default-header
HomeNieuwsVergoeding stoppen–met-roken-programma’s in gevaar door ontbreken handtekening

Vergoeding stoppen–met-roken-programma’s in gevaar door ontbreken handtekening

zaterdag 22 mei 2010, door Hartpatiënten Nederland

Minister aarzelt met uitvoering besluit tot vergoeding stoppen-met-roken-programma’s
In juli 2009 besloot de Tweede Kamer met een meerderheid van stemmen het besluit van de Minister van VWS

te ondersteunen om stoppen-met-rokenprogramma´s op te nemen in het basispakket. Nu, bijna een jaar later, is dit besluit door de Minister nog niet ondertekend. In zijn ´Voortgangsbrief ‘programmatische aanpak van chronische ziekten ‘ van 18 mei schroeft de minister dit besluit weer terug tot ambitie. Dit staat haaks op het feit dat de vergoeding van preventie een belangrijke pijler is  in het preventiebeleid van Minister Klink. Verzekerde preventie lijkt daarmee ineens ver weg.

Verbolgen

KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse Hartstichting, het Astma Fonds en STIVORO zijn verbolgen over deze brief en het feit dat de Minister nog steeds niet heeft getekend. De vergoeding van de behandeling van tabaksverslaving via stoppen-met-rokenprogramma´s is al een jaar vertraagd door het niet per 2010 al te implementeren maar pas per 2011. De verontwaardiging is dan ook zeer groot bij de gezondheidsfondsen en STIVORO. Michael Rutgers, directeur Astma Fonds: ´Door de vergoeding van stoppen met roken nu weer als ambitie neer te zetten, zijn we weer terug bij af. Hiermee wordt het preventiebeleid van de Minister ongeloofwaardig.´
Hans Stam, directeur van de Nederlandse Hartstichting: ´Minister Klink heeft met het nog niet ondertekenen van het Koninklijk Besluit het preventieveld in de steek gelaten. En dat juist door een Minister die preventie op de agenda heeft geplaatst. Eeuwig zonde.’
Ton Hanselaar,directeur KWF Kankerbestrijding: ‘Als de Minister dit besluit niet ondertekent laat hij een belangrijke kans voorbij gaan om preventie concreet gestalte te geven. Roken is nog steeds de oorzaak van 30% van de kankersterfte in Nederland.’

Formaliteit

Het besluit van juli 2009 vraagt nog om bekrachtiging middels het tekenen van het Koninklijk Besluit (KB). Dit ondertekenen was slechts een formaliteit. Niets stond dit meer in de weg aangezien de vergoeding van stophulp de stevige bezuinigingsronde van het ministerie van VWS heeft overleefd. Door het niet ondertekenen bewandelt de minister niet de Koninklijke weg om besluiten van de Kamer naar behoren uit te voeren. Het besluit om stoppen-met-rokenprogramma’s op te nemen in het basispakket is een concreet voorbeeld van de verbinding van preventie en curatie. Bovenal wordt het signaal afgegeven roken als verslaving te erkennen en rokers te ondersteunen als zij aangeven te willen stoppen. Bijna een jaar later moeten we constateren dat het KB dat moet leiden tot de effectuering van dit besluit nog steeds niet is ondertekend.

Verantwoordingsdag

Nog voordat de minister de voortgangsbrief naar de Tweede Kamer zond, hebben de gezondheidsfondsen en STIVORO in een brief aan de Tweede Kamer gevraagd bij de Minister aan te kaarten waarom het ondertekenen zo lang op zich laat wachten. Er is breed draagvlak en het is een opstap naar een alomvattend en succesvol preventiebeleid. Bovendien benadrukt het RIVM in het recent verschenen VTV rapport 2010 nogmaals het belang van deze vernieuwende aanpak voor preventie. Bij de brief hebben de gezondheidsfondsen en STIVORO inktpatronen bijgesloten om de Minister aan te sporen het Koninklijk Besluit voor 1 juni 2010 te ondertekenen.

Bron: Stivoro


Geef een reactie