default-header

Marly

Coördinator bij Hartpatiënten Nederland

Met de hand op mijn hart kan ik zeggen dat Hartpatiënten Nederland de mooiste club van Nederland is, die zich op een onafhankelijke en objectieve manier inzet voor hartpatiënten en hun naasten. Bij HPNL staat het belang van de patiënt altijd voorop.

In mijn werk merk ik dagelijks dat HPNL hartpatiënten en hun naasten écht steunt in tijden van onzekerheid. Dat wij hen de juiste informatie bieden en de weg wijzen, ervaren ze als ontzettend waardevol. Het is door de bijdrage van donateurs dat wij 1,5 miljoen hart- en vaatpatiënten en hun naasten helpen, begeleiden, adviseren, informeren en bovenal ook steunen. Zo zet ik mij, als derde generatie van Overveld, met hart en ziel in voor HPNL. Ons hart klopt voor alle hartpatiënten. Dat doet het nu en mede door uw bijdrage kunnen wij dit in de toekomst blijven doen.

Marly - Hartpatiënten Nederland