default-header
HomeNieuwsLang leve kwetsbare senioren

Lang leve kwetsbare senioren

woensdag 21 juli 2010, door Hartpatiënten Nederland

Het Erasmus MC gaat zich extra inzetten voor kwetsbare senioren. Focus van de onderzoeken ligt onder meer op verbetering van hun sociale netwerk en aanpassing van hun woonomgeving.

Positieve insteek

Opmerkelijk is dat de onderzoekers uitgaan van wat senioren wel kunnen, in plaats van gebreken centraal te stellen. Bij de drie studies staan de wensen van de ouderen voorop:

  • Aanpak wijken: ‘Welzijn en zorg voor ouderen in Rotterdam volgens integrale wijkaanpak’. Uitgangspunt hierbij is hoe 75-plussers in hun wijk het leven kunnen leiden dat ze graag willen leiden. Er wordt gekeken naar hun netwerk en activiteiten dichtbij huis. Het motto: verhoging van de zelfredzaamheid.
  • Woonomgeving: ‘De rol van de fysieke omgeving voor zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen.’ Deze studie draait om de invloed die de gebouwde omgeving uitoefent bij lichamelijke activiteit en de kwaliteit van het leven. Onderzoekers zullen aanbevelingen opstellen hoe de omgeving aan te passen op senioren.
  • Gevolgen handicaps: ‘Kwetsbaarheid bij ouderen met verstandelijke handicaps’. Hierbij bekijken onderzoekers de gevolgen van verstandelijke handicaps voor het dagelijkse leven. Hun uitgangspunt is het voorkomen van jaren van ongezondheid en afhankelijkheid.

Veel partners

Bij de onderzoeken die het Erasmus MC gaat uitvoeren, is een grote reeks kennisinstanties betrokken. Enkele partners: de ouderenbond ANBO, GGD Rotterdam Rijnmond, Hogeschool Rotterdam, De Stromen, Laurens en de Argos Zorggroep. Ook de gemeenten Rotterdam, Spijkenisse en Tilburg nemen deel.

GENERO

De studies vallen onder GENERO, het Geriatrisch Netwerk Rotterdam en Omgeving. Dit soort netwerken is in heel Nederland opgericht om de ouderenzorg te verbeteren, samen met senioren zelf. Kennisinstantie ZonMw heeft toegezegd de onderzoeken te subsidiëren, onder het gebruikelijke voorbehoud.

Bron: Erasmus MC


Geef een reactie