default-header
HomeNieuwsHet vrouwenhart is anders dan het mannenhart

Het vrouwenhart is anders dan het mannenhart

dinsdag 18 april 2017, door Hartpatiënten Nederland

Op 10 april verscheen de tweede editie van het boek over cardiovasculair risicomanagement bij vrouwen: Het vrouwenhart: ‘begeerd en minder miskend’.

Op 10 april verscheen de tweede editie van het boek over cardiovasculair risicomanagement bij vrouwen: Het vrouwenhart: 'begeerd en minder miskend'. De auteurs, interventiecardioloog bij VUmc, Yolande Appelman en Jeanine Roeters van Lennep van Erasmus MC schreven deze leidraad voor huisartsen, cardiologen, gynaecologen, overgangsspecialisten en praktijkondersteuners.
 
Boek het vrouwenhartHet is een praktische leidraad bij het zo vroeg mogelijk (h)erkennen en behandelen van cardiovasculaire risicofactoren. Daarnaast is het een pleidooi voor  het aanmoedigen en bewerkstelligen van een gezondere leefstijl waarbij meer lichaamsbeweging, samen met een gezond voedingspatroon, bij alle vrouwen in Nederland een belangrijk onderdeel vormen. Immers 80% van hart- en vaatziekten kan met een gezonde leefstijl voorkomen worden, ook bij vrouwen!  
 
Het boek geeft een actueel overzicht van de kennis en inzichten met betrekking tot het vrouwenhart. Sinds het verschijnen van de eerste editie is meer kennis verworven en is meer bekend over de vrouwspecifieke risicofactoren bij hart- en vaatziekten en over de pathofysiologie.
 
Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen in de Westerse wereld. Er overlijden heden ten dagen meer vrouwen dan mannen aan de gevolgen van hart- en vaatziekten. De verschillen tussen mannen en vrouwen spelen een belangrijke rol in het hele palet van klachten tot diagnostiek, van pathofysiologie tot behandeling.
 
Door het (abusievelijk) niet onderkennen van een hartprobleem bij vrouwen met klachten maar zonder zogeheten obstructief vaatlijden, begint voor de vaak menopauzale vrouw een zoektocht in het medisch circuit naar de oorzaak van haar klachten. Door een vroegtijdige herkenning en erkenning van klachten en risicofactoren bij vrouwen tijdens de peri- en postmenopauzale levensfase kan er een daling worden bewerkstelligd van het sterftecijfer en een verbetering van de kwaliteit van leven van de vrouw.
 
Bron: Vumc
 

Geef een reactie