default-header

Re:Aan mijn lijf geen polonaise

Home Forums Orgaantransplantaties Aan mijn lijf geen polonaise Re:Aan mijn lijf geen polonaise

#81959
ma_ti
Deelnemer

“Er is geen antwoord mogelijk op de vraag wat kunst is.”

Er is zeker geen een enkel antwoord te geven op de vraag wat kunst is. Er zijn echter genoeg mensen die balletjes opgegooid hebben (filosofen, kunstenaars, beumhazen) Er bestaat ook genoeg discussie over. Als er alleen maar van het idee, dat zeker waar is, uit werd gegaan dat er geen volledig uitsluitsel kan worden gegeven op de vraag wat wel en niet kunst is, was er ook een heleboel kunst die daar juist vragen ten aanzien van behoorlijk oninteressant, en daarmee zou er in my humble opinion behoorlijk veel verloren zijn gegaan.

Vanuit het punt van mimesis (of eigenlijk een bepaalde specifieke gedachte ten aanzien van mimesis) kunnen zelfs massaal marktgericht geproduceerde knuffelberen worden gezien als kunst, volgens welke zelfde gedachtegang gebouwen van Gaudi niet tot de wereld van de kunst, maar de wereld van de design behoren. Als je die logica wil hanteren om een definitie van kunst te vormen moet je dat echt zelf weten (,meen ik serieus). Het hangt er maar vanaf hoe je het bekijkt. Dat maakt het er niet minder interessant op het erover te hebben.

“Hoezo is de term “kunstwerk” hoogdravend? Het ligt er maar aan welke uitleg je geeft aan de term “kunstwerk”.
Een kunstwerk is niet perse iets wat gezien kan worden als iets waar je mee loopt te pronken, of wat ik een galerie hangt of staat.”

Tja dolores, op het tweede gedeelte van deze vraag ga ik geeneens antwoord geven maar je verwijzen naar wat ik in mijn vorige post ten aanzien van performance art gezegd heb. Misschien eerst efkes lezen in het vervolg. Ik vind het nogal hoogdravend van elke creator om zijn werk op voorhand kunst te noemen. Ik hanteer het concept kunst als iets dat niet los kan staan van het publieke domein, waar het werk voor zichzelf als kunstwerk kan spreken, en niet afhankelijk is van de ‘doping’ van diens creator tot kunstwerk. Ik zei dan ook dat ik de ‘claim(!) naar een kunstwerk’ hoogdravend vond, niet de term kunstwerk op zichzelf. Wederom een kwestie van goed lezen.

Als Sjarel het/zijn (en daarmee ieders) leven als een groot kunstwerk ziet moet hij die definitie vooral hanteren. Dat maakt zijn eigen gedachten er dan niet erg speciaal op. Ook dat heb ik reeds in mijn vorige post gezegd:

“maar geldt dan wel voor meer mensen dan slechts sjarel.”

Als hij zijn gedachte als even esthetisch(in de meest brede zin van het woord) interssant vindt als, ik noem maar wat (echt 1 uit de duizenden aldanniet meer dingen, uit heel veel verschillende conventionele en minder conventionele disciplines, die mij een esthetische ervaring hebben laten beleven) picasso’s guernica moet ie dat vooral vinden. Ieder zijn eigen meug. Zegt wat mij betreft gewoon meer over Sjarel dan over de inhoud van zijn boodschap. Al helemaal binnen de context waarin, het moment waarop, en de manier waarop hij het zei leek het voornamelijk een mooie manier om onder ‘flawed logic’ uit te komen.