default-header
HomeNieuwsOproep… Wat betekent dit voor u?

Oproep… Wat betekent dit voor u?

dinsdag 6 april 2010, door Hartpatiënten Nederland

AWBZ in beweging

Heeft u te maken met de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Bijvoorbeeld omdat u thuis verzorging krijgt of omdat uw kind begeleiding nodig heeft.

Of omdat uw vader of moeder in een speciale woonvorm woont. Dan heeft u waarschijnlijk ook gemerkt dat veel in de AWBZ is veranderd.

Beter of slechter?

De gezamenlijke cliëntenorganisaties willen graag van u weten wat de veranderingen voor u (of iemand in uw directe nabijheid) betekenen. Is uw situatie veranderd? En als dit zo is, vindt u dan dat het beter of slechter is geworden?
De ervaringen die u en andere mensen aan ons melden zijn belangrijk. We verwerken ze in een rapport voor de minister en de Tweede Kamer. U vindt het rapport eind juni op www.meldactieawbz.nl

Doe dus mee aan de ‘meldactie AWBZ’

Iedereen die met de AWBZ te maken heeft, kan zijn of haar eigen verhaal kwijt tijdens de landelijke meldactie van 1 april t/m 30 april:

  • Vul de vragenlijst in op www.meldactieawbz.nl. Invullen duurt ongeveer 15 minuten.
  • Wilt u liever iemand spreken? Bel dan naar het Consument en de Zorg meldpunt: 030 – 291 6777. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Uw verhaal blijft anoniem.

Voor wie is de AWBZ?

Mensen die langdurige zorg nodig hebben, kunnen een beroep doen op de AWBZ. Bijvoorbeeld voor begeleiding, verpleging of persoonlijke verzorging. Soms voor opvang in speciale dagcentra als deelname aan onderwijs niet mogelijk is. Of speciale dagbesteding voor iemand die geen gewoon werk kan krijgen. Daarnaast is de AWBZ er voor zorg in speciale woonvormen of zorginstellingen.

Samenwerkende organisaties

De ‘Meldactie AWBZ’ is een gezamenlijke actie van 7 landelijke cliëntenorganisaties: Chronisch zieken en Gehandicapten Raad, Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties, Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg, LOC zeggenschap in zorg, Nederlandse patiënten Consumenten Federatie, Per Saldo en Platform Verstandelijk Gehandicapten in samenwerking met Zorgbelang en Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg.


Geef een reactie