij op dit moment registreren voor de openhartoperaties variëren van twee tot maar liefst twintig weken! De kortste wachttijd meten wij in Zwolle (Isala), Enschede (MS Twente), Amsterdam (O.L.V.G.) en Groningen (U.M.C.G.): twee tot drie weken. In Leiden (L.U.M.C.) en Utrecht (U.M.C.U.) bedraagt de wachttijd momenteel acht tot tien weken. De langste wachttijd meten we in Maastricht (M.U.M.C.): maar liefst 20 weken! Hier worden de gevolgen van corona nu pas zichtbaar. We vertrouwen erop dat ook Maastricht deze achterstand snel zal wegwerken.

Indicatie september 2020

Voor meer artikelen klik hier.