default-header
HomeNieuwsTarief specialisten per 1 september verlaagd

Tarief specialisten per 1 september verlaagd

donderdag 12 augustus 2010, door Hartpatiënten Nederland

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verlaagt per 1 september 2010 de honorariumtarieven van de medisch specialisten. De NZa geeft daarmee invulling aan de aanwijzing van minister Klink om een overschrijding van 512 miljoen euro in de tarieven te verwerken.

De hoogte van de korting verschilt per specialisme omdat de NZa de korting zo evenredig mogelijk toepast: waar de overschrijding hoog is, valt de korting ook hoger uit.

In mei van dit jaar kreeg de NZa de opdracht van de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) om een korting van 512 miljoen euro te verwerken in de honorariumtarieven van medisch specialisten. Dit bedrag is inclusief de korting van 375 miljoen euro die al eerder door minister Klink is vastgesteld en door de NZa in de tarieven per 1 januari 2010 is verwerkt. Per 1 september vindt er dus ook een inhaalkorting plaats voor de periode tussen 1 januari en 1 september 2010.

Juridische procedures

Tegen de korting van 1 januari 2010 hebben de Orde van Medisch specialisten (OMS) en een aantal wetenschappelijke verenigingen bezwaar gemaakt bij de NZa. De bezwaren hadden vooral betrekking op de hoogte van het kortingsbedrag en de wijze van korten. De NZa heeft deze bezwaren betrokken bij de wijze waarop de vervolgaanwijzing van 512 miljoen in de tarieven is verwerkt.

Differentiatie per specialisme

Naar aanleiding van de bezwaren heeft de NZa VWS gevraagd de hoogte van de overschrijding nader te onderbouwen. Daaruit blijkt dat de overschrijding op juiste wijze is bepaald. Daarnaast heeft de NZa verschillende malen overleg gevoerd met de bezwaarpartijen over de wijze waarop de korting het beste gedifferentieerd kan worden naar de verschillende specialismen. Mede op basis van de inbreng van deze partijen heeft de NZa in samenwerking met Capgemini een differentiatiemodel uitgewerkt. Over die methodiek en de uitkomsten ervan zijn de betrokken partijen geconsulteerd. Naar aanleiding van die consultatie is een aantal aanpassingen in de methodiek aangebracht. De NZa heeft een aantal kanttekeningen van partijen niet kunnen honoreren omdat die niet passen binnen de aanwijzing van VWS.

Gevolgen voor de beroepsgroep

De korting per 1 september betekent voor de meeste specialisten dat hun omzet bij een gelijkblijvende productie zal afnemen. Wel zal het merendeel van de specialisten de door VWS vastgestelde normatieve omzet (in 2008 vastgesteld op 210.000 euro) kunnen blijven realiseren. Aangezien de overschrijding van 2008 door de lange looptijd van DBC’s pas in de tarieven van 2010 kan worden verwerkt, betekent dit dat de extra omzet die de medisch specialisten gezamenlijk in 2008 en 2009 hebben behaald door de overschrijding niet wordt terugbetaald.

Bron: NZa


Geef een reactie