default-header
HomeNieuwsMediq Apotheken en CZ sluiten meerjarig contract

Mediq Apotheken en CZ sluiten meerjarig contract

woensdag 2 december 2009, door Hartpatiënten Nederland

Mediq Apotheken en zorgverzekeraar CZ hebben voor 2 jaar een contract gesloten dat een alternatief biedt voor het preferentiebeleid. Kern van het contract is dat prijzen van geneesmiddelen omlaag gaan,

Mediq een hoger tarief krijgt voor de dienstverlening en Mediq baas blijft over het eigen schap. Waar bij het preferentiebeleid verzekeraars de inkoop van medicijnen overnemen, blijft bij dit contract Mediq verantwoordelijk voor de keuze van leverancier. Dit betekent dat de Mediq apotheker weer op basis van het voorschrift van de huisarts lokaal bepaalt welk geneesmiddel wordt afgeleverd in plaats van dat een verzekeraar landelijk vaststelt welke medicijnen als enige voor vergoeding in aanmerking komen. Daarnaast gaan CZ en Mediq Apotheken samen extra zorgdiensten ontwikkelen voor hun klanten. Het contract gaat 1 januari 2010 in.

Mediq krijgt een lagere maar vaste prijs van de verzekeraar voor geleverde medicijnen. Hiermee gaan de kosten van geneesmiddelen omlaag. Daartegenover staat dat CZ aan Mediq de maximale door de NZa vastgestelde receptregelvergoeding betaalt. Dit tarief staat nu op € 7,94, ofwel € 0,66 hoger dan het basistarief van € 7,28. Ook houdt CZ over het afgesproken assortiment – een brede groep generieke geneesmiddelen met de daaraan gekoppelde spécialités – niet meer een bepaald percentage van de vergoedingsprijs in (de zogenaamde clawback).

Mediq behoudt de inkoopfunctie over de geneesmiddelen. Bij het preferentiebeleid moeten apotheken de verschillende preferente (voorkeurs-) middelen in huis hebben van de verschillende zorgverzekeraars, die ook nog regelmatig wisselen. De logistieke en administratieve kosten hiervan vermijdt Mediq door zelf in te kopen. Ook kan Mediq betere afspraken maken met leveranciers. Daarnaast blijft de arts vrij om het beste geneesmiddel voor de patiënt voor te schrijven, terwijl de Mediq apotheker adviseert over de meest doelmatige optie. De professionele rol van de arts en apotheker is hiermee gewaarborgd.

De partijen hebben ook afgesproken samen de verspilling van medicijnen terug te dringen. CZ en Mediq Apotheken gaan daarnaast samen met andere zorgverleners in de komende maanden additionele farmaceutische zorgdiensten ontwikkelen. Uitgangspunt is kwaliteit van zorg. Het is de bedoeling dat Mediq voor dergelijke diensten, in lijn met de beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), additionele vergoedingen ontvangt. Mediq gaat ervan uit dat apotheken in de toekomst in toenemende mate door zorgverzekeraars betaald worden voor deze diensten. Mediq heeft onlangs ook afspraken gemaakt met Zilveren Kruis Achmea en Agis en loopt met de contracten vooruit op de vrije marktwerking in de farmacie.

Marc van Gelder, CEO Mediq: “Van het preferentiebeleid zijn wij nooit voorstander geweest, aangezien dat leidt tot verschraling van de zorg. Deze overeenkomst met CZ biedt een alternatief dat past in de strategie van Mediq. De extra zorgdiensten leiden tot gezondheidswinst voor de eindgebruiker. Daarnaast maken we gebruik van de ruimte die de NZa de farmaceutische markt biedt, in aanloop naar vrije marktwerking. Nu de inkoopmarge op geneesmiddelen fors gedaald is zijn we op weg naar een ander verdienmodel waarbij we in toenemende mate worden beloond voor geleverde diensten.”

Bron Mediq.com


Geef een reactie