Hartfalen is een ernstige belemmering in je dagelijkse functioneren. En er is momenteel ook weinig kruid tegen gewassen. Je kunt een mechanische hartpomp of orgaantransplantatie overwegen, maar voor de rest ben je uitgepraat over de mogelijkheden.

Het is heerlijk om te zingen. Je stem muzikaal gebruiken is goed voor je hart, en voor je hele gezondheid. Alleen: veel mensen schamen zich om te zingen. Ze zijn bang daarvoor uitgelachen te worden.

Fabrikanten van hartkleppen hanteren op nogal aanzienlijke schaal onjuiste afmetingen voor hartklepprothesen. Deze fouten met de afmeting van geïmplanteerde hartkleppen kosten jaarlijks zeven of acht patiënten het leven.

Hartpatiënten Nederland, de grootste en enige onafhankelijke belangenvertegenwoordiger voor hartpatiënten in Nederland, is ernstig bezorgd over een nieuwe richtlijn voor cholesterolwaardes. Die komt erop neer dat artsen gedwongen zijn hun patiënten medicijnen te geven, die de LDL-cholesterolwaarden in het bloed zodanig verlagen, dat hun gezondheid in gevaar komt.

We staan er wellicht niet altijd bij stil, maar ook huisartsen zijn gewone mensen als jij en ik! En net als jij en ik is de huisarts ’s morgens frisser, kiener en monterder dan later op de dag, waar de vermoeidheid toeslaat.

Een te hoog gewicht ligt vaak aan het (ongemerkt) te veel snelle koolhydraten eten en drinken.

Pagina's