default-header

Bijwerkingen

Home Bijwerkingen

Bijwerkingen

Bijwerkingen van uw medicatie? Melden!

Bij elk medicijn dat je gebruikt, is er kans op bijwerkingen. Het verschilt per persoon of en welke bijwerkingen er optreden. Om de veiligheid van medicijnen goed te kunnen bewaken, is het belangrijk dat je ervaringen met bijwerkingen meldt bij Bijwerkingencentrum Lareb.

Welke bijwerkingen melden?

Je kunt bijwerkingen melden van medicijnen, vaccins en andere gezondheidsproducten. Meld die bijwerkingen waarvan je vindt dat zorgverleners en patiënten het ook moeten weten. Dit kunnen meldingen zijn van nieuwe en onbekende bijwerkingen, maar ook informatie over bekende bijwerkingen is welkom. Denk hierbij aan ernst, beloop of het risico van het niet (h)erkennen van de bijwerking in de praktijk. Ook als je niet zeker weet of de klacht een bijwerking van het medicijn is, kun je een melding doen.

Bijwerkingen komen deels naar voren tijdens onderzoek, voordat een medicijn wordt toegelaten (registratie). Deze bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter van het medicijn. Maar helaas zijn niet alle bijwerkingen van een medicijn dan al bekend. Door meldingen te verzamelen over (on)bekende bijwerkingen, komt er steeds meer kennis beschikbaar.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Bijwerkingencentrum Lareb bekijkt elke melding afzonderlijk en verwerkt en registreert alle meldingen anoniem. De analyses van deze meldingen kunnen bijvoorbeeld leiden tot waarschuwingen of aanpassingen in de bijsluitertekst.

Hoe melden?

Je kunt bijwerkingen eenvoudig melden via www.mijnbijwerking.nl.

Samen maken we medicijngebruik veiliger!

Bijwerkingen