cholesterolverlaging, huisartsen, Gouden standaard, patiënt, LDL-cholesterol

Brief aan de minister van Volksgezondheid

Aan de minister van Volksgezondheid
 
Roermond, 20 mei 2019 
 
Geachte minister,
 
Hartpatiënten Nederland, de grootste en enige onafhankelijke belangenvertegenwoordiger voor hartpatiënten in Nederland, is ernstig bezorgd over een nieuwe richtlijn voor cholesterolwaardes. Die komt erop neer dat artsen gedwongen zijn hun patiënten medicijnen te geven, die de LDL-cholesterolwaarden in het bloed zodanig verlagen, dat hun gezondheid in gevaar komt. De onlangs aan artsen opgelegde nieuwe streefwaarde van 1,8 mmol/l LDL-cholesterol is onnatuurlijk laag. De bijpassende medicijnen zijn niet bewezen veilig, de effecten op de langere termijn zijn onbekend, en ze zijn bovendien peperduur. Wij vinden dat de nieuwe richtlijn LDL-cholesterol van tafel moet, voor er ongelukken gebeuren en er miljarden over de balk gegooid worden.
 

Overwegingen

De gezondheid van patiënten wordt in gevaar gebracht door nieuwe richtlijnen voor het tegengaan van ,,slecht’’cholesterol in het bloed. Die nieuwe streefwaarde voor dit zogenoemde LDL-cholesterol moet van tafel. Er is geen enkele onderbouwing voor welke streefwaarde van LDL-cholesterol dan ook. Noch voor destijds 3,0, noch voor daarna 2,5, noch voor nu 1,8 . Hartpatiënten Nederland vraagt u om maatregelen tegen deze nergens op gebaseerde streefwaarde die maakt dat patiënten geheel onnodig medicijnen krijgen met niet geringe bijwerkingen. De nieuwe cholesterolrichtlijn jaagt ons op kosten, terwijl de patiënt in gevaar wordt gebracht. De farmaceutische industrie verdient er over onze rug miljarden aan. 
 

Dwingend

Zoals bekend heeft een multidisciplinaire commissie dwingend een nieuwe richtlijn voorgeschreven. Deze richtlijn houdt in dat de maximale hoeveelheid LDL-cholesterol in het bloed voortaan bij veel patiënten niet meer mag bedragen dan 1,8 mmol/l . Zo’n lage waarde komt van nature niet voor bij mensen. Cholesterol is een belangrijke en onmisbare bouwsteen bij onder meer de hormoonhuishouding en het centrale zenuwstelsel. De gevolgen op langere termijn van een sterke verlaging kent niemand. Volgens de meeste artsen is zo’n richtlijn dan ook onzinnig en niet ongevaarlijk voor onze gezondheid.
 

Belangen

Opgemerkt moet worden dat een meerderheid van leden van deze voorschrijfcommissie de schijn heeft ook de belangen te dienen van de farmaceutische industrie. Ze hebben namelijk conflicterende belangen met de industrie. Deze industrie heeft er belang bij dat de streefwaarde zo laag mogelijk is, omdat dan nieuwe peperdure cholesterolverlagers zoals het injecteerbare Repatha kunnen worden gepusht.
 

Opgelegd

De nieuwe streefwaarde is de commissie opgelegd. Twee artsen werden door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) afgevaardigd naar de Commissie voor het opstellen van de richtlijn. Vooraf had de NHG  echter al ingestemd met een streefwaarde van 1,8 mmol/liter! Dat was namelijk een voorwaarde van de cardiologen voor deelname aan de commissie. Het is nu voor alles zaak om deze richtlijn en de daarop gebaseerde NHG-standaard van tafel te krijgen, vindt Hartpatiënten Nederland.
 

Gevaar voor patiënt

De nieuwe richtlijnen zijn volgens ons een moderne variant van Russische roulette. Voor de nieuwe richtlijn bestaat immers geen enkele wetenschappelijke onderbouwing. Artsen met conflicterende belangen hebben de weg voor de farmaceutische industrie geëffend voor de nieuwe zogenoemde PCSK-9-remmers.  Bij het eerste grote onderzoek (Fourier-studie) lieten die medicijnen geen klinisch relevante, gunstige effecten zien. De middelen zijn bovendien nog onbewezen veilig en vormen daarmee een reëel potentieel gevaar voor patiënten. Dat gold precies zo voor het antidiabeticum Avandia dat pas in 2010 van de markt werd gehaald na tenminste 47.000 doden en jarenlang negeren van overduidelijke signalen.
 

Gouden standaard

Geneesmiddelen, zoals Repatha, die niet uit curatieve overwegingen worden gegeven, maar louter uit preventief oogpunt, moeten voldoen aan de gouden standaard. Die luidt: bewezen effectiviteit en veiligheid moet zijn aangetoond met de hoogste vorm van bewijsvoering. Daaraan kan en mag niet getornd worden, vindt Hartpatiënten Nederland. Geen enkele concessie is denkbaar.
 

Stop riskante cholesterolverlaging

Inmiddels hebben veel huisartsen en zorggroepen echter kenbaar gemaakt de standaard naast zich neer te zullen leggen. Alle reden voor ons om bij u aan de bel te trekken en de noodklok te luiden. Patiënten dreigen door commerciële marketing behandeld te gaan worden met onwerkzame, onveilige cholesterolverlagende injecties. Na vele
tienduizenden doden met de onveilige cholesterolverlager Lipobay en het anti-
diabeticum Avandia mogen we dit onder geen beding opnieuw laten gebeuren.
 
Wij vragen u dan ook om de nieuwe richtlijn met de nieuwe streefwaarde ongedaan te maken, of op zijn minst de invoering ervan op te schorten hangende nader onafhankelijk onderzoek.
 
Met vriendelijke groet,
 
Henri Haenen
Namens Hartpatiënten Nederland
 
 
 

Reacties (5)

 • afbeelding van Peter Wilbrink
  Peter Wilbrink ( )

  Geheel eens met de brief aan de minister.
  Geld staat op plaats 1 daarna een poos niets en dan komt de gezondheid pas.

  mei 22, 2019
 • afbeelding van G.H.Klein
  G.H.Klein ( )

  Geheel eens met de brief.Waarom hebben jullie niet een ieder die mee had willen tekenen daartoe in de gelegenheid gesteld?

  mei 22, 2019
 • afbeelding van Margreet Ham
  Margreet Ham ( )

  Ik ben het geheel eens met de inhoud van de brief. IKzelf zal weigeren deze medicatie te nemen mocht het mij voorgeschreven worden.

  mei 22, 2019
 • afbeelding van Henk Steenbekkers
  Henk Steenbekkers ( )

  Wat mij het meest opvalt in de brief is de volgende passage: "Er is geen enkele onderbouwing voor welke streefwaarde van LDL-cholesterol dan ook. Noch voor destijds 3,0, noch voor daarna 2,5, noch voor nu 1,8 . Hartpatiënten Nederland vraagt u om maatregelen tegen deze nergens op gebaseerde streefwaarde die maakt dat patiënten geheel onnodig medicijnen krijgen met niet geringe bijwerkingen". Bovendien wordt gesproken over onnatuurlijk laag.
  De Hartstichting moet naast deze brief ook eens naar consumenten en patiënten duidelijk maken wat dan wel als er geen waarde bepaling mag komen van LDL-Cholesterol. Überhaupt geen medicatie meer? Deze oproep heb ik al eens meer gedaan, maar ik zie er niets van terug.
  Voorts moet de Hartstichting die belangenverstrengeling maar eens hard maken, want dan is er sprake van fraude. Dat woord wordt echter niet gebruikt, alleen veronderstellingen worden geuit of anders gezegd niet waargemaakte beschuldigingen. Daar zijn andere instanties voor dan de minister.
  Ik hen geen enkel belang, ik ben al jaren hartpatiënt en weet dat ik de laatste twee jaar bevrijd ben van de ellende van de statines. Repatha doet het goed bij mij en ik voel me er gerust bij.

  mei 22, 2019
 • afbeelding van Henk Steenbekkers
  Henk Steenbekkers ( )

  In mijn reactie gebruik ik steeds Hartstichting. Kennelijk moet dat zijn Hartpatiënten Nederland. Sorry voor het verkeerd gebruik.

  mei 22, 2019

Geef een reactie

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA
Voer de CAPTCHA in om aan te tonen dat dit geen geautomatiseerde actie is.