default-header
HomeNieuwsOplosbare stent geeft mogelijk meer kans op stolsels dan metalen stent

Oplosbare stent geeft mogelijk meer kans op stolsels dan metalen stent

maandag 23 januari 2017, door Hartpatiënten Nederland

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) heeft alle cardiologen geïnformeerd over potentiële problemen met de ‘Absorb BVS’ oplosbare stent. Deze stent is sinds 2012 beschikbaar. Wetenschappelijke onderzoeken wijzen nu echter uit dat deze oplosbare stent een grotere kans geeft op stolsels in de stent, in vergelijking met de ‘klassieke’ metalen stent. De oorzaak ligt er waarschijnlijk in dat de oplosbare stent minder snel oplost dan verwacht. 
 
Een grotere kans op een stolsel in de oplosbare stent (stenttrombose) ten opzichte van een metalen stent werd recent voor het eerst beschreven in de ABSORB II-studie. De resultaten van deze studie werden afgelopen najaar gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift ‘The Lancet’. Het onderzoek laat een twee tot drie keer hogere kans zien op een stenttrombose in een periode van drie jaar na de plaatsing van de oplosbare stent. Dit beeld wordt nu bevestigd door een voorlopige data-analyse van een grote Nederlandse multicenterstudie naar oplosbare stents. Ook deze voorlopige analyse suggereert sterk dat het plaatsen van een oplosbare stent op een termijn van drie jaar een groter risico op stenttrombose met zich meebrengt in vergelijking met een metalen stent. Uit dezelfde analyse komt overigens ook naar voren, dat de kans op overlijden niet is verhoogd.
 
Patiënten kunnen contact opnemen met hun cardioloog
De NVVC en Hartpatiënten Nederland adviseert patiënten, die in de afgelopen 2-3 jaar een dotterprocedure van het hart hebben ondergaan en zich zorgen maken, contact op te nemen met hun eigen cardioloog. Deze zal nagaan welke stent is gebruikt en met een advies komen met betrekking tot bloedverdunnende medicatie. Zo kan worden overwogen de behandeling met een combinatie van twee bloedverdunners te verlengen (3 jaar in plaats van 1 jaar), om de kans op stenttrombose te verkleinen.
 
Risico op stolselvorming in metalen stent is klein
Het risico op stolselvorming in een metalen stent, die tot op heden het meest gebruikt wordt, is klein: ongeveer 1 procent over een periode van drie jaar. Dit dankzij de behandeling met een tweetal bloedverdunners in het eerste jaar na plaatsing van de stent. Stolselvorming in een stent kan leiden tot acute klachten van pijn op de borst, waarvoor meteen medisch contact moet worden gezocht en een nieuwe dotterbehandeling nodig kan zijn.
 
Bloedverdunnende medicatie
Patiënten die aan de studie hebben deelgenomen worden hierover benaderd en krijgen een advies over de bloedverdunnende medicatie. Het is niet bekend of patiënten die een oplosbare stent gekregen hebben buiten deze studie om ook een hoger risico lopen op stolselvorming in de stent. Bovendien zijn er geen internationale richtlijnen die deze verlengde duur van extra bloedverdunning ondersteunen. Op dit moment is het nog te vroeg om ook deze patiënten terug te roepen, zolang er nog geen eenduidige conclusies te trekken zijn uit lopend (inter)nationaal onderzoek. De eindresultaten van het Nederlands onderzoek worden eind februari 2017 verwacht en zullen eerst nauwkeurig vergeleken moeten worden met die uit andere onderzoekingen gedaan met deze oplosbare stent. Ook de leverancier van deze stent werkt hieraan mee.
 
Voor meer informatie kunt u bellen met 0475 – 31 72 72 of mailen naar roermond@hartpatienten.nl
 

Geef een reactie