default-header
HomeNieuwsNieuwe methode om het cardiovasculaire risico bij vrouwen te bepalen

Nieuwe methode om het cardiovasculaire risico bij vrouwen te bepalen

dinsdag 9 maart 2010, door Hartpatiënten Nederland

Zou u graag op een snelle manier weten hoe hoog uw cardiovasculaire risico is? Voortaan kan dat met enkele eenvoudige vragen dankzij een nieuwe, gebruiksvriendelijke methode.

Evaluatie van de gezondheid van het hart door artsen
Sinds 1948 gebruiken artsen wereldwijd dezelfde methode om de cardiovasculaire risico’s te bepalen. Deze methode is gebaseerd op de zogeheten Framingham-score. Dit evaluatiemodel maakt een schatting van het risico van een hartaandoening (een hartinfarct bijv.) over een periode van tien jaar en steunt op gegevens van een onderzoek waarin zeven factoren werden opgevolgd. Het is op basis van dit onderzoek dat uw arts uw risico inschat. Maar sinds enkele maanden bestaat er nu ook een eenvoudiger te gebruiken evaluatiemodel voor wie zijn cardiovasculair risico wil kennen.

De nieuwe methode om het cardiovasculaire risico bij vrouwen te meten.
De methode werd in 2007 ontwikkeld door de Amerikaanse cardiologische liga (AHA) en heeft tot doel om het risico op hart- en vaatproblemen bij vrouwen in te schatten. Ze plaatst de betrokkenen in een bepaalde categorie: hoog risico, risico, laag risico of geen risico. De criteria komen ongeveer overeen met die in de andere studies. Sommige zijn onontkoombaar (erfelijkheid, diabetes, nierziekte,…), andere hebben te maken met de levenswijze (roken, obesitas, zittende levenswijze,…). De nieuwe methode voor evaluatie van de risico’s vervangt de oudere niet. Ze is minder verfijnd, maar door de eenvoudigheid is ze een waardevol instrument voor vrouwen die zelf willen nagaan of ze eenduidige hartrisico’s vertonen.

Lees verder op E-gezondheid.be


Geef een reactie