default-header

Re:Reanimatie verbod

Home Forums Reanimatie Reanimatie verbod Re:Reanimatie verbod

#82129
Anoniem
Inactief

Interessant in het kader van deze discussie is het onderstaande verhaal uit het NRC van 24 september.

Bussemaker: reanimatie is keus individu

Staatssecretaris wil geen regels

Den Haag, 24 sept. Staatssecretaris Bussemaker (Volksgezondheid, PvdA) wil geen standaardregels voor reanimatie.

Al dan niet reanimeren moet een individuele keuze vooraf zijn. „De cliënt beslist dat in overleg met zijn arts.”

Dat zei Bussemaker gisteravond in een overleg met de Tweede Kamer.

Volgens haar gaat de keuze van een cliënt „altijd boven de keus van de beroepsgroep”. Parlementariërs hadden om het overleg gevraagd nadat er in de zomer over reanimatie van ouderen grote politieke ophef was ontstaan.

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis in Amersfoort stuurde in juni een brief aan alle bewoners waarin werd gesuggereerd dat reanimatie van zeventigplussers met meerdere aandoeningen zinloos is. Bewoners konden aangeven of zij in de toekomst gereanimeerd zouden willen worden. Dit neetenzijbeleid (niet reanimeren tenzij iemand nadrukkelijk heeft aangegeven dat wel te willen) is niet gebruikelijk in verzorgingshuizen, maar wel in verpleeghuizen.

Die hebben daarvoor een richtlijn.

Bussemaker wil graag dat verpleeg- en verzorgingshuizen één richtlijn aanhouden. Maar zo’n richtlijn kan volgens haar nooit gaan over de uitkomst in een individueel geval, maar biedt alleen houvast voor de te volgen procedure. „Er kan geen sprake zijn van standaardiseren”, zei zij.

Als niet duidelijk is wat een patiënt wil, dan is reanimeren volgens Bussemaker de enige optie.

Ze zei dat de overheid heel terughoudend moet zijn „in deze ingewikkelde kwestie”. Bussemaker vindt het niet haar taak om te kiezen voor ja- of nee-tenzij.

De staatssecretaris was „b l ij ” met het initiatief van het verzorgingshuis in Amersfoort om met bewoners afspraken te maken, „maar er mag geen enkele indruk bestaan dat mensen het niet meer waard zouden zijn om gereanimeerd te worden”. Volgens de inspectie was de brief van het gasthuis onzorgvuldig geformuleerd.

Bussemaker sympathiseerde gisteren met het idee om tegenstanders van reanimatie in een huis voor ouderen een snel herkenbare polsband of penning te geven. D66 pleitte daarvoor.

De PvdA-fractie hamerde erop dat tehuizen niet maanden mogen wachten met het voeren van gesprekken over de wenselijkheid van reanimatie met hun nieuwe bewoners. Voor de PvdA, D66 en VVD staat het zelfbeschikkingsrecht van patiënten voorop. De SP en de SGP vinden dat ook het oordeel van de arts op kritieke momenten ruimte moet krijgen.