default-header
HomeNieuwsErasmus wil aantal harttransplantaties nieuwe impuls geven

Erasmus wil aantal harttransplantaties nieuwe impuls geven

Geen onderdeel van een categorie

woensdag 1 mei 2019, door Hartpatiënten Nederland

De Engelsen begonnen er vier jaar geleden mee, nu wil Erasmus het ook gaan doen: een (stilstaand) hart uit het lichaam van een overledene halen en weer op gang brengen. De tot leven gewekte harten worden getransplanteerd. Daardoor nam in Engeland het aantal harttransplantaties sinds 2015 met de helft toe. 
Ook in ons land is er een schreeuwend tekort aan harten, geschikt voor transplantatie. Dat bracht het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam op het idee de Engelse methode naar ons land te importeren.

Perfusiemachine

Tot nog toe wordt alleen gebruik gemaakt van nog levende en kloppende donorharten. Na hersendood worden de organen dan uitgenomen en op ijs getransporteerd naar de ontvangers. Erasmus denkt dat met gebruik van machineperfusie ook stilstaande harten gebruikt kunnen worden voor donatie. Het gaat om de zogenoemde DCD-harten. Dat zijn harten die hebben stil gestaan, maar nog geschikt zijn voor transplantatie. Letterlijk betekent DCD Donation after Circulatory Death, donatie na circulatiestilstand.
Arts-onderzoeker Stefan Roest van de afdeling Cardiologie van het Erasmus MC, pleit ervoor om ook deze DCD-harten te benutten. ,,Bij DCD is de bloedsomloop van de donor gestopt en was er al sprake van een medisch uitzichtloze situatie of een euthanasiewens. Een DCD-hart kan echter snel schade oplopen. Dertig minuten na het stoppen van de bloedsomloop is het hart van de overledene waarschijnlijk al niet meer bruikbaar voor donatie. Als een donor geschikt blijkt, staat er een OK-team klaar om het hart uit te nemen, na een ‘hands off’ periode van vijf minuten na het overlijden. Het hart wordt na uitname aan de perfusiemachine verbonden, waardoor het weer gaat kloppen en beoordeeld kan worden, visueel en met bloedonderzoek.’’

Toename

Cardioloog dr. Olivier Manintveld in het Erasmus MC vult aan: “In Engeland is het aantal harttransplantaties sinds 2015, de start van de toepassing van DCD, met bijna 50% toegenomen. Er is zelfs sprake van verkorting van de wachtlijst voor harttransplantatie. Dit is iets wat nergens anders ter wereld is vertoond en is echt de verdienste van de introductie van DCD-harttransplantatie. In Nederland hopen we in 2019 mogelijk te maken dat DCD- harttransplantatie ook hier zijn intrede kan doen. Daarvoor zullen DCD donoren gescreend moeten gaan worden om te zien of ze geschikt zijn om ook hun hart te donoren. Hiervoor zouden zelfs euthanasiepatiënten in aanmerking kunnen komen. Als hiermee tien extra harttransplantaties per jaar worden verricht dan betekent dat al een toename van 25% van het aantal harttransplantaties per jaar. De toekomst zal moeten uitwijzen hoeveel extra harttransplantaties er echt verricht kunnen worden.”

Veelbelovend

De onderzoekers van Erasmus MC, UMC Utrecht en UMC Groningen pleiten er in Medisch Contact voor, om ook DCD-transplantaties uit te voeren in Nederland, ook al zijn er nog geen langetermijnresultaten bekend. Roest: “Nu sterven er mensen op de wachtlijst, terwijl de eerste resultaten uit Engeland en Australië veelbelovend zijn.

Voor meer artikelen klik hier