default-header
HomeNieuwsDe Academische Alliantie: zorghart voor Zuidoost-Nederland

De Academische Alliantie: zorghart voor Zuidoost-Nederland

woensdag 26 september 2018, door Hartpatiënten Nederland

Het Maastricht UMC+ en het Radboudumc werken al langere tijd samen op verschillende gebieden in patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek.

Het Maastricht UMC+ en het Radboudumc werken al langere tijd samen op verschillende gebieden in patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Deze succesvolle samenwerking wordt onder de naam – de Academische Alliantie – vandaag bekrachtigd in Nijmegen en legt een stevige basis voor zorginnovatie in Zuidoost-Nederland.
 
Academische AlliantieDe Academische Alliantie betekent voor patiënten in Zuid- en Oost-Nederland dat zij voor hoog-specialistische zorg in de eigen regio terecht kunnen. Voor sommige behandelingen betekent dit een verkorting van de wachttijd. Voor de gezondheidszorg als geheel betekent dit meer kostenefficiency door betere inzetbaarheid van dure infrastructuur en apparatuur. Met de Academische Alliantie vergroten beide universitair medische centra hun innovatiekracht en vormen ze samen het academische (zorg)hart van Zuidoost-Nederland.
 
Beide huizen werken al vele jaren succesvol samen op meerdere gebieden, zoals klinische genetica, klinische farmacie, kindzorg en diepe hersenstimulatie (DBS). De afgelopen tijd zijn er nog veel meer samenwerkingsinitiatieven ontstaan en in de maak, onder meer op het gebied van cardiologie, radiologie en KNO (schedelbasischirurgie), oncologie en neurowetenschappen. Expertise en infrastructuur op het gebied van complexe en zeldzame aandoeningen worden samen uitgebreid.
 

Aanvullend en versterkend

 
De expertisegebieden van beide huizen zijn zo complementair aan elkaar dat een structurele bundeling van krachten een logische volgende stap is, maar wel met behoud van de eigen identiteit. Door structureel nauwer samen te werken en elkaars kennis en expertise te delen en aan te vullen, wordt het zorgaanbod vergroot en verbeterd. Dat komt ten goede aan de individuele patiënt en uiteindelijk aan de algemene gezondheid van iedereen.
 
In de Academische Alliantie worden academische patiëntenzorg, infrastructuur, preventie, toonaangevend onderzoek, onderwijs en opleiding uitgebouwd. Ook op het gebied van onderwijs en opleiding zijn er veel synergiemogelijkheden, zoals een gezamenlijk aanbod van leerstoelen, opleidingen en stages. Bovendien borgen Radboudumc en Maastricht UMC+ door deze samenwerking een breed palet aan hoog-specialistische zorg voor de regio, en vormen zij samen een belangrijk onderdeel van bestaande en nieuwe zorgnetwerken en -ketens van zorgverleners.
 
“Door samen op te trekken zullen Nijmegen en Maastricht een stevige positie in het Nederlandse zorglandschap innemen.”
 

Netwerksamenwerking versus fusie

 
Beide umc’s geloven in de kracht van netwerksamenwerking in tegenstelling tot overnames en fusies. Zij werken dan ook in vele netwerken samen met andere ziekenhuizen, instellingen en zorgaanbieders. Met de Academische Alliantie voegen zij de daad bij het woord en latenze zien dat ook op umc-niveau verregaande samenwerking succesvol kan zijn.
 

Stevige positie

 
Prof. dr. Marja van Dieijen, bestuursvoorzitter van het Maastricht UMC+: “We zien hierin ook de invulling van onze maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Onze innovatiekracht – kernwaarde van ieder umc – komt zo nog beter tot zijn recht. Door samen op te trekken zullen Nijmegen en Maastricht een stevige positie in het Nederlandse zorglandschap innemen.” Drs. Leon van Halder, bestuursvoorzitter van het Radboudumc: “Onze overeenkomsten versterken elkaar, met onze verschillen vullen wij elkaar aan. Daarom geloven we in de kracht van de Academische Alliantie. Door nauwe samenwerking ook met bestaande ketens en netwerken kunnen we goede zorg blijven bieden aan onze patiënten in Zuidoost-Nederland en daarbuiten. Alleen zo kunnen we een belangrijke rol blijven spelen in de vernieuwing en de ontwikkeling in de gezondheidszorg.”
 
Bron: Maastricht umc+  

Geef een reactie