default-header
HomeNieuwsVoordelig doneren

Voordelig doneren

woensdag 7 april 2010, door Hartpatiënten Nederland

Het is slim om bij schenken en nalaten de fiscale mogelijkheden te benutten.
Uw vrijgevigheid pakt zo een stuk voordeliger uit.

Een automatische afschrijving, een paar euro in een collectebus of een eenmalige storting na een TV-actie: ongemerkt geeft u jaarlijks een flink bedrag uit aan goede doelen. Prima natuurlijk, want hier wordt veel goeds mee gedaan. Maar het kan slimmer. Als u het goed aanpakt, dan betaalt de fiscus mee aan uw gulheid. Een gift is namelijk, onder bepaalde voorwaarden, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

De belangrijkste voorwaarde is dat het goede doel een ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI) is. Dit kunt u controleren op www.belastingdienst.nl/giften. Ook Stichting Hartpatiënten Nederland is een ANBI. Vanaf 1 januari 2010 gaat de fiscus strengere eisen stellen aan ANBI’s. Zij moeten zich voortaan voor 90 procent richten op het algemeen nut. Nu is dat nog slechts 50 procent. Voor uw donaties aan Stichting Hartpatiënten Nederland heeft dit geen gevolgen.

Een tweede voorwaarde is dat het totaal aan donaties boven de drempel van 1% van uw gezamenlijke inkomen moet uitkomen. Het gaat hierbij om het gezamenlijke inkomen van u en uw eventuele fiscale partner. Het meerdere mag u aftrekken, tot aan een maximum van 10% van uw gezamenlijke inkomen. Stel, u en uw partner verdienen samen €25.000. In totaal schenkt u €1.000 aan goede doelen. U kunt dan €750 opvoeren als aftrekpost, want de drempel (1% van €25.000) is niet aftrekbaar.

Komt u in een jaar niet aan het drempelbedrag? Overweeg dan om de giften voor het komende jaar (of de komende jaren) alvast dit jaar te doen. Zo heeft u maar eenmaal te maken met de drempel en kunt u meer aftrekken.

Lijfrenteschenking

Om al uw giften te kunnen aftrekken, moet u ze wel nauwgezet bijhouden en van elke donatie een schriftelijk bewijs vragen. De vraag is of u die moeite neemt als u een paar euro in een collectebus stopt

Die rompslomp kunt u voor een groot deel voorkomen door bewust te kiezen voor een of enkele goede doelen en in de vorm van lijfrentes te schenken. Zo is de volledige gift aftrekbaar, zonder drempel. Dit kan alleen als u minstens vijf jaar lang een vast bedrag per jaar doneert aan hetzelfde goede doel. Bovendien moet u dit vastleggen in een notariële akte. De notariskosten bedragen al gauw €150 tot €200. Het loont de moeite om offertes op te vragen bij meerdere notarissen. Zeker als u ook andere notariële zaken moet regelen, valt er vaak te onderhandelen over de prijs. U kunt ook tarieven vergelijken op vergelijkingssite www.notaristarieven.nl.

Nalaten

U kunt ook een goed doel, zoals Stichting Hartpatiënten Nederland, aanwijzen in uw testament. Dat kan door het goede doel tot (mede-)erfgenaam te benoemen, maar ook door een legaat na te laten. In het laatste geval laat u een omschreven goed (zoals een effectenportefeuille of schilderij) of geldbedrag na aan het doel. Een notaris kan u helpen bij het vastleggen van uw wensen.

Goede doelen zijn zelf geen schenking- en successierechten verschuldigd. Mits ze onder de ANBI-regeling vallen. Deze vrijstelling werd op 1 januari 2006 ingevoerd, nadat Johan Cruijff zich er boos over had gemaakt in de media. De Stichting Cruijff Foundation had een voetbalveldje geschonken aan de Amsterdamse jeugd. Onze landelijke held kon niet verkroppen dat zijn stichting daar schenkingsrechten over moest betalen en trok met succes aan de bel. En dat is ook voor Stichting Hartpatiënten Nederland erg prettig!

Meer informatie:

  • www.cbf.nl (Centraal Bureau Fondsenwerving)
  • www.notaris.nl of de notaristelefoon: 0900-3469393
  • www.belastingdienst.nl/reken/giften test zelf of u uw giften kunt aftrekken

 

 

Oud testament? Even checken!

Veel mensen hebben in het verleden een zogenaamd ‘goede doelentestament’ opgesteld. Dit was voorheen vooral interessant als bijvoorbeeld neven en nichten de belangrijkste erf­genamen zijn. Zij betalen namelijk het hoogste tarief aan successierechten. Via een ingewikkelde fiscale constructie kwam zo een deel van deze successierechten bij het goede doel terecht, in plaats van bij de fiscus. U herkent zo’n constructie onder meer aan de woorden ‘vrij van rechten en kosten’.

Sinds 1 januari 2006 biedt dit echter geen voordelen meer en kan het zelfs nadelig uitpakken. Heeft u jaren geleden een goede doelentestament op laten maken, dan is het verstandig een notaris te laten controleren of deze moet worden aangepast.

 

 


Geef een reactie