default-header
HomeNieuwsVerblijf in de bergen stimuleert gewichtsverlies

Verblijf in de bergen stimuleert gewichtsverlies

dinsdag 25 mei 2010, door Hartpatiënten Nederland

Start van onderzoek naar de invloed van een verblijf in de bergen op gewichtsverlies
Waarom leidt een verblijf in de bergen vaak tot gewichtsverlies?

Kan deze wijze van gewichtsverlies worden toegepast op zeeniveau?

Deze vragen staan centraal in een innovatief onderzoeksproject dat binnenkort start rond hoogtesimulatie. Het betreft een regionale samenwerking tussen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR, en de firma b-Cat uit Tiel. Het uiteindelijke doel van het project is om mensen met licht overgewicht op individuele basis voedings- en bewegingsadviezen te geven.

Simulatie

Tijdens het onderzoek zal bij gezonde vrouwen met licht overgewicht (in de leeftijdsgroep van 20-40 jaar) de invloed van een verlaagd zuurstofgehalte in de lucht op het energieverbruik bij lichte lichamelijke inspanning (fietsen) worden onderzocht. Het onderzoek loopt van mei tot eind 2010. Vooruitlopend op de onderzoeksresultaten wordt verwacht dat de energievoorziening van het lichaam in ijle lucht anders functioneert dan op zeeniveau en dat daarbij de verbranding van lichaamsvet toeneemt. Speciaal voor het onderzoek heeft de firma b-Cat, specialist in klimaatbeheersing, op de HAN Campus in Nijmegen een hoogtekamer gebouwd, waarin verblijf in ijle berglucht kan worden gesimuleerd.

Zuurstofgehalte

Tijdens het onderzoek wordt het zuurstofgehalte in de hoogtekamer teruggebracht van 21 tot 17%, een zuurstofgehalte dat overeenkomt met een verblijf op een hoogte van 1500 tot 2000 meter of in een vliegtuig tijdens een transatlantische vlucht. Hoewel er ook in ijle lucht voldoende zuurstof aanwezig is voor het gehele lichaam, wordt het voor de spieren toch iets lastiger om zuurstof aan het bloed te onttrekken. Spieren schakelen daarom in ijle lucht sneller dan normaal over op een energievoorziening die niet afhankelijk is van zuurstof. Deze energievoorziening, gekoppeld aan een verhoogd verbruik van glucose, is algemeen bekend als verzuring.

Extra energie

De lever krijgt als taak om te voorkomen dat spieren door toenemende verzuring minder gaan functioneren. De lever is in staat om tegelijkertijd een teveel aan melkzuur weg te werken en een dreigend tekort aan glucose aan te vullen. Met dit ‘recyclen’ van melkzuur tot glucose slaat de lever dus twee vliegen in één klap, maar dit proces vergt wel extra energie van het lichaam als geheel. Daarom verwachten de onderzoekers dat lichte inspanning onder hoogtesimulatie interessant kan zijn voor mensen met licht overgewicht.

Onderzoeksteam

Het hoogteonderzoek wordt uitgevoerd door drs. Tjieu Maas (bewegingswetenschapper, fysiotherapeut en sportdiëtist) en begeleid door dr. Victor V.A.M. Schreurs (HAN-Lector Sport, Voeding en Leefstijl, tevens als voedingsfysioloog verbonden aan de leerstoelgroep Fysiologie van mens en dier van de Wageningen University).

Deelnemers gezocht

Het onderzoeksteam is nog op zoek naar enkele gezonde vrouwen die willen deelnemen aan het onderzoek. Vrouwen van 20 tot 40 jaar, met licht overgewicht, zijn van harte uitgenodigd deel te nemen. Meer informatie is verkrijgbaar via e-mail: info.sportvoedingfleefstijl@han.nl.

Bron: Wageningen University


Geef een reactie