default-header
HomeNieuwsHet Dr. Frank Dieet

Het Dr. Frank Dieet

woensdag 27 januari 2010, door Hartpatiënten Nederland

De Nederlandse Diabetes Federatie krijgt vragen over het zogenoemde ‘Dr. Frank Dieet’. Dit dieet is populair en zou op korte termijn tot gewichtsverlies leiden bij mensen met diabetes type 2.

Het Dr. Frank Dieet bevat een ruime hoeveelheid eiwitten, weinig koolhydraten en daardoor relatief meer vet. Het dieet is ontwikkeld door Dr. Frank van Berkum, verbonden als internist aan Previtas en Ziekenhuisgroep Twente te Hengelo.
De Nederlandse Diabetes Federatie ziet geen reden om op dit moment af te wijken van de geadviseerde voedingsrichtlijnen en wil mensen met diabetes type 2 adviseren het dieet in samenspraak met de diëtist op te stellen en eventuele wijzigingen van medicatie met de behandelaar te bespreken.
Het Dr. Frank Dieet heeft op de korte termijn tot positieve resultaten geleid bij sommige mensen met diabetes type 2. Zij vielen in korte tijd flink af. Het is echter nog niet bekend of het bereikte gewichtsverlies ook voor lange tijd stand houdt. Ook is het nog onduidelijk of dit dieet wel zo gezond is. Er zijn onder andere sterke aanwijzingen dat een dieet met weinig koolhydraten een versnelde atherosclerose tot gevolg kan hebben (S.R. Smith et al. NEJM 2009).  
Het Dr. Frank Dieet volgt niet de CBO richtlijn voor obesitas- behandeling (CBO, 2008) en richt zich op snel gewichtsverlies op korte termijn. Ook is het dieet van dr. Frank niet in lijn met de huidige voedingsrichtlijnen bij diabetes van de NDF (Voedingsrichtlijnen bij Diabetes, NDF 2006).
Het is voor elk mens, met of zonder diabetes, altijd goed om een gezond gewicht
te hebben, gezond te eten en regelmatig te bewegen. Dat verbetert onder andere de
insulinegevoeligheid. En dat is belangrijk bij diabetes type 2.
Voor alles geldt dat een goede behandeling van obesitas gericht is op het ondersteunen van langdurige gedragsverandering (voldoende lichaamsbeweging en een voeding volgens de richtlijnen goede voeding).
De NDF adviseert behandelaars om bij mensen met diabetes primair de adviezen te verstrekken zoals die in de evidence based NDF voedingsrichtlijnen bij diabetes verwoord zijn. Deze kunt u vinden via deze link:  
In de eerder genoemde voedingsrichtlijnen staan wat betreft de koolhydraten de volgende twee aanbevelingen centraal:
– gebruik minimaal 40 energieprocent verteerbare koolhydraten per dag;
– vervang koolhydraten in de voeding niet door vet of andere nutriënten.
Bovendien raadt de NDF mensen met diabetes aan om alleen aan een dieet te beginnen na overleg en met instemming van de behandelend arts. Plotseling een dieet volgen kan namelijk leiden tot ernstige hypo’s (te lage bloedglucosespiegel). Hierbij heeft het de voorkeur dat de diëtist de cliënt begeleidt, zodat in samenspraak met de cliënt een plan opgesteld kan worden waarbij volwaardigheid en veiligheid van de voeding voorop staan.
De NDF ziet geen reden om op dit moment af te wijken van het geadviseerde energiepercentage koolhydraten van minimaal 40. Momenteel wordt door een NDF werkgroep onder leiding van de heer Prof. Dr.Ir. JC (Jaap) Seidell gewerkt aan de actualisatie van de NDF Voedingsrichtlijnen.
Hierbij wordt ook naar de effectiviteit van het gebruik van laag koolhydraatdiëten,  waaronder het Dr. Frank Dieet, nader onderzoek gedaan. Indien de onderzoeksresultaten op dit punt daar aanleiding toe geven, zal de NDF uiteraard haar standpunt herzien.

Bron: Diabetesfederatie


Geef een reactie