default-header
HomeNieuwsBewegen voorkomt diabetes

Bewegen voorkomt diabetes

zondag 24 april 2011, door Hartpatiënten Nederland

De mens is ‘gemaakt’ om te bewegen, en om perioden van voedselschaarste te kunnen overleven. Hiertoe legt de mens een vetvoorraad aan, ook in de spieren. Maar doordat we met z’n allen steeds minder bewegen, worden we niet alleen steeds zwaarder,

we spreken het vet dat zich opstapelt in onze spieren en organen onvoldoende aan. Hierdoor ontstaat diabetes. Om dat proces tegen te gaan of te keren is niet alleen afvallen maar vooral meer bewegen belangrijk.

Oratie prof. dr. Patrick Schrauwen

Bewegen is de beste manier om diabetes te voorkomen of genezen. Dat is de belangrijkste boodschap van Patrick Schrauwen in zijn oratie 15 april 2011 bij het aanvaarden van het ambt als hoogleraar op de leerstoel ‘metabole aspecten van type 2 diabetes mellitus’ aan de Universiteit Maastricht.

Suikerziekte

Type 2 diabetes, beter bekend als suikerziekte, is een chronische aandoening waarbij het bloedsuikergehalte op lange termijn stijgt, met negatieve gevolgen voor onder andere hart- en vaten. Op dit moment zijn er in Nederland naar schatting bijna 1 miljoen mensen met type 2 diabetes, en de prevalentie neemt nog steeds toe, ook onder kinderen. Mensen met type 2 diabetes zijn ongevoeliger voor het hormoon insuline, dat er voor moet zorgen dat het suiker gehalte binnen normale grenzen blijft. Door deze insuline-ongevoeligheid stijgt dus het bloedsuiker.

“Insuline-ongevoeligheid is in principe een nuttig proces, dat ons lichaam helpt om te overleven in perioden van voedselschaarste. Het ontstaat doordat vet zich opstapelt in onze organen, zoals de spieren, de lever en het hart. Dit vet kan in perioden van vasten of tijdens fysieke activiteit worden gebruikt voor energielevering. Echter, in een groot deel van de wereld is er geen sprake meer van voedselschaarste. Bovendien zijn we met zijn allen erg inactief. We slaan deze vetten nog steeds op in onze organen, maar spreken ze daarna niet meer voldoende aan. Hierdoor ontstaat diabetes”, legt Patrick Schrauwen uit.

Overgewicht

“Tegenwoordig weten we dat overgewicht de belangrijkste risicofactor is voor het ontstaan van type 2 diabetes. Meer dan 80% van de patiënten met dit type diabetes heeft overgewicht. De oplossing kan dan ook gezocht worden in het voorkomen van overgewicht. Echter, daarbij moet niet alleen worden gelet op een beperking van voedselinname om gewicht te verliezen. Vooral een actievere levensstijl en meer bewegen waardoor we de vetten die worden opgeslagen in onze organen regelmatig gebruiken is belangrijk. Ook al leidt bewegen misschien niet direct tot gewichtsverlies, toch volhouden dus”, luidt het advies van professor Schrauwen.

Bron: AZM


Geef een reactie