default-header
HomeNieuwsEU-CaRE: Europees onderzoek hartrevalidatie

EU-CaRE: Europees onderzoek hartrevalidatie

vrijdag 15 juli 2016, door Hartpatiënten Nederland

In mei 2015 is er gestart met een groot Europees hartrevalidatieproject waar de Europese Unie goedkeuring aan gegeven heeft.

In mei 2015 is er gestart met een groot Europees hartrevalidatieproject waar de Europese Unie goedkeuring aan gegeven heeft. Dit project heet EU-CaRE en heeft het verbeteren van de kwaliteit van leven en zelfstandigheid van de oudere hartpatiënt tot doel. Een netwerk van vooraanstaande hartcentra en toponderzoeksinstituten uit zeven Europese landen werken eraan mee.

Het verbeteren van de kwaliteit van leven en de zelfstandigheid van oudere hartpatiënten is een grote uitdaging binnen Europa. Hart- en vaatziekten leiden elk jaar tot meer dan vier miljoen sterfgevallen in Europa. Ook de ziektelast van hart- en vaatziekten vormt een groot probleem, in het bijzonder bij ouderen. Door de vergrijzing zal het aantal oudere hartpatiënten de komende decennia nog verder stijgen en extra druk op de gezondheidszorg uitoefenen.

EU-CaRE moet leiden tot nieuwe richtlijnen en behandelprotocollen. Nieuw is dat eHealth kan worden ingezet voor deze patiënten. Het Isala Hartcentrum voert het coördinatorschap van dit project. Het project wordt geleid door dr. Arnoud van ’t Hof, cardioloog.

In het Leef – en beweegcentrum wordt aan alle 65 pluspatiënten die een hartinfarct hebben gehad, gedotterd zijn en/of omleidingen hebben gekregen, gevraagd om hieraan mee te werken. In 2018 kan dan gestart worden met het vergelijken, verbeteren en op maat maken van hartrevalidatieprogramma’s voor ouderen.

Op de pagina Toponderzoekers ontvangen 6,4 miljoen euro voor Europees hartrevalidatieproject leest u meer over het project EU-CaRE.

Bron: Isala Kliniek

Geschreven door onze (Gast)redactie.

Geef een reactie