default-header

Actie goed doel

Home Actie goed doel

Hartpatiënten Nederland zet zich al jaren voor hartpatiënten in en heeft in die tijd al heel wat resultaten behaald. Zo zijn er inmiddels veel mensen opgeleid om een Hartbewaakt Nederland te creëren, oftewel middels reanimatie onderwijs. Lees hier over onze ambities en doelen.

Doe ook mee met een actie voor een goed doel

Nederlanders staan altijd open voor goede doelen. Als er een actie voor een goed doel is, dan staan Nederlanders vooraan om te geven. Dit is een mooie eigenschap die we in ere moeten houden. Het geven aan goede doelen kan zeer nuttig zijn en niet alleen voor het goede doel zelf. Goede doelen die zijn opgezet om mensen met medische problemen te helpen, hebben het geld hard nodig om medische onderzoeken te laten uitvoeren. Zo kunnen nieuwe technieken en middelen gevonden worden om een bepaalde ziekte verhelpen of om het leven van patiënten te verbeteren. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor Hartpatiënten Nederland. Als belangbehartiger voor hartpatiënten, dragen wij bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Doe ook mee met een actie voor een goed doel

Geef tijdens goede doel acties aan Hartpatiënten Nederland

Wanneer je tijdens goede doel acties aan Hartpatiënten Nederland geeft, dan is je geld zeer welbesteed. Nederland telt ruim 1,5 miljoen hart- en vaatpatiënten. De kans is dus zeer aanwezig dat je iemand in je omgeving kent die ook hartpatiënt is. Deze mensen zijn het uiteindelijk doel van Hartpatiënten Nederland. Wij zijn er om de belangen te behartigen van hartpatiënten. In de maatschappij lukt het lang niet altijd om bedrijven en instellingen zover te krijgen dat zij rekening houden met de belangen van hartpatiënten. Hiervoor springen wij in de bres. Onze werkwijze betreft een drietal pijlers, namelijk signaleren & informeren, verbinden & begeleiden en adviseren. Niet alleen de hartpatiënt zelf wordt met onze aanpak geholpen, wij zorgen zo ook voor bewustwording bij bedrijven, instellingen en organisaties.

Geef tijdens goede doel acties aan Hartpatiënten Nederland

Blijf op de hoogte!

Wil jij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in de hartzorg?

Help ook met acties voor goede doelen

Wil jij Hartpatiënten Nederland ook helpen? Dit kan op vele manieren. Regelmatig doen wij mee aan acties voor goede doelen en ook wij zetten vaak diverse activiteiten op touw. Zo kun jij je steentje bijdragen en het verbeteren van de levens van hartpatiënten. Uiteraard mag je ook altijd een donatie doen. Je kunt een losse gift geven, maar het is ook mogelijk om lid te worden van Hartpatiënten Nederland. Helemaal als jezelf hartpatiënt bent of iemand kent die dit is, dan biedt een lidmaatschap vele voordelen en tevens steun je hier onze organisatie mee.

Help ook met acties voor goede doelen