default-header
HomeNieuwsAantal ziekenhuisfusies stijgt, maar leidt tot lagere patiënttevredenheid

Aantal ziekenhuisfusies stijgt, maar leidt tot lagere patiënttevredenheid

dinsdag 17 oktober 2017, door Hartpatiënten Nederland

Patiënten hebben voorkeur voor kleinschalige zorg

Patiënten hebben voorkeur voor kleinschalige zorg

Utrecht, 16 oktober 2017 – Nederlandse patiënten beoordelen de zorg van een ziekenhuis na een fusie met een rapportcijfer van maar liefst een half punt lager dan voor de fusie. Dit terwijl het aantal ziekenhuisfusies de afgelopen jaren enorm is gestegen. Dit blijkt uit een statistische analyse van meer dan 80.000 ziekenhuiswaarderingen op ZorgkaartNederland in samenwerking van IG&H Consulting & Interim. Uit de analyse blijkt verder dat gespecialiseerde instellingen over het algemeen beter presteren dan algemene ziekenhuizen.
 
De waardering van kleine ziekenhuizen door patiënten ligt met een 8,4 bijna een half punt hoger dan grote ziekenhuizen (8,0). Dit is opvallend omdat ziekenhuizen de afgelopen jaren door fusies juist steeds groter zijn geworden. Uit de waarderingen blijkt echter dat na een fusie van twee ziekenhuizen het rapportcijfer daalt. Van de in 2015 gefuseerde ziekenhuizen neemt deze 1,5 jaar na de fusie af van 8,1 naar 7,8. De waardering van niet-gefuseerde ziekenhuizen over dezelfde periode blijft echter gelijk. “Patiënten willen graag kleinschalige zorg dichtbij huis”, aldus Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie. “Wij zien nog te vaak dat het bij fusies gaat om wat voor de ziekenhuizen goed is, maar dat niet of nauwelijks wordt gekeken naar wat goed is voor de patiënt”.
 

Medisch specialistische zorg

 
Nederlandse patiënten zijn over het algemeen zeer tevreden over medisch specialistische zorg. Instellingen krijgen van hen gemiddeld een hoog rapportcijfer: 8,5. Toch zijn er tussen instellingen flinke verschillen. Zo waarderen patiënten zelfstandige behandelcentra (8,8) en categorale ziekenhuizen (8,5) significant beter dan academische (7,7) of algemene ziekenhuizen (8,2). Ook dit heeft te maken met een compactere omvang van deze instellingen waardoor zij volgens de patiënt goed presteren op behandeling, omgang, informatievoorziening en het luisteren naar de patiënt. “Groot of klein, voor alle zorginstellingen biedt patiëntenfeedback een schat aan informatie om de zorg vanuit de beleving van de patiënt te verbeteren”, aldus Walter Kien van IG&H Consulting. “Instellingen die hier vakkundig op inspelen kunnen uitgroeien tot patiëntgerichte koplopers in de sector.”
 

Open kaart spelen

 
Voor het onderzoek werden 80.000 waarderingen geanalyseerd. Zij maken onderdeel uit van een totaal aan 500.000 patiëntwaarderingen op ZorgkaartNederland. Veldman: “Deze data is een absolute meerwaarde voor zorginstellingen bij het verbeteren van de patiëntenzorg. Helaas zeggen deze cijfers weinig over de kwaliteit van de geleverde zorg. Ziekenhuizen en dokteren moeten daarom hun eigen kwaliteitsgegevens openbaar maken zodat de kwaliteit van de zorg daadwerkelijk kan worden verbeterd. Door alle kwaliteitsgegeven openbaar te maken, kunnen patiënten zien hoe goed een ziekenhuis echt is.”
 

Over IG&H

 
IG&H Consulting & Interim is actief in de sectoren finance, healthcare en retail. Met 120 betrokken en ondernemende sector-insiders helpt het adviesbureau vanuit haar kantoor in Utrecht, én bij klanten zelf, organisaties de transformatie naar radicale klantgerichtheid maken. Daarbij stellen zij hoge eisen aan zichzelf en aan hun werkwijze. Met diepgaande kennis en een persoonlijke benadering nemen zij als adviseurs hun klanten aan de hand en helpen hen de sector te verbeteren. Meer informatie is te vinden op www.igh.nl.
 
Bron: IHG.nl

Geef een reactie