default-header
HomeNieuwsDE HARTBEMIDDELAAR

DE HARTBEMIDDELAAR

woensdag 25 mei 2011, door Hartpatiënten Nederland

Zoekt beste zorg voor dolende hartpatiënt

Hartpatiënten Nederland is nu ook hartbemiddelaar. Deze grote belangenorganisatie voor hartpatiënten met een hart- en/of vaatprobleem, start een

bemiddelingscentrum voor mensen die op zoek zijn naar de beste medische zorg in Nederland of buiten de landsgrenzen.

Het nieuwe initiatief is gratis en in het bijzonder bedoeld voor de tienduizenden donateurs van deze landelijke organisatie. De Hartbemiddelaar, zoals de nieuwe service heet, biedt onder meer de mogelijkheid van een ‘second opinion’. Daartoe is een uitgebreid team beschikbaar van vooraanstaande Nederlandse en buitenlandse hartspecialisten.

Waarom zo’n bemiddelingsrol? Voorzitter J. van Overveld daarover: ,,Waar, in welk ziekenhuis en door welke dokter kan ik het beste zo snel mogelijk geholpen of behandeld worden? Het is de vraag die kenmerkend is voor de groeiende bewustwording van patiënten in hun relatie tot de medische stand. Toch raken patiënten, die via allerlei digitale informatiebronnen zelf op zoek gaan naar wat hen mankeert, dikwijls het spoor bijster.

Ze verdrinken in een golf van hele en halve waarheden die het internet, maar ook Facebook en Twitter bieden. Wij willen daarin met De Hartbemiddelaar een betrouwbare en objectieve wegwijzer zijn. Wij denken het kaf van het koren te kunnen scheiden.”

De Hartbemiddelaar zoekt, in samenwerking met Best Medical Treatment dat het servicecentrum voor Hartpatiënten Nederland faciliteert, uit waar een patiënt snel en goed geholpen kan worden. Vervolgens regelt het serviceteam de afspraak met de aanbevolen medicus of het ziekenhuis, en neemt alle formaliteiten met de zorgverzekeraar door opdat de patiënt zich op de therapie  kan richten. ,,De behandelingen waarin wij een beroep kunnen doen op de beste specialisten worden bijna altijd vergoed door de zorgverzekeraar,” stelt voorzitter Van Overveld.

De nieuwe hartservice is dagelijks telefonisch bereikbaar via: 0900 4 278 278 (0900 – H A R T B R U G). Kijk voor meer info op www.hartbemiddelaar.nl

Hartpatiënten Nederland zette in de jaren zeventig van de vorige eeuw grootscheepse luchtbruggen op met hartcentra in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië en redde zo vele honderden Nederlandse hartzieken het leven. Net als toen gaat Hartpatiënten Nederland nu opnieuw op zoek naar de best denkbare zorg voor hart- en vaatpatiënten.


Geef een reactie