default-header

Geld doneren goed doel

Home Geld doneren goed doel

Hartpatiënten Nederland zet zich al jaren voor hartpatiënten in en heeft in die tijd al heel wat resultaten behaald. Zo zijn er inmiddels veel mensen opgeleid om een Hartbewaakt Nederland te creëren, oftewel middels reanimatie onderwijs. Lees hier over onze ambities en doelen.

Geld doneren om het leven van hartpatiënten te verbeteren

Het aantal mensen dat door hartfalen overlijdt, is de afgelopen jaren gelukkig afgenomen. Hartfalen staat tegenwoordig niet meer bovenaan in de ranglijst van doodsoorzaken. Uiteraard staat hartfalen nog steeds hoog in de ranglijst, tezamen met andere aan het hart gerelateerde ziektes. Er is dus nog veel werk aan de winkel om meer te weten te komen over hartziektes en de behandeling hiervan. Hier heb je natuurlijk (nog) niets aan als je een hartpatiënt bent. Door je hartklachten heb je je levensstijl moeten veranderen en dit is ook van invloed op het leven van je naasten. Denk aan hen als je geld wilt doneren aan een goed doel.

Hartpatiënten Nederland is een belangenbehartigingsvereniging voor hartpatiënten en hun familieleden. Vooral als je net met hartklachten te maken krijgt bij jezelf of bij iemand in je familie, dan heb je vooral behoefte aan informatie, begeleiding en eventueel hulp. Hiervoor kun je terecht bij Hartpatiënten Nederland. Wij informeren je hierbij op allerlei manieren. Ten eerste via ons magazine dat zesmaal per jaar uitkomt, maar ook via webinars en telefonische consulten. Tevens hebben wij een forum waar lotgenoten ervaringen kunnen uitwisselen en organiseren wij diverse activiteiten. Een geld donatie wordt door ons dan ook altijd zeer zinvol besteed.

Geld doneren om het leven van hartpatiënten te verbeteren

Blijf op de hoogte!

Wil jij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in de hartzorg?

De mogelijkheden van doneren van geld aan Hartpatiënten Nederland

Als jij hartpatiënten wilt ondersteunen in hun dagelijkse leven of door informatie meer toegankelijker te maken, overweeg een donatie aan Hartpatiënten Nederland. Misschien ken je hartpatiënten in je omgeving? Dan weet je al enigszins wat voor impact dit heeft op het dagelijkse leven. Door het doneren van geld, kunnen wij hartpatiënten en hun familieleden nog beter informeren en begeleiden. Jouw gift is nodig, want wij ontvangen geen overheidssubsidie en wij willen onafhankelijk blijven. Daarom laten wij ons niet sponsoren door farmaceutische bedrijven. Een vrije gift is welkom, maar je mag ook een vaste donateur worden.

De mogelijkheden van doneren van geld aan Hartpatiënten Nederland