default-header
HomeNieuwsZiekenhuisinnovaties: NVZ roept minister op ruimte te geven

Ziekenhuisinnovaties: NVZ roept minister op ruimte te geven

dinsdag 2 februari 2010, door Hartpatiënten Nederland

De NVZ onderschrijft het advies met de titel ‘Ruimte voor ziekeninnovaties’, dat professor Guus Schrijvers, hoogleraar gezondheidszorg aan de Universiteit Utrecht, op verzoek van

de branchevereniging heeft uitgebracht.

In het advies geeft Schrijvers aan hoe de bekostiging vanaf 2011 zo kan worden ingericht dat bestaande knelpunten worden opgelost en innovatie versneld kan plaatsvinden. Voorzitter Roelf de Boer van de NVZ bood het rapport op 27 januari aan minister Klink van VWS aan.

Innovaties in ziekenhuizen zijn nodig om de patiënt in de toekomst de beste zorg te bieden en om deze zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Door de zorg slimmer te organiseren kunnen ziekenhuizen toekomstige problemen zoals vergrijzing en arbeidsschaarste beter het hoofd bieden. Ziekenhuizen willen graag innoveren, maar ze lopen daarbij op dit moment tegen tal van financiële en bureaucratische belemmeringen aan.

Voorgestelde maatregelen
De NVZ stelt daarom aan de minister de volgende maatregelen voor:

– Voor inhoudelijke innovaties: voorlopige toelating van experimentele DBC’s tot het verstrekkingenpakket. Hiermee kunnen die veelbelovende innovaties, die nog niet behoren tot reguliere zorg, maar wel uit de ontwikkelingsfase zijn, snel voor een brede patiëntengroep beschikbaar komen.

– Voor procesinnovaties: invoeren van een opslag van drie procent in de DBC prijzen voor procesinnovaties. Procesinnovaties horen continu in elk ziekenhuis plaats te vinden en uit reguliere, interne middelen te worden bekostigd, zonder landelijk fonds of regels.

– Voor structuurinnovaties: komen tot gerichte aanpassingen van de regelgeving rond DBC’s. Hierdoor kunnen vernieuwingen als zorg op afstand en taakherschikking enorme impulsen krijgen.

Bron: NVZ


Geef een reactie