default-header
HomeNieuwsOude patronen

Oude patronen

LeefstijlMentale vitaliteit

vrijdag 25 juni 2021, door Hartpatiënten Nederland

Het spirituele pad zit vaak vol met valkuilen. Misschien herken je het wel? Hoe vaak we ons ook voornemen niet dezelfde ‘fouten’ te maken, omdat deze niet bij onze nieuwe spirituele ik horen, toch trappen we steeds weer in onze valkuilen. We reageren precies op de manier waarop we niet willen reageren.

Hoe komt het toch, dat we steeds weer op dezelfde manier reageren op bepaalde situaties? Is dat soms een vorm van zelfsabotage? Is het ego aan het tegenspartelen, omdat wij het proberen kwijt te raken? Nee, het zijn onze oude patronen. Ooit hebben we geleerd op bepaalde situaties op deze manier te reageren. Dit gebeurt volledig onbewust. Situaties uit het verleden hebben herinneringen achtergelaten in ons onderbewustzijn. Hierbij wordt de hele situatie opgeslagen, dat wil zeggen dat niet alleen de gebeurtenis wordt opgeslagen, maar ook onze gedachten, emoties en lichamelijke sensaties en alles wat via onze zintuigen binnen is gekomen, dus wat we gezien, gehoord en gevoeld hebben. Ook een eventuele smaak of geur kan zijn opgeslagen.

Zo hebben we een zeer uitgebreide database van allerlei situaties en hun gevolgen, die we in dit leven en eventuele vorige levens (mocht je in reïncarnatie geloven) hebben meegemaakt. Hier zitten natuurlijk ook leuke situaties bij, maar het zijn vooral de situaties die we als bedreigend hebben ervaren, die in een flits naar boven komen als er zich een enigszins hierop gelijkende situatie voordoet. Een voorbeeld hiervan is onze reactie op mensen die we voor het eerst ontmoeten. Vaak hebben we daar een bepaald gevoel over, terwijl we die persoon nog niet eens kennen. In onze database is razendsnel gezocht naar een erop gelijkende persoon en de daarbij behorende emoties. Hierdoor beoordelen (ofwel veroordelen) we deze persoon ten onrechte. Vaak verwarren we ons gevoel ten onrechte met onze intuïtie.

Het verschil hiertussen is dat onze intuïtie een ingeving is vanuit ons Hogere Zelf en de oude patronen vanuit ons onderbewustzijn komen en vaak gebaseerd zijn op angst, de emotie van het ego. De reacties die voortkomen uit onze oude patronen leiden vaak tot reacties waar we achteraf spijt van hebben en soms frustratie van voelen omdat ze niet lijken te passen in een spiritueel leven. Omdat het gaat om reacties op gebeurtenissen uit het verleden, hebben ze niets te maken met wie we nu, op dit moment, zijn. Zeker als het gaat om situaties die in de kindertijd zijn opgetreden, hebben we op dat moment anders gereageerd en ons anders gevoeld dan we nu zouden doen bij dezelfde omstandigheden.

Nu is de vraag natuurlijk hoe we kunnen voorkomen om weer in die valkuil te trappen.

Ook hier begint het weer met bewustwording. Allereerst is het van belang om te beseffen dat we deze database in ons onderbewustzijn met ons meedragen en dat daarin vooral de herinneringen aan bedreigende situaties zijn opgeslagen, met het doel om heel snel te beoordelen of er gevaar dreigt. Dit gebeurt onbewust. Nu we dit weten, en ook weten dat we reageren vanuit deze oude patronen, kunnen we zicht gaan krijgen op deze automatismen. We gaan ze herkennen. Het is het beste om deze herkende patronen neutraal te bekijken. Keur ze niet af, want ze zijn onderdeel van jezelf en waren ooit bedoeld om je te beschermen. Ze zijn alleen overbodig geworden, doordat wij inmiddels anders in het leven staan.

Het herkennen en erkennen van onze oude patronen leidt ertoe dat we de keuze kunnen maken om ons er niet meer door te laten leiden. Dit kost wel tijd en aandacht, want deze patronen kunnen ons steeds opnieuw verrassen en erg hardnekkig zijn. Heb het vertrouwen dat leven in het nu, naast alle andere voordelen, ook afrekent met oude patronen. De gebeurtenis die ze oproept vindt plaats in het nu, de reacties erop zijn het gevolg van het verleden.

Hartegroet,

Jan Chin


Geef een reactie


Reacties (1)