default-header
HomeNieuwsLucas Andreas Ziekenhuis overtrad de wet

Lucas Andreas Ziekenhuis overtrad de wet

maandag 14 december 2009, door Hartpatiënten Nederland

AMSTERDAM – De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam zwaar op de vingers getikt over het zonder vergunning bij hartpatiënten implanteren van zogenoemde 'defibrillatoren'.
Deze apparaatjes, ook wel ICD's genoemd, geven een elektrische stroomstoot aan een plotseling stilvallend hart, teneinde het weer op gang te brengen.  

Voor deze speciale medische verrichting is een vergunning nodig, meldt het dagblad De Telegraaf. Het ziekenhuis heeft onlangs tegenover de inspectie toegegeven deze toestemming nog niet te hebben, maar de permissie al wel te hebben aangevraagd.

Inspecteur C. Hofstra-Van Benthem wijst er in een brief aan het ziekenhuis op dat zij hiermee de wet op de bijzondere medische verrichtingen met betrekking tot hartinterventies bij volwassenen heeft overtreden. Zij maant het hospitaal onmiddellijk te stoppen met de behandeling. Dat is inmiddels gebeurd.

Het 'Lucas Andreas' stelt dat zij ervan uitging dat de minister van Volksgezondheid het vergunningensysteem voor dergelijke medische ingrepen binnen afzienbare tijd zou loslaten. Daarom zegt het ziekenhuis alvast te zijn begonnen met ICD-implantaties door twee eigen cardiologen die ook in het AMC werkzaam zijn. Feitelijk werd dus gebruik gemaakt van de ICD-vergunning van het AMC. ,,Het gebeurde inderdaad onder onze paraplu", beaamt AMC-woordvoerder J. Kortenray. ,,Kwalitatief stonden wij ervoor garant, ook voor wat betreft de 24 uurs achtervang. Bovendien was dit geheel in de lijn met onze productieafspraken met verzekeraar AGIS." Het Lucas Andreas heeft sinds dit najaar tien ICD's geïmplanteerd.

Saillant is dat de inspecteur er in haar brief melding van maakt door het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam op het spoor te zijn gezet van de overtreding door het Lucas Andreas. De suggestie als zou haar ziekenhuis 'geklikt' hebben wordt ten stelligste ontkend door bestuursvoorzitter Erbudak van het Slotervaartziekenhuis: ,,Onze aanvraag voor ICD-implantaties werd afgewezen, terwijl wij technisch en qua mankracht heel goed in staat zijn deze ingrepen te doen. Vervolgens hebben wij de inspectie meegedeeld: 'Hoe kan het dan dat andere ziekenhuizen in Amsterdam, zoals het Lucas Andreas, die minder goed geoutilleerd zijn dan wij, kennelijk wel deze ingreep mogen doen?' Het was informatieoverdracht, beslist géén klikken."


Geef een reactie