default-header
HomeNieuwsBevriezingsmethode bij boezemfibrilleren bewezen efficiënt en veilig

Bevriezingsmethode bij boezemfibrilleren bewezen efficiënt en veilig

vrijdag 1 juli 2016, door Hartpatiënten Nederland

Gerichte bevriezing van hartboezemweefsel rond de longaders blijkt een efficiënte en zeer veilige methode om patiënten van hun boezemfibrilleren af te helpen.

Gerichte bevriezing van hartboezemweefsel rond de longaders blijkt een efficiënte en zeer veilige methode om patiënten van hun boezemfibrilleren af te helpen. Dat is de belangrijkste uitkomst van een internationaal klinisch onderzoek waaraan Isala Hartcentrum als onderzoekscentrum heeft deelgenomen. De procedure van bevriezing, ook wel cryo-ablatie genoemd, duurt bovendien korter en leidt tot minder complicaties tijdens en na de behandeling.

Fire & Ice onderzoek

In het zogenaamde Fire & Ice onderzoek is voor het eerst een directe vergelijking gemaakt tussen ablatie door bevriezing (cryo-ablatie) en de huidige standaardmethode met radiofrequente energie ('branden').

"Volgens het onderzoek was 65% van alle patiënten na hun eerste ingreep verlost van boezemfibrilleren. Deze succesratio was vergelijkbaar voor beide methodes. Dankzij een verbeterde, tweede generatie cryo-ablatie technologie ligt onze succesratio momenteel zelfs op 80% na een eerste ingreep en 93% na twee ingrepen", aldus hoofdonderzoeker dr. Arif Elvan, cardioloog bij Isala Hartcentrum. "Bijkomend voordeel voor Isala als opleidingsziekenhuis is dat de cryo-methode ook door minder ervaren hartritmespecialisten eenvoudig is uit te voeren. Bovendien zijn ernstige complicaties (zoals beroerte of bloedingen) bij deze methode zeer zeldzaam en in ons ziekenhuis niet voorgekomen. Verder blijkt uit een nadere analyse dat cryo-ablatie een gunstiger effect heeft in de periode na de ablatie. Bij patiënten behandeld met een cryo-ablatie komen na de behandeling 50% minder elektrische cardioversies (elektrische schok om het hartritme te resetten) voor, 33% minder re-ablaties en 21% minder ziekenhuisopnames vergeleken met de standaardmethode met radiofrequente energie."

Isala is een van de zestien medische centra in Europa die deelnamen aan de direct vergelijkende Fire & Ice studie. Daarin werden de twee ablatietechnieken bij boezemfibrilleren vergeleken. In totaal namen 769 patiënten deel aan de studie die allemaal waren gediagnosticeerd met paroxismaal boezemfibrilleren en bij wie minstens één middel tegen hartritmestoornissen niet had geholpen. Zij werden gemiddeld 1,5 jaar vanaf de eerste ablatie gevolgd. De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd tijdens het internationale congres van het Amerikaanse College van Cardiologie en gelijktijdig gepubliceerd in het medisch-wetenschappelijke tijdschrift The New England Journal of Medicine.

Ablatie

Ablatie is een minimaal invasieve ingreep via een katheter in de lies, waarbij het weefsel in de hartboezems gericht wordt behandeld om zo de abnormale elektrische prikkelgeleiding in het hart te blokkeren die een onregelmatige hartritme uitlokt. Dit is mogelijk via hitte (radiofrequente energie) of bevriezing (cryo). De standaard ablatiebehandeling bij boezemfibrilleren is elektrische isolatie van de longaders. Deze longaders kunnen een bron zijn van onregelmatige elektrische signalen die boezemfibrilleren veroorzaken. Cryo-ablatie is intussen in meer dan 50 landen wereldwijd in meer dan 180.000 procedures uitgevoerd als behandeling van boezemfibrilleren.

Boezemfibrilleren

Boezemfibrilleren is de meest voorkomende en een van de meest onderbehandelde hartritmestoornissen. In Nederland hebben ongeveer 300.000 patiënten last van boezemfibrilleren. Bij circa de helft van alle gediagnosticeerde patiënten heeft behandeling met geneesmiddelen geen succes1. Als de aandoening onbehandeld blijft, lopen patiënten tot vijf keer meer risico op het krijgen van een beroerte en een verhoogd risico op het ontwikkelen van hartfalen2.

1Wyse, et al. Circulation. 1996; 93:1262-1277.
2Fuster, et al. Journal of the American College of Cardiology. 2006; 48:854-906.

Bron: Isala kliniek

Geschreven door onze redactie.

Geef een reactie