default-header
HomeNieuwsOproep: laat uw pacemaker of ICD controleren na overlijden

Oproep: laat uw pacemaker of ICD controleren na overlijden

BelangenbehartigingMisstandenZiekenhuis

maandag 10 december 2018, door Hartpatiënten Nederland

Hartpatiënten Nederland roept mensen met een pacemaker of ICD op zich te melden. Hartpatiënten Nederland wil dat de pacemaker of ICD bij de dood van de patiënt voortaan wordt nagelezen, kortom: dat op de patiënt autopsie wordt gepleegd.

Hartpatiënten Nederland roept mensen met een pacemaker of ICD op zich te melden. Hartpatiënten Nederland wil dat de pacemaker of ICD bij de dood van de patiënt voortaan wordt nagelezen, kortom: dat op de patiënt autopsie wordt gepleegd. Dit omdat uit internationaal onderzoek door de ICIJ is gebleken dat veel pacemakers en ICD’s onveilig zijn en risico op overlijden in zich dragen. Terwijl ze daar juist voor zouden moeten beschermen.
Onlangs bleek in de media dat er niet of nauwelijks wordt bijgehouden of implantaten (waaronder pacemakersen ICD’s) bijwerkingen hebben, en hoe vaak het mis gaat. Maar liefst 252 journalisten uit 36 landen onderzochten het afgelopen jaar wereldwijd acht miljoen documenten over implantaten zoals pacemakers, stents en borstimplantaten. Vanuit Nederland werkten Radarredacteur Jet Schouten en onderzoeksjournalist Joop Bouma (Trouw) mee aan dit grote onderzoek.
We denken dat implantaten veilig zijn. Maar zijn ze dat wel? Uit het onderzoek door de ICIJ, een internationale organisatie van journalisten, bleek dat implantaten regelmatig minder veilig zijn dan dat ze moeten zijn. Aangezien er nogal wat mensen zijn die een ICD of pacemaker hebben, is het noodzakelijk om hier verder onderzoek naar te doen.
Zo besloot hartpatiënt Rondy de Wildt een wilsbeschikking op te stellen, omdat ze wil dat na haar dood wordt gecontroleerd of haar medisch implantaat tot op het laatst heeft gewerkt. Rondy: “Ik denk dat ik als eenling zo een klein beetje kan bijdragen aan het verbeteren van de patiëntveiligheid. Ik hoop dat meer hartpatiënten dit gaan doen.”
Hartpatiënten Nederland wil hartpatiënten met medische implantaten oproepen het voorbeeld van De Wildt te volgen. “Ik vind dit een heel belangrijk initiatief”, aldus Marly van Overveld, coördinator van Hartpatienten Nederland, dé belangenorganisatie voor alle hartpatiënten. “Heel zinvol. We hebben al langer het idee dat er onvoldoende zicht is op de juiste werking van deze implantaten.”
Hartpatiënten Nederland is reeds in afsluitend overleg met haar juristen en cardiologen teneinde een effectieve afhandeling in deze lastige juridische/medische kwestie te formaliseren. Voor meer informatie:  0475 – 31 72 72 of roermond@hartpatienten.nl

Geef een reactie