default-header
HomeNieuwsWegkijkende ziekenhuisbesturen & frauderende artsen

Wegkijkende ziekenhuisbesturen & frauderende artsen

Columns

vrijdag 28 juli 2023, door Hartpatiënten Nederland

We wijzen er al vele jaren op, nu wordt het weer eens bekend gemaakt via de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Artsen in ziekenhuizen die geld krijgen van de farmaceutische industrie. Niet vanwege hun mooie blauwe ogen, natuurlijk. Want: voor wat, hoort wat. En dat is niet altijd in het belang van de patiënt. Artsen kunnen makkelijk worden omgekocht door ‘big farma’,omdat nogal wat ziekenhuisbesturen de andere kant op kijken…

Ziekenhuizen blijken weinig of zelfs geen zicht te hebben op bijverdiensten van artsen vanuit de medische industrie. Dit bleek na onderzoek bij meerdere ziekenhuizen, uitgevoerd door NOS en Nieuwsuur. De Inspectie toog vervolgens zelf ook op onderzoek uit en kon de conclusies van de NOS alleen maar bevestigen.

Journalistiek onderzoek bracht aan het licht dat tientallen cardiologen – zonder dat hun ziekenhuis ergens van wist – sponsorgeld krijgen van leveranciers van medische hulpmiddelen, zoals in het Isala-ziekenhuis in Zwolle. De IGJ heeft intussen bevestigd dat de controle door ziekenhuisbesturen niet goed was.

Er bestaan strenge regels ter voorkoming van beïnvloeding en omkoping van artsen. Alleen de controle blijkt her en der zo lek als een mandje. Dit leidt ertoe dat artsen bepaalde producten voorschrijven omdat ze van de fabrikant het nodige toegestopt krijgen. Niet omdat die het beste zouden zijn voor de patiënt.

Gelukkig willen veel ziekenhuizen de regels rond sponsoring aanscherpen. Een goed voorbeeld is het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht: vanaf 2024 moeten alle geldstromen via het ziekenhuis lopen, en dus niet langer via de eigen bv’s en stichtingen van individuele artsen. Goed plan!

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Federatie Medisch Specialisten hebben inmiddels nieuwe richtlijnen opgesteld. Ziekenhuisbesturen kunnen daarmee hun medisch specialisten beter in de gaten houden. Artsen en besturen moeten straks betere afspraken maken over openheid rond jaarrekeningen, declaraties en contracten. Ook betalingen door de farmaceutische industrie moeten straks helder en inzichtelijk worden.

Het is uitermate ergerlijk dat sommige specialisten onder wie de nodige cardiologen het vullen van hun eigen zakken belangrijker vinden dan het leveren van betrouwbare en controleerbare zorg aan van hen afhankelijke patiënten. Dat is een logisch gevolg van een gebrek aan toezicht en controle door ziekenhuisbesturen, die wat dat betreft geen knip voor de neus waard zijn.

Het zijn naar mijn overtuiging een paar rotte appels die het voor velen verzieken. Triest voor al die mensen die zich wél keurig aan de regels houden. En niet te vergeten voor de verpleegkundigen, die zich het vuur uit de sloffen lopen om patiënten zoveel mogelijk helende aandacht te schenken.

De gevallen van ‘omkoping’ brengen ons als Hartpatiënten Nederland in een lastige positie. Wij willen immers opkomen voor de belangen van hartpatiënten. Tegelijkertijd zien we dat veel cardiologen oprecht hun best doen om mensen te helpen. Waarvoor we veel respect koesteren.

Je zou kunnen denken ‘ach die paar rotte appels…’ Maar wij vinden het onze plicht om de patiënten op de hoogte te stellen van bepaalde wantoestanden. Wij vinden dat iedereen recht heeft op de waarheid. Recht heeft om te weten welke wantoestanden er in onze gezondheidszorg spelen.

Als mijn behandelend specialist geld toegestopt krijgt van een leverancier van bijvoorbeeld pacemakers, wil ik daar graag van op de hoogte zijn. En wel vóórdat ik toestem in een bepaalde behandeling, waarbij nu net bijvoorbeeld dié pacemaker geïmplanteerd moet worden. Dan kan ik zelf de afweging maken of ik de behandeling door de specialist in kwestie laat uitvoeren. Of dat ik toch liever de mening van een andere specialist vraag, die geen schijn van vermeende verstrengelde belangen heeft. Want je weet maar nooit waar het advies op gebaseerd is. Krijg ik de beste behandeling of is deze behandeling het beste voor de beurs van mijn specialist?

Vertrouwt u het niet of twijfelt u? Wij kunnen bemiddelen bij het aanvragen van een second opinion. Bent u donateur? Dan kunt u ons altijd benaderen voor een volledig onafhankelijk en objectief advies.

Blijf gezond en zorg goed voor jezelf en anderen!

Jan van Overveld

Opzoek naar lotgenotencontact? Check ons forum of onze besloten FB-groep.

Dit artikel verscheen eerder in het HPNLmagazine.


Geef een reactie