Colofon

Hartpatiënten is een site van Stichting Hartpatiënten Nederland
Postbus 1002
6040 KA Roermond
tel: 0475 - 31 72 72

Redactie:
Henri Haenen - Journalist
Jan van Overveld - Voorzitter en redacteur
Marly van Overveld - Coördinator
Anneliese Wijers-Barten - Corrector
Yvonne Meijers - Vormgever

Gastredactie:
Jan Chin
Hans van der Linden - Huisarts

Vorm en supervisie voor de stichting:
Sandra van Kesteren, DONE Art Direction, Huizen

Adviseurs:
Prof. Dr. H. Bonnier - Cardioloog
Mr. P.A.M.M. Dingemans - Jurist
Prof. Dr. O. Penn - Hartchirurg
Henri Honné - Fysiotherapeut
Mr. Rob Vermeeren - Juridisch adviseur

Ontwikkeling van deze site door:
Hartpatiënten Nederland

Het copyright © van alle teksten en illustraties berust bij de Hartpatiënten Nederland
Reproductie of verspreiding van teksten van deze site mag, mits met bronvermelding:

     Bron: Hartpatienten.nl 

Het leggen van links naar deze site is natuurlijk vrij. U kunt daarbij onderstaand logo plaatsen: