default-header
HomeNieuwsCholesterol hype?

Cholesterol hype?

Columns

maandag 12 augustus 2019, door Hartpatiënten Nederland

Cholesterol

In de vorige uitgave was mijn stukje ‘Baas over eigen gezondheid’ lezen waarin ik een oproep deed om met mensen in contact te komen welke gemotiveerd zijn om hun pillendieet om te zetten in een zogeheten leefstijl op recept. De oproep leverde veel reacties op en inmiddels hebben wij contact met een aantal personen en helpen hen zoveel mogelijk vooruit om hun leefstijl op recept te verwezenlijken. Mede door alle positieve reacties en uiteraard door voortschrijdende inzichten zijn wij zeer gemotiveerd hier veel tijd en energie in te steken. Immers, op deze manier kan veel gezondheidswinst geboekt worden.

En gezondheidswinst is voor iedere patiënt het allerbelangrijkste; en veel belangrijker dan financiële winsten. Helaas zijn financiële winsten wel van belang voor onze overheid. Dezelfde overheid die zegt het beste met ons voor te hebben. Maar is dat zo? Want er zijn steeds meer nieuwe bewijzen met betrekking tot voeding en ziekte, maar tegelijkertijd ook talloze discutabele publicaties die totaal nieuwe richtlijnen uitdragen over jarenlange voedingsadviezen. En deze nieuwe richtlijnen staan lijnrecht tegenover eerdere voedingsadviezen. Zij lijken uit de oertijd te komen en uiten zich in kreten als: ‘Ontsnap aan het dieetdogma’, ‘Er heerst een obesitasepidemie’ en  ‘Cholesterol is niet slecht’. En zelfs: ‘Het cholesterol spook’.

En bij dat spook, het cholesterol spook, wil ik even stilstaan, want er is veel commotie rondom een nieuwe richtlijn voor verlaging van de cholesterolwaarde. Deze richtlijn is voor de zoveelste keer naar beneden bijgesteld. Daar maak ik mij, samen met een groeiend aantal huisartsen, grote zorgen om. Reden genoeg om een beroep te doen op onze minister die het -naar het schijnt- goed met ons voorheeft. Relatief snel kregen wij antwoord: hij voegt zich bij het standpunt van de beroepsgroep.

Inmiddels ontstaat er steeds meer discussie rondom die nieuwe waarde, die volgens onderzoeksjournalist Daan de Wit gevolgen heeft voor de levens van tal van patiënten in Nederland. En voor de industrie; die rekent op hogere verkopen van dure injecteerbare geneesmiddelen en mogelijk zelfs ‘ter waarde van een half miljard euro’. Goed voor de industrie, maar is dit ook goed voor de patiënt? De streefwaarde voor het ‘slechte cholesterol’ ging in de loop van de tijd van 3,0 naar 2,5 en nu naar 1,8. Een waarde zó laag waardoor in veel gevallen slechts uitkomst wordt geboden door de nieuwe injecteerbare medicijnen.

In het artikel van Daan de Wit lees ik dat vanaf het begin van het opstellen van de richtlijn in 2006, de belangen van sommige werkgroepleden onduidelijk waren, en niet te controleren. Van de huidige commissie wordt in het artikel gesteld dat bij het merendeel hiervan sprake is van ronduit stuitende belangenverstrengeling.

Als je geen hoge bloeddruk hebt, krijg je het toch zeker van dit soort tenenkrommende, niet uit te leggen verhalen. En het geeft zeker reden tot zorgen. Grote zorgen.  Als minister zou ik oppassen voor belanghebbenden met dubbele agenda’s. Ik zou naar eer en geweten handelen. En ik zou vooral niet meegaan in de zoveelste hype. Dan ben je in mijn ogen goed bezig als minister.

Column door: Jan van Overveld

Voor meer columns van o.a Jan van Overveld klik hier


Geef een reactie