default-header
HomeNieuwsInternationale publiciteit voor Hartpatiënten Nederland en Rondy de Wildt

Internationale publiciteit voor Hartpatiënten Nederland en Rondy de Wildt

dinsdag 22 januari 2019, door Hartpatiënten Nederland

Een internationaal platform voor wereldwijde onderzoeksjournalistiek besteedt in een publicatie zaterdag 19 januari aandacht aan Rondy de Wildt uit Best en aan Hartpatiënten Nederland. De organisatie, the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) wijst in haar jongste publicatie op een oproep van Rondy de Wildt. Zij doet een oproep aan alle mensen die net als zij een pacemaker of een ICD dragen.

Een internationaal platform voor wereldwijde onderzoeksjournalistiek besteedde in een publicatie zaterdag 19 januari aandacht aan Rondy de Wildt uit Best en aan Hartpatiënten Nederland. De organisatie, the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) wijst in haar jongste publicatie op een oproep van Rondy de Wildt. Zij doet een oproep aan alle mensen die net als zij een pacemaker of een ICD dragen. Zij heeft haar testament gewijzigd en daarin vastgelegd dat na haar dood het implantaat moet worden uitgelezen. Op die manier moet duidelijk worden of ICD of pacemaker heeft bijgedragen aan iemands dood. 
Hartpatiënten Nederland ondersteunt de oproep van Rondy de Wildt. Via de website van de ICIJ kunnen lezers doorlinken naar de oproep van Hartpatiënten Nederland.
 
Daarin roept Hartpatiënten Nederland mensen met een pacemaker of ICD op zich te melden. Hartpatiënten Nederland wil dat de pacemaker of ICD bij de dood van de patiënt voortaan wordt nagelezen, kortom: dat op de patiënt autopsie wordt gepleegd. Dit omdat uit internationaal onderzoek door de ICIJ is gebleken dat veel pacemakers en ICD’s onveilig zijn en risico op overlijden in zich dragen. Terwijl ze daar juist voor zouden moeten beschermen.
 
We denken dat implantaten veilig zijn. Maar zijn ze dat wel? Uit het onderzoek door de ICIJ, een internationale organisatie van journalisten, bleek dat implantaten regelmatig minder veilig zijn dan dat ze moeten zijn. Aangezien er nogal wat mensen zijn die een ICD of pacemaker hebben, is het noodzakelijk om hier verder onderzoek naar te doen.
 
Onlangs bleek in de media dat er niet of nauwelijks wordt bijgehouden of implantaten (waaronder pacemakers en ICD’s) bijwerkingen hebben, en hoe vaak het mis gaat. Maar liefst 252 journalisten uit 36 landen onderzochten het afgelopen jaar wereldwijd acht miljoen documenten over implantaten zoals pacemakers, stents en borstimplantaten. Vanuit Nederland werkten Radarredacteur Jet Schouten en onderzoeksjournalist Joop Bouma (Trouw) mee aan dit grote onderzoek.
 
Hartpatiënt Rondy de Wildt uit Best besloot na het lezen van deze berichten een wilsbeschikking op te stellen. Ze wil dat na haar dood wordt gecontroleerd of haar medisch implantaat tot op het laatst heeft gewerkt. Rondy: “Ik denk dat ik als eenling zo een klein beetje kan bijdragen aan het verbeteren van de patiëntveiligheid. Ik hoop dat meer hartpatiënten dit gaan doen.”
 
Mensen die mee willen doen of hierover meer willen weten kunnen tijdens kantooruren bellen met ons kantoor via 085 081 1000. Mailen kan ook via roermond@hartpatienten.nl 
 
Op de website van de ICIJ kunt u nog enkele verhalen lezen over implantaten, die hebben geleid tot een leven vol pijn en ellende voor de dragers ervan. 
 
Hartpatiënten Nederland zet zich in voor verbetering van de veiligheid van de implantaten. Wij roepen mensen op hun ervaringen met pacemakers en ICD’s aan ons te melden. Dat kan tijdens kantooruren via 0475-327190, en per mail via roermond@hartpatienten.nl.
 
Hartpatiënten Nederland roept hartpatiënten met medische implantaten op, het voorbeeld van De Wildt te volgen. “Ik vind dit een heel belangrijk initiatief”, aldus Marly van Overveld, coördinator van Hartpatiënten Nederland, dé belangenorganisatie voor alle hartpatiënten. “Heel zinvol. We hebben al langer het idee dat er onvoldoende zicht is op de juiste werking van deze implantaten.”
 
Hartpatiënten Nederland is in afsluitend overleg met haar juristen en cardiologen teneinde een effectieve afhandeling in deze lastige juridische/medische kwestie te formaliseren. Voor meer informatie:  0475 – 31 72 72 of roermond@hartpatienten.nl