default-header
HomeNieuwsNadere uitleg bij artikel over stoppen met statines

Nadere uitleg bij artikel over stoppen met statines

Geen onderdeel van een categorie

woensdag 13 november 2019, door Hartpatiënten Nederland

Vorige week praatte huisarts Hans van der Linde ons bij over stoppen met het slikken van statines. Volgens de huisarts uit Capelle aan de IJssel is het nut van statines te verwaarlozen, terwijl er wel veel vervelende bijwerkingen zijn. In een bijgevoegde tabel staan de wetenschappelijke cijfers. In dit artikel leggen we uit hoe je deze tabel moet lezen. Taaie kost, maar voor wie wil begrijpen waarom statines zo onder vuur liggen, toch wel interessant.

Wetenschappelijk onderzoek

In de tabel kun je namelijk de resultaten lezen van de grootste meerjarige onderzoeken. Links staan de resultaten van de onderzoeken gedurende al die jaren, rechts de resultaten uitgesplitst over één jaar (gemiddeld). Verder is er een onderscheid gemaakt tussen overlijden ongeacht de oorzaak, en overlijden als gevolg van hart- en vaatziekten.

Getallen waar een min voor staat laten zien hoe veel het risico is verminderd; getallen met een plus hoeveel het risico juist is toegenomen.

Conclusie: 1 : 476 = te verwaarlozen

De afname van het overlijden aan hart- en vaatziekten bedroeg gemiddeld 0,21% ofwel 0,0021. Dat betekent dat 476 mensen statines moeten slikken om ervoor te zorgen dat bij één van hen hart- en vaatziekten worden voorkomen. Al die anderen slikken de statines dus zonder resultaat, maar zij hebben wel de bijwerkingen.

Hart- en vaatpatiënten

De onderzoeken gaan over secundaire preventie. Dat wil zeggen over mensen die al manifeste hart- en vaatziekten hebben. Primaire preventie gaat over kerngezonde mensen, maar daar gaat dit onderzoek dus niet over.

Resultaten en conclusies

Hoe moet je die tabel lezen? Daarvoor even een korte uitleg over enkele termen. Wij hebben ons dat ook laten uitleggen, hoor. We zijn daarvoor te rade gegaan bij Hans van der Linde, en bij een andere deskundige op dit gebied, Dick Bijl, voormalig huisarts en voormalig hoofdredacteur van het Geneesmiddelen Bulletin. Hij is momenteel president van de International Society of Drug Bulletins.

De tabel: uitleg in het kort door Dick Bijl

In de tabel staan de belangrijkste grote onderzoeken waarin overlijden als uitkomstmaat is onderzocht”, legt Dick Bijl uit. “Die onderzoeken duurden meerdere jaren. Dus de winst die een interventie met een statine heeft opgeleverd is weergegeven voor de gehele onderzoeksduur en daarnaast ook per afzonderlijk jaar van het onderzoek (is gedeeld door het aantal jaren dat een onderzoek duurde). Ook is het onderscheid gemaakt tussen overlijden ongeacht de oorzaak en specifiek overlijden door hart- en vaatziekten.”

“Negatieve getallen duiden op een afname van het risico en positieve op een toename van het risico.”

“De afname van het overlijden aan hart- en vaatziekten bedroeg gemiddeld 0,21% ofwel 0,0021. Het NNT is 1/ARR – 1/0,0021 = 476. Dat betekent dat je per jaar 476 personen met risicofactoren moet behandelen om bij één persoon het overlijden aan hart- en vaatziekten te voorkomen.”

“In mijn optiek is dat dus een zinloze interventie”, vat Dick Bijl samen.

De tabel: uitleg over terminologie door Hans van der Linde

Om de cijfers in de tabel te begrijpen, hoef je alleen maar te weten wat de volgende begrippen inhouden en dat is heel gemakkelijk, legt Van der Linde uit.

* Absolute Risico Reductie (ARR)
* Relatieve Risico Reductie (RRR)
* Number Needed to Treat (NNT) (treat=behandelen)
* Number Needed to Harm (NNH) (harm=schade berokkenen)
Als voorbeeld geeft Van der Linde een uitleg aan de hand van een getallenvoorbeeld met een medicijn dat gedurende één jaar wordt gegeven:

NNT

“Zonder medicijn zullen 2 van de 100 patiënten een hartinfarct krijgen. Met medicijn krijgt maar 1 van die 100 patiënten een infarct. We moeten dus 100 patiënten behandelen om 1 hartinfarct minder te krijgen. Het aantal patiënten dat je moet behandelen om 1 hartinfarct uit te sluiten, noem je NNT. Bij een NNT van 100 slikken dus 99 patiënten het geneesmiddel voor niets. Zij ondervinden er wel de bijwerkingen van. Een NNT van 100 is zo hoog dat het geneesmiddel niet gegeven zal worden.”

ARR

“De absolute risico reductie is het percentage patiënten dat baat zal hebben bij gebruik van X. Dat is dus in het voorbeeld 1 op de 100, dus 1%. In formulevorm: ARR = 100/NNT %”

RRR

“De relatieve risicoreductie is het percentage minder hartinfarcten. Dat is in dit rekenvoorbeeld dus 50%, geen 2 hartinfarcten maar 1. Geneesmiddelenfabrikanten  zeggen dus dat het aantal hartinfarcten met 50% daalt, maar zeggen er niet bij dat 99 van de 100 patiënten er geen baat bij hebben.”

NNH

“De NNH is het aantal patiënten dat je moet behandelen om een schadelijke bijwerking te krijgen. Bij statines krijgt meer dan 10 procent van de patiënten een bijwerking. De number needed to harm is dan dus 10 of nog minder.”
Statines geven gemiddeld een ARR van slechts 0,21 % en een NNT van 476. “Een lachwekkend resultaat als het niet zo treurig was dat farmamarketing ons zo misleid heeft dat 1.4 miljoen Nederlanders deze per saldo schadelijke medicijnen slikken”, aldus Van der Linde.
Ons advies
Wij geven als belangenorganisatie van hartpatiënten geen advies over wel of niet stoppen met statines. Dat laten we aan de deskundigen over. Mocht u naar aanleiding van wat de deskundigen schrijven willen stoppen met statines, doe dat dan niet zonder voorafgaand advies van huisarts of cardioloog.

Voor meer artikelen klik hier


Geef een reactie


Reacties (6)

 • Greet Louissen 17 november 2020

  Mijn lijf verkrampt van de Statinus
  Ik ben ermee gestopt en voel me beter.
  Terwijl ik maar 20 mg slikte.
  Nu nog bekijken hoe de jaarlijkse controle eruit ziet.

 • Mari Luci 27 november 2020

  “Een lachwekkend resultaat als het niet zo treurig was dat farmamarketing ons zo misleid heeft dat 1.4 miljoen Nederlanders deze per saldo schadelijke medicijnen slikken”, aldus Van der Linde.

  Schadelijk: inderdaad. Ik heb onlangs het boek ‘ How statin drugs really lower cholesterol’  van James and Hannah Yoseph gelezen. Ik ben me een hoedje geschrokken van wat statines doen. Door blokkade van de mevolanaatweg zorgen ze voor toename van reductase en het aantal ldl-receptoren in de cel. Deze gaat daardoor ldl uit het bloed halen. Maar door blokkade van de mevolanaatweg hebben statines ook invloed op celdeling en dna-replicatie. In het verleden werd onderzocht of statines inzetbaar waren tegen kanker,  maar ze bleken juist veel kanker te veroorzaken bij proefdieren. Cardiologen zeggen zo mooi dat statines ateriele plaques stabiliseren.  Dat komt doordat ze plaque calcificeren via blokkade van vitamine k2. Moet ik dat niet gewoon het bevorderen van aderverkalking noemen?
  Statines veroorzaken spierklachten door blokkade van co-q10. De fabrikanten weten dat, Merck heeft zelfs patent gevraagd op en combi statines met co-q10. Is nooit op de markt gebracht.
  Statines hebben een vaatwandbeschermende werking doordat ze ontstekingsremmend zijn. Als zijnde mycotoxines zijn statines gewoon antibiotica. Ze hebben dan ook invloed op de darmflora.
  Een statine verhoogt de kans op kanker, diabetes, spierzwakte, staar, neuropathie. En tel dit eens op bij alle discussie of ldl verlaging veel bijdraagt aan voorkoming van hvz.
  Toch kan de patiënt de keuze niet zelf maken,  want de huisarts vertelt dit niet.
  Een statine is geen kuurtje van twee weken. Wordt het niet eens tijd dat de patiënt beter geïnformeerd wordt over wat hij jarenlang moet gaan innemen?

 • Mari Luci 2 december 2020

  Je kunt lezen wat statines in je lichaam doen, naast LDL verlagen, in het boek ‘How statin drugs really lower cholesterol’  van de Amerikaanse arts Hannah Yoseph. Ik heb mijn conclusies wel getrokken. In plaats van een statine richt ik mijn aandacht op zo min mogelijk suiker,  zo min mogelijk bewerkt voedsel,  vitamines en meer beweging.

 • Riet van den broek 21 januari 2021

  goeiemiddag,mij werd tien jaar geleden asaflow voorgeschreven omdat ik last had van vertigilo,of duizelingen,na een aantal scansnelheid zagen ze een aantal kleine witte vlekjes die ze niet konden toewijzen aan iets,en sindsdien slik ik die asaflow,maar ik wil er al lang mee stoppen,want het word bij de huisarts ook zomaar voorgeschreven of je voor een hoestsiroop komt,wat ga ik nu merken,nu ik ermee gestopt ben,ik ben 65 jaar.

 • Ton Eyssen 19 maart 2021

  Beste lezer,
  Ik ben Statines aan het nemen omdat de cardioloog geconstateerd heeft dat er aderverkalking aanwezig is maar de cholesterol waarden zijn goed. ik neem die alleen om het aanplakken van de cholesterol aan de aderen te voorkomen. Mijn vraag is is dat bij controle te bewijzen dat dat helpt?
  Met vriendelijke groet,
  Ton Eyssen

 • Rene Lahaye 12 december 2021

  Ik gebruik strophanthus Gratus

  Een op recept oeroud middel in Duitsland

  Word over de hele wereld onderzocht wat het in het lichaam doet
  Is bijna het zelfde als een stof die de bijnier aanmaakt