default-header

Leefstijl

Home Leefstijl

Leefstijl

Door je leefstijl aan te passen kun je meer grip op je gezondheid krijgen. Ook kan deze aanpassing invloed hebben op medicatie, die vaak verminderd of zelfs helemaal afgebouwd kan worden. Een gezonde leefstijl is niet alleen maar zorgen voor gezonde voeding. Je moet ook letten op beweging, ontspanning en zingeving. Daarbij spelen je sociale leven en je nachtrust ook een belangrijke rol. Gezonde leefstijl is een combinatie van deze leefstijl onderdelen. Vereniging Arts en Leefstijl (www.artsenleefstijl.nl) illustreert dit als een ‘leefstijlroer’.

Afhankelijk van leeftijd en gezinssamenstelling variëren de leefstijladviezen. Maar de kunst is om de juiste adviezen te volgen. Er circuleren op internet (en niet te vergeten ook in de boekhandel) veel nonsensverhalen. Hartpatiënten Nederland ziet het als haar taak hartpatiënten de weg te wijzen in de uiterst gecompliceerde hartwereld. En daarbij hoort ook de taak om in ons groeiende leefstijlland de juiste route te zoeken naar een verantwoorde leefstijl. En dat is maatwerk. Wij signaleren nieuwe inzichten en informeren je. Daarbij scheiden wij het kaf van het koren en brengen je desgewenst met anderen in contact. Uiteraard adviseren wij bij elke stap.

Leefstijl
Voeding

Er zijn tal van meningen en adviezen over voeding. Wij verdiepen ons in die diëten waarvan tegenwoordig bewezen is dat ze een basis vormen voor een gezonde leefstijl. Daardoor krijgen patiënten meer grip op hun gezondheid en daarmee ook op hun medicatie. Wij zoeken uit wat gezond eten nu precies is. Daarbij willen we partijen nader tot elkaar brengen. Verbinden. Precies zoals wij de reguliere- en complementaire zorg nader tot elkaar brengen. Daarvan zie je steeds meer fantastische resultaten zoals bijvoorbeeld de vereniging arts en leefstijl. Het is geweldig om te zien dat er steeds meer artsen zijn die een gezonde leefstijl voorschrijven in plaats van medicijnen. Eindelijk! Want we zien verbluffende resultaten. Qua gezond eten is het steeds duidelijker: eet zoveel mogelijk groenten in alle kleuren, geuren, soorten en maten. Gebruik pure producten en blijf weg bij bewerkt voedsel, geraffineerde suiker, geraffineerde koolhydraten en gefrituurd eten. Eigenlijk is het heel simpel: eet uit de natuur.

Onze leden kunnen allerlei gezonde recepten vinden op de receptenpagina.

Beweging

Te weinig bewegen is wereldwijd een grote risicofactor om hart- en vaatziekten te ontwikkelen. Te weinig lichamelijke activiteit is verantwoordelijk voor 9% van vroegtijdige overlijdensgevallen. Personen die te weinig bewegen hebben 20-30 % meer risico op overlijden ten opzichte van personen die fysiek actief zijn. Een toename in fysieke activiteit is uiterst belangrijk in de preventie van hart- en vaatziekten. De gunstige effecten van alle vormen van lichamelijke activiteit, fitheid en regelmatig sporten gelden voor elke leeftijd en geslacht.

Ontspanning, zingeving en het sociale leven

Naast de leefstijlfactoren die we inmiddels allemaal wel kennen (roken, inactiviteit, ongezonde voeding, overgewicht) zijn psychosociale problemen gerelateerd aan hart- en vaatziekten. Ongeveer 1 op de 5 hartpatiënten heeft last van depressie, angst en stress. Behalve dat deze factoren de kwaliteit van leven beïnvloeden, verslechteren ze ook de prognose. Alle negatieve factoren zoals een negatieve emotionele toestand (depressie, angst, pessimisme, boosheid), chronische stress, eenzaamheid en gebrek aan zingeving, worden in verband gebracht met hart- en vaatziekten en overlijden. Daarbij is stress het afgelopen decennium sterk in de belangstelling gekomen. Een optimistische instelling verlaagt de kans op hart- en vaatziekten en overlijden. Het is zelfs zo dat psychisch welbevinden (zoals optimisme, positieve emoties, sociale steun en een gevoel voor zingeving) de gezondheid van hartpatiënten verbeteren.

Nachtrust

Goede nachtrust is onmisbaar in een gezonde levensstijl. Het is een basale levensbehoefte. Tijdens deze rustperiode herstellen geestelijke en lichamelijke inspanningen. Om jouw lichaam en geest gezond te houden is naast ontspanning, beweging en gezonde voeding, slaap dus een belangrijk onderdeel. Het is cruciaal. Om goed uitgerust te zijn, is het belangrijk dat de energie die tijdens de slaap is opgedaan, gelijk is aan de energie die gedurende de dag verbruikt wordt. Te weinig, maar ook teveel doen gedurende de dag, kan leiden tot slaapproblemen. Slaap wordt ook beïnvloed door gedragsmatige- en omgevingsfactoren.