default-header
HomeNieuwsPatiënten en mantelzorgers leren meer zelfredzaamheid

Patiënten en mantelzorgers leren meer zelfredzaamheid

Geen onderdeel van een categorie

woensdag 7 augustus 2019, door Hartpatiënten Nederland

In Maastricht is een opleiding gestart voor mantelzorgers en patiënten. Doel van de opleiding is om patiënten (en eventuele mantelzorgers) voor te bereiden op een snelle en verantwoorde terugkeer naar huis door hen te leren bepaalde eenvoudige medische handelingen zelf te verrichten. Dan gaat het bijvoorbeeld om ogen druppelen, wondverzorging tot en met zelf injecties toedienen.
De opleiding in de ‘mantelzorgacademie’ wordt gegeven door het academisch ziekenhuis in Maastricht, oftewel het Maastricht UMC+. Gezien het overheidsbeleid (Wmo, Wet maatschappelijke ondersteuning) om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, wordt het voor de patiënt steeds belangrijker om samen met zijn of haar mantelzorger(s) bepaalde zorghandelingen zelf te kunnen verrichten. De mantelzorgacademie zorgt ervoor dat dit op een verantwoorde manier mogelijk wordt. Door middel van workshops en instructies op maat worden patiënten en mantelzorgers getraind om basale medische handelingen te verrichten. Ook krijgen mantelzorgers bijvoorbeeld tiltechnieken aangeleerd als de patiënt immobiel of slechts gedeeltelijk mobiel is.

 

App en inloopcafé

Inzet van e-health (zoals een zelfredzaamheidsapp) biedt de gelegenheid om informatie snel beschikbaar te hebben, instructies nog eens terug te halen en snel en efficiënt te communiceren. Op termijn komt er ook een mantelzorginloopcafé, waar patiënten en mantelzorgers snel en zonder drempels terecht kunnen met al hun vragen. En dat allemaal met het doel om patiënten beter voor te bereiden op wat er medisch gezien nodig is na ontslag uit het ziekenhuis.

Ontlast

Bijkomend voordeel van de mantelzorgacademie is dat verpleegafdelingen worden ontlast. Tot voor kort moesten instructies aan patiënten en mantelzorgers namelijk tussen de bedrijven door worden gegeven op verpleegafdelingen. Bij gebrek aan tijd werd dat nog wel eens vergeten of uitgesteld, waardoor patiënten langer dan strikt noodzakelijk een ziekenhuisbed bezet hielden. Ook heropnames zijn voorgekomen, doordat medische zaken in de thuissituatie niet goed geregeld waren. Instructie via de mantelzorgacademie – buiten de hectiek van de verpleegafdeling dus – kan ook wat dat betreft voordeel opleveren en kosten besparen.

Pilot wordt structurele voorziening

De mantelzorgacademie is in 2018 gestart als pilot. Gezien het succes van de academie wordt het nu een meer structurele voorziening. De bemensing van de academie bestaat inmiddels uit acht speciaal hiervoor opgeleide verpleegkundigen, en het aantal aanmeldingen vanuit de verpleegafdelingen van het Maastricht UMC+ neemt gestaag toe.

 

Voor meer artikelen klik hier