default-header
HomeNieuwsTandenborstel broedplaats van bacteriën

Tandenborstel broedplaats van bacteriën

zaterdag 17 juli 2010, door Hartpatiënten Nederland

TNO heeft in opdracht van Aquafresh een onderzoek uitgevoerd naar de microbiologische gesteldheid van diverse merken tandenborstels. Het onderzoek toont aan dat het aantal bacteriën op een tandenborstel stijgt, naarmate deze langer wordt gebruikt.

Na drie maanden gebruik bevat een tandenborstel gemiddeld 7 miljoen bacteriën.

Voor het TNO-onderzoek moesten 37 vrijwilligers hun tandenborstels inruilen voor een nieuw exemplaar. Dit gebeurde drie maal: bij aanvang van het onderzoek, na één maand en ten slotte na drie maanden. Vervolgens werd de microbiële gesteldheid van de tandenborstels onderzocht. Het type, de kwaliteit en de gebruikswijze van de tandenborstel (slijtage, reiniging, bewaarcondities, etc.) zijn in dit onderzoek niet meegenomen.

Microbiologisch onderzoek

De resultaten van het onderzoek bevestigen de resultaten uit eerdere onderzoeken. Na drie maanden gebruik bevat een tandenborstel gemiddeld 7 miljoen bacteriën. Verder werd incidenteel E.coli-bacterie gevonden, wat mogelijk duidt op besmetting vanuit de omgeving. E. coli is in grote aantallen aanwezig in de darmen van zoogdieren, waaronder ook de mens. Het organisme komt daarnaast voor in het milieu, op ongewassen groenten en op rauw vlees. De herkomst van de E.coli-bacteriën op de tandenborstel is onduidelijk.

Om te kunnen vaststellen of bacteriën op een tandenborstel mogelijk ziekteverwekkend zijn, heeft Aquafresh TNO gevraagd een verkennende studie uit te voeren naar orale pathogenen. Dit zijn micro-organismen die in verband worden gebracht met cariës en (infectie)ziekten zoals parodontitis. De onderzoekers troffen vijf bekende orale pathogenen (Streptococcus mutans, Tannerella forsythensis, Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium nucleatum en Candida albicans) op de onderzochte tandenborstels aan. Op basis van de huidige resultaten kan niets gezegd worden over een eventueel risico op infecties.

Slijtage

Tandartsen raden hun patiënten aan om tandenborstels, waarmee gedurende drie maanden of langer is gepoetst, niet meer te gebruiken. Intensief gebruik van tandenborstels zorgt voor slijtage van de borstelkop. Deze slijtage kan de efficiëntie van plaqueverwijdering sterk verminderen. In de praktijk worden tandenborstels echter veelal gedurende een langere periode gebruikt (soms een jaar of langer).

Bron: TNO


Geef een reactie