default-header
HomeNieuwsStandpunt op adviezen Gezondheidsraad over vitamines en mineralen

Standpunt op adviezen Gezondheidsraad over vitamines en mineralen

maandag 11 januari 2010, door Hartpatiënten Nederland

Levensmiddelen bevatten vitamines en mineralen, ook wel microvoedingsstoffen of micronutriënten genoemd. Deze stoffen zijn onmisbaar voor de mens.

Een evenwichtig en gevarieerd voedingspatroon voorziet in een voldoende inname van de meeste vitamines en mineralen. Enkele vitamines en mineralen komen in de normale voeding evenwel in te lage hoeveelheden voor om in de behoefte te kunnen voorzien. Die behoefte is bovendien niet voor alle bevolkingsgroepen gelijk. Ook een te hoge inname van bepaalde microvoedingsstoffen kan schadelijk zijn. Daarom is gericht beleid noodzakelijk dat bevordert dat door alle bevolkingsgroepen voldoende, maar niet teveel, vitamines en mineralen worden ingenomen.
In januari 2006 heeft de minister van VWS de Gezondheidsraad om advies gevraagd bij de heroverweging van het huidige beleid voor microvoedingsstoffen. De adviezen van de raad zijn verschenen in 2008 en 2009. Deze adviezen zijn door medewerkers van VWS eind 2009 besproken met vertegenwoordigers van nauw betrokken beroepsgroepen en deskundigen.

Lees verder op Medicalfacts.nl


Geef een reactie