default-header
HomeNieuwsHartbemiddelaar: Nieuwe gratis service voor hartpatiënten op zoek naar de beste zorg

Hartbemiddelaar: Nieuwe gratis service voor hartpatiënten op zoek naar de beste zorg

Belangenbehartiging

zondag 12 juni 2011, door Hartpatiënten Nederland

 

ROERMOND – Het contact tussen patiënt en dokter is drastisch aan het veranderen. Bestond er decennialang een afhankelijkheidsrelatie, waarbij de medicus naar zijn zeggen – bijna altijd – in het belang van de zieke zei te handelen; nu betreedt een meer dan ooit mondige ’zorgcliënt’ met zelfvergaarde kennis de spreekkamer van de behandelaar.

Het gesprek met de patiënt is mede daardoor niet langer een monoloog met behandeldictaat van de geneesheer, maar steeds vaker een normale conversatie over de behandeling.

Want, dát is wat de huidige patiënt als consument van zorg verlangt – hierin gestimuleerd door informatieve medische programma’s op tv en gezondheidsberichtgeving in kranten en tijdschriften. En niet te vergeten: het internet met ’sociale media’ zoals Facebook en Twitter, die een onuitputtelijke golf geneeskundige gegevens over de ’surfer’ uitstorten. Info met veel kaf tussen het koren en halve en hele waarheden.

Volgens voorzitter Jan van Overveld
van Hartpatiënten Nederland raken medisch niet-geschoolde mensen door die immense stortvloed aan kennis soms in de war of zelfs in paniek. ‘Medische feiten of wetenschappelijke aannames kunnen door informatieflarden verkeerd worden geïnterpreteerd’, zegt hij. ‘Met alle gevolgen van dien. Iemand kan op hol slaan door een uitslag, twijfel aan het oordeel van de arts hebben, zelfs kan een verschil van inzicht of een conflict met de behandelaar het gevolg zijn. Als patiëntenbelangenorganisatie hebben we dergelijke situaties zien ontstaan.’

 

‘Toch opvallend’, vervolgt Van Overveld, ‘hoeveel hart- en vaatpatiënten, onder wie ook veel van onze donateurs, met onbeantwoorde vragen over hun medische problemen blijven zitten. Men ziet door de bomen het bos vaak niet meer. Kijk, vraagbaak nr.1 ís en blíjven huisarts en specialist. Maar er kunnen zich omstandigheden voordoen, zoals geschetst, waarbij de behoefte bestaat elders een mening te vragen. Of dat de donateur zich afvraagt wat de beste behandeling door de beste specialist voor zijn of haar specifieke aandoening is…’

 

In dat geval is er vanaf nu De Hartbemiddelaar, een servicecentrum voor hartpatiënten en hun naasten. Dit servicecentrum, dat is opgezet in samenwerking met Best Medical Treatment, begeleidt desgevraagd donateurs van Hartpatiënten Nederland in het vinden van de meest geschikte medische zorg, zonodig in het buitenland. Bovendien biedt De Hartbemiddelaar via een uitgebreid team van vooraanstaande hartspecialisten de mogelijkheid van een ’second opinion.’

 

Onze voorzitter: ‘De artsen waarop ons servicecentrum-team een beroep kan doen behoren tot de beste cardiologen en hart- en vaatchirurgen van Nederland, België en Duitsland. Zij verstrekken desgewenst een ’tweede opinie’ en koppelen daaraan hun onafhankelijk medische advies. Wij zoeken voor u uit waar u snel en goed geholpen kunt worden. Vervolgens regelen wij voor u de afspraak met de aanbevolen medicus of het ziekenhuis, nemen alle formaliteiten met uw zorgverzekeraar door, zodat u zich op uw behandeling kan richten. De behandelingen waarin wij een beroep kunnen doen op de beste specialisten worden bijna altijd vergoed door uw zorgverzekeraar.’

 

De Hartbemiddelaar is dagelijks telefonisch bereikbaar via: 0900 – 4 278 278 (Hartbrug). Kijk voor meer info op:
www.hartbemiddelaar.nl

 

[ Een betrouwbare wegwijzer in een golf van informatie ]


Geef een reactie